หากปัญหาที่ท่านแจ้งได้รับการแก้ไขแล้ว กรุณาใส่รหัสคำถาม เแล้วคลิกที่ ตกลง