ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[zip] 1.DPM SmartCard.zip
สร้างเมื่อ :
 97
[zip] 2.DSD register_Offline_1.0.9_Setup.zip
สร้างเมื่อ : 2022-03-18 16:18:20
ปรับปรุงฐานข้อมูลทำเนียบท้องที่อำเภอ และตำบล ตามที่กรมการปกครองกำหนด99
[pdf] 3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสมัครฝึก อบรม_offline 271063 .pdf
สร้างเมื่อ :
 51
[pptx] 4.คู่มือ DSD_register_offline 260164.pptx
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 5.ใบสมัครฝึกและทดสอบ_ใหม่ปรับเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและpdpa.pdf
สร้างเมื่อ :
ปรับปรุงเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน573
[mp4] คลิปวีดีโอบรรยาย offline.mp4
สร้างเมื่อ :
 32
6 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 868 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: