ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[zip] 1.DPM SmartCard.zip
สร้างเมื่อ :
 468
[zip] 2.DSD_Register_Setup_1.07.zip
สร้างเมื่อ :
เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ และ แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน31
[pdf] 3.คู่มือการใช้งานโปรแกรมสมัครฝึก อบรม_offline 271063 .pdf
สร้างเมื่อ :
 25
[pptx] 4.คู่มือ DSD_register_offline 260164.pptx
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] 5.ใบสมัครฝึกและทดสอบ_ใหม่ปรับเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและpdpa.pdf
สร้างเมื่อ :
ปรับปรุงเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษและให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน30
[mp4] คลิปวีดีโอบรรยาย offline.mp4
สร้างเมื่อ :
 29
6 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 608 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: