ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 2019-Sep_MOL_Talk_Voraprapa_Small.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 3
[pdf] 54048_นโยบายหลัก12ด้าน - รวมเร่งด่วน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 9
[pdf] 20190911_Skill Development-SC4-9 Sep_sent.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 72
[pdf] k_งปม63_3 ppt.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:45:55
 3
[pptx] k_งปม63_3.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:42
 0
[pdf] k_ระเบียบบริหาร 62.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 122
[pdf] k_ระเบียบโอนบูรณาการ+บุคลากร.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 12
[pdf] k_วิธีปฏิบัติ 62พ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 24
[pdf] k_หนังสือ ว125.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 23
[pdf] k_หลักเกณฑ์ 62พ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 0
[pdf] k_แนวทางงปม63.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:53:53
 19
[pdf] MOL_AI_Talking_Points.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 144
[pdf] Office of Skills Dev_11 Sep, 2019 (KIRIDA).pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 0
[pdf] ppt ประกอบการบรรยาย วันที่ 12 ก.ย. 62.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 16
[pdf] p_แนวทางการดำเนินงาน ปี 63 30.8.62-ผอกองแผน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:41:46
 0
[pptx] p_แนวทางการดำเนินงาน ปี 63 30.8.62-ผอกองแผน.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:41:46
 0
[pdf] s_การบริหารโครงการ-สพท.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:42:32
 153
[pdf] Trade War_1.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:52
 165
[pptx] การติดตามและประเมินผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2561.pptx
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] การศึกษา คน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:53
 2
[pdf] ความท้าทายในการพัฒนากำลังคน EEC.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:44:01
 260
[] ประเด็นคำถาม.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 0
[pdf] ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 1
[] สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศั.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 0
[pdf] สรุปประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 8 จ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 30
[pdf] สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 0
[pdf] อธิบดี-นโยบายการพฒนาฝีมือแรงงานสู่WorkforceTrans.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:58
 1
[pdf] อธิบดี-นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Workforce Trans.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:58
 7
[pdf] เกษตร ppt.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:53
 0
29 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1068 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: