ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 2019-Sep_MOL_Talk_Voraprapa_Small.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 4
[pdf] 54048_นโยบายหลัก12ด้าน - รวมเร่งด่วน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 5
[pdf] 20190911_Skill Development-SC4-9 Sep_sent.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 17
[pdf] k_งปม63_3 ppt.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:45:55
 3
[pptx] k_งปม63_3.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:42
 4
[pdf] k_ระเบียบบริหาร 62.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 182
[pdf] k_ระเบียบโอนบูรณาการ+บุคลากร.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 79
[pdf] k_วิธีปฏิบัติ 62พ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 85
[pdf] k_หนังสือ ว125.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 5
[pdf] k_หลักเกณฑ์ 62พ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:39:43
 84
[pdf] k_แนวทางงปม63.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:53:53
 4
[pdf] MOL_AI_Talking_Points.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 2
[pdf] Office of Skills Dev_11 Sep, 2019 (KIRIDA).pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 37
[pdf] ppt ประกอบการบรรยาย วันที่ 12 ก.ย. 62.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:51
 3
[pdf] p_แนวทางการดำเนินงาน ปี 63 30.8.62-ผอกองแผน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:41:46
 2
[pptx] p_แนวทางการดำเนินงาน ปี 63 30.8.62-ผอกองแผน.pptx
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:41:46
 2
[pdf] s_การบริหารโครงการ-สพท.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-12 09:42:32
 121
[pdf] Trade War_1.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:52
 38
[pptx] การติดตามและประเมินผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2561.pptx
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] การศึกษา คน.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:53
 2
[pdf] ความท้าทายในการพัฒนากำลังคน EEC.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:44:01
 6
[] ประเด็นคำถาม.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 87
[pdf] ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 11
[] สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการเพิ่มศั.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 8
[pdf] สรุปประเด็นที่พบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 8 จ.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 56
[pdf] สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:57
 34
[pdf] อธิบดี-นโยบายการพฒนาฝีมือแรงงานสู่WorkforceTrans.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:58
 40
[pdf] อธิบดี-นโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ Workforce Trans.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:46:58
 13
[pdf] เกษตร ppt.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-09-11 16:43:53
 16
29 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 951 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: