ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[dir]01เทคโนโลยียานยนต์ (AM)  
[dir]02เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP)  
[dir]03เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (AR)  
[dir]04เกษตรและอาหารแปรรูป (AF)  
[dir]05เทคโนโลยีก่อสร้าง (CT)  
[dir]06เทคโนโลยีดิจิทัล (DT)  
[dir]07เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE)  
[dir]08เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ (FT)  
[dir]09โลจิสติกส์ (LG)  
[dir]10พัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS)  
[dir]11ท่องเที่ยวและบริการ (TS)  
[dir]12เทคโนโลยีงานเชื่อม (WT)  
[dir]13ทักษะสีเขียว (Green skill) (GS)  
0 ไฟล์ - 13 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 0 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: