ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยกระดับ การออกแบบและการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร_4220010080504.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดินพอกเข่าสมุนไพร 30 ชม._5620017430116.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920017330304.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน_7420011020101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบ 30 ชม._5620017430112.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร_8520016260102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม._5420066260101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า จำนวน 30 ชั่วโมง_4120086260201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร_4320017330304.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 30 ชม 4120087230503.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-05-16 20:48:41
 1
[pdf] ยกระดับฝีมือ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 30 ชั่วโมง_3720016260104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 2220016260203.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม จำนวน 30 ชั่วโมง_4120087330501.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์_4220017330304.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 30 ชม.4120087230502.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-05-16 20:48:41
 2
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร_720017330312.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชม._5620017430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม.3420087230201.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การปลูกผักด้วยเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์ รหัสหลักสูตร 2620016260601.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:43:57
 5
[pdf] เสริม ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร รหัสหลักสูตร 0930204200101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-07-24 14:19:38
 5
[pdf] ยกระดับ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 30 ชม.4320016260601.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-10 15:12:44
 9
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้_6420017330301.pdf
สร้างเมื่อ :
 42
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชม.4620016430103.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-16 23:43:39
 65
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด_8520016260101.pdf
สร้างเมื่อ :
 191
[pdf] ยกระดับ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920017330303.pdf
สร้างเมื่อ :
 199
[pdf] ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหาร_1220017330301.pdf
สร้างเมื่อ :
 457
26 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 997 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: