ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยก การก่ออิฐมวลเบา 1020041530101.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก การติดตั้งสุขภัณฑ์ 6420011010501.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:50:17
 1
[pdf] ยก การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 5720011010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชม. 7320011020115.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 1120011020109.pdf
สร้างเมื่อ :
 243
[pdf] ยก การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 07200110102.pdf
สร้างเมื่อ :
 174
[pdf] ยก การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up-30 5220011290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ช่างประกอบท่อระดับ 1และสาขาการเชื่อมฟรักซ์คอร์ 2120012070401.pdf
สร้างเมื่อ :
 66
[pdf] ยก ช่างสีอาคาร 1120011550103.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยก ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 1120015280511.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก ช่างไม้ก่อสร้างระดับ 1 1120017230422.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก เทคนิคการหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ 30ซ.ม. 5220085440101.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[] ยก.เทคนิคการผลิตเซรามิกชั้นสูง 30 ซม. 520012510205.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 0920011010201 60 ชม.0920011010201.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920011550202แทน0930011010301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920041550203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 30 ชม.34200110106--.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยกระดับ การทำมุ้งลวดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ชม.4620011010101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-16 23:44:15
 672
[pdf] ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920011010305.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920011010103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920011010202.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชม_6320011011801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์_30_0930065030401.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 160 ชม. 0920011017013.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920021530105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.0920021530106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920021530107.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างก่ออิฐฉาบปูน 60 ชม.8220011010203.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-16 23:58:23
 12
[pdf] ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.0920021530212.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างตกแต่งสีอาคาร_1220011010104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น_0920041011201.pdf
สร้างเมื่อ :
 60
[pdf] ยกระดับ ช่างปูกระเบื้อง_6430011011101.pdf
สร้างเมื่อ :
 172
[pdf] ยกระดับ ช่างหินขัด ระดับ 1 60 ชม_0920025130301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920021540201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชม_6120011290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ ช่างเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์_1220011010501.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม_6320011530201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1_1120017230422.pdf
สร้างเมื่อ :
 64
[pdf] ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920021010105.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง 30 ชม.5220081010801.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ สาขาการก่อผนังอิฐมวลเบา_0920011010206.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน_0920015450101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังยิปซัมภายในอาคารเก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.3420081010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีงานอะลูมิเนียม 30 ชม_6330011540202.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ เทคโลโลยีการปูกระเบื้องด้วยซีเมนต์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30 ชม.1320081530301.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:37:07
 85
[pdf] เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม. 0910021010204.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910021010601.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม. 0910021010502.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910022080401.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม. 0910021540101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910025050301.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910021290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 20
[pdf] เตรียม สาขาช่างปูกระเบื้อง_0910021010203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
53 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1713 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: