ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยก Advanced Excel 2010 รหัส 7720014220401.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-10-08 23:22:41
 1
[pdf] ยก การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชม. 7320084150301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การใช้สมารท์โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชม.9020014200202.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-07 17:19:04
 616
[pdf] ยก ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 3 30 ชม. 7320084210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ Basic art & drawing 36 ชม.0920084210101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การจัดการระบบเครือข่าย_9220014210104.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม_4220016300201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน_5220084220105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์_5320017230101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในชีวิตประจำวัน สำหรับบ้านอัจฉริยะ_3020084190102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานIOT สำหรับการเกษตร_3020084190216.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IOT ในชีวิตประจำวัน_3020084190214.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน_3320014210103.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชม.5020084200202.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลด้วยภาษา python_3020084190217.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ_3020084190215.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาโปรแกรมแบบ GUI ด้วย Python 30 ชม.3020085420104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 36 ชม.0920084210102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 36 ชม_0920084210203.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์_0920014220127.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการเกษตร 30 ชม.5020084190105.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ 30 ชม.3020084190219.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ_1020014220107.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การใช้งาน Internet of Things(IoT) ในงานอุตสาหกรรม_5220014220204.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง (Advance Excel) 30 ชม.7420014410101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-10-08 23:34:15
 1
[pdf] ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชม.2420014210101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-12-30 10:15:18
 15
[pdf] ยกระดับ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง_5120047410101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ชม.0920014220303.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 ชม.320014210104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
29 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 690 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: