ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] เสริม ศิลปะตกแต่งประยุกต์ 30 ชม.1230015034215.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] เตรียม หลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือน_0910021020101.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] เตรียม หลักสูตรช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 0910021540201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม_ผ้า_0910015280501.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] เตรียม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม_0910015280502.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก_0910015280302.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม 0910015280201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับสูง_0910015280103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 0910015280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 86
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับกลาง_0910015280102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชาย_0910015280801.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือทำลวดลายให้กับชิ้นงานไม้ 30 ชม.1320085450404.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-17 10:36:23
 1
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการออกแบบของใช้จากไม้สัก 5420015450402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 30 ชม.3720015034701.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-15 00:01:30
 2
[pdf] ยกระดับ เทคนิคการจักสารผลิตภัณฑ์จากกก 30 ชม.370015380101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-15 00:01:30
 6
[pdf] ยกระดับ ยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเย็บผ้า 2720015280506.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างเทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920015032101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920015450201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 ชม.0920015280112.pdf
สร้างเมื่อ :
 321
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี(ชุดทำงานสมัยนิยม) 0920015280113.pdf
สร้างเมื่อ :
 37
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดกระโปงจีบทวิส3แบบ) 2320015280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม 30 ชม.5620015031601.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อคอกลมและเสื้อยืดโปโล) 0920015281501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผัาสตรี ระดับ1 0920025280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] ยกระดับ การเย็บเสื้อเชิ๊ต 5120015280802.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า 0920115282501.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การเย็บจักรอุตสาหกรรม-30 ชม 4420015280504.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การออกแบบไม้เครื่องเรือน 30 ชม.5420055020103.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 5120015282602.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงแฟชั่นสตรี 7520015280104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจิ๋ว 30 ชม.5420015450401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชม.4820015034702.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:54:08
 1
[pdf] ยกระดับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 ชม.4820015380102 .pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:54:07
 3
[pdf] ยกระดับ การทำไม้กวาดดอกหญ้า 4320015030302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำแบบตัด3 0920015281103.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การทำแบบตัด2 0920015281102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การทำแบบตัด1 0920015281101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 5120015450402.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำเนคไทจากผ้าหม้อห้อม 30 ชม.5420015031401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การทำหน้ากากผีตาโขน 4220015034202.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การทำผ้าบาติก 9220015282101.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 30 ชม 6320015060101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 7520015282602.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 4320015030301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การทำชุดสนามจากปูนฯ 30 ชม. 4630011530201.pdf
สร้างเมื่อ :
 155
[pdf] ยกระดับ การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม.5420065030703.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การตัดเย็บเสื้อผ้า_30 ชม 1820035280501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การตัดเย็บชุดเดรส 5120015280107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 5120015280509.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การตัดเย็บกางเกงสตรี 5120015280106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 7520015282601.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด 30 ชม 9320015034344.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ 30 ชม_9320015060149.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือและจักรเย็บผ้า_7520015281601.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ การจัดดอกไม้สด 30 ชม.8320017033301.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยกระดับ การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่_4320015380301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก ช่างไม้เครื่องเรือนระดับ1 1320021010104.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยก ช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังงานเย็บด้วยมือ 1120015060109.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] ยก ช่างบุครุภัณฑ์ระดับ1 60 ชม. 0920025440101.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] ยก ช่างตัดเย็บเสื้อและกางเกง 8020015280901.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ช่างตัดเย็บเสื้อสูทจากผ้าทอ 6120015280403.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก ช่างตัดเย็บเสื้อสูท(หญิง) 8020015280105.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก ช่างซ่อมรองเท้า 1120015060501.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยก การเพ้นท์ผ้าปะเต๊ะ 8020015031201.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยก การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 5420017570401.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:52:48
 1
[pdf] ยก การปั้นกระถางปูนซีเมนต์ 1720015031901.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:52:50
 296
[pdf] ยก การทำตะขอช้าง 3230015034202.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] ยก การซ่อมจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ 1120015280703.pdf
สร้างเมื่อ :
 39
[pdf] ยก การจักสานผักตบชวา 1520065380101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-06-29 19:52:50
 1
69 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1152 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: