ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] ยก การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ระดับกลาง 1120082071205.pdf
สร้างเมื่อ :
 80
[pdf] ยก การตรวจสอบแนวเชื่อมสำหรับช่างเทคนิค 30 ชม.9020012071303.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-07 18:21:41
 135
[pdf] ยก การเขียนแบบวิศวกรรม 1120082510203.pdf
สร้างเมื่อ :
 121
[pdf] ยก การเชื่อม TIG สำหรับงานสแตนเลส 7720012070603.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 1120082071201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ระดับกลาง 1120082071202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.9020012070105.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-08 13:39:26
 60
[pdf] ยก การเชื่อมท่อรับแรงดันสูง 30 ชม. 9020012070187.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-07 18:51:31
 101
[pdf] ยก การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4020022070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 198
[pdf] ยก การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 60 ชม.0920022070214.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-08 13:53:55
 91
[pdf] ยก การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 60 ชม.0920022070215.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-08 14:23:43
 10
[pdf] ยก การเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า 9020012071003.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] ยก การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 4 เชื่อมซึมลึก 30 ชม. 9020012070211.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-04-08 12:36:16
 9
[pdf] ยก การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 6 ท่อ6G 90200120702.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-03-31 17:52:15
 262
[pdf] ยก การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม_ประยุกต์ใช้ 9720082070401.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม_พื้นฐาน 9720082070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมสตัด_พื้นฐาน 9720082071203.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] ยก ช่างเชื่อมทิก 1220012070106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยก ช่างเชื่อมทิกระดับ 1 30 ชม.8420012070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 1 6620012070501.pdf
สร้างเมื่อ :
 59
[pdf] ยก ช่างเชื่อมมิกแมก 1220012070104.pdf
สร้างเมื่อ :
 79
[pdf] ยก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 6620012070206.pdf
สร้างเมื่อ :
 81
[pdf] ยก ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือท่า4G 1220012070216.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยก ช่างเชื่อมโลหะและสแตนเลส 7720012070104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยก ช่างเชื่อมไฟฟ้า 6420012070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 70
[pdf] ยก ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 7730012070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยก ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นและต้นและตัดโลหะแก๊ส 1720012070107.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] ยก เทคโนโลยี robot งานเชื่อม 30 ชม.8420082070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 90
[pdf] ยก เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ 9020082070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 14
[pdf] ยกระดับ สาขาช่างเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิมต่อฟิลเล็ท ระดับ 1 0920022070215.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920162070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 39
[pdf] ยกระดับ การตัดโลหะด้วยแก๊สและการเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย 30 ชม.2120012070306 .pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 10:14:16
 13
[pdf] ยกระดับ การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 ชม.5620013390101.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 09:51:40
 2
[pdf] ยกระดับ การเชื่อม MAG เหล็กหนา 0920012070210.pdf
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] ยกระดับ การเชื่อม MIG 60 ชม.0920012070207.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อม TIG อลูมิเนียม 30 ชม.0920012070209.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์_7920182070106.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมซึมลึก MAG 2G 5G 30 ชม. 2420012070804.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-17 14:03:04
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 60 ชม.0920082070102.pdf
สร้างเมื่อ : 2019-12-03 23:41:57
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920012070603.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นหนา 30 ชม.0920012070604.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ฃม. 0920012070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 3420082070803.pdf
สร้างเมื่อ :
 120
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชม.2120012070502.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 10:14:15
 10
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อชนแผ่นเหล็ก 2020012070234.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม.0920022070201แทน0920012070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBT 30 ชม.0920162070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม็ก ต่อชนแผ่น 2020012070814.pdf
สร้างเมื่อ :
 76
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชม.0920012070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 78
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920012070802.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 0920162070301.pdf
สร้างเมื่อ :
 67
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมแม๊กระดับ 1 30 ชม.4620012070801.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-16 23:41:53
 36
[pdf] ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง-30 ชม_4420012070210.pdf
สร้างเมื่อ :
 74
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมทิกเหล็กกล้าคาร์บอนต่อฟิลเล็ท ระดับ 1 0920022070214.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 0920022070901.pdf
สร้างเมื่อ :
 210
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง 30 ชม.0920022070901แทน0920022070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง 30 ชม.3420012070210.pdf
สร้างเมื่อ : 2020-01-14 23:40:29
 223
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การเชื่อมท่า 5G)-30 ชม_4420012070209.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชม.0920022070213.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมเเม็ก ระดับ 1 (เหล็กบาง) 0920022070221.pdf
สร้างเมื่อ :
 93
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมเเม็ก ระดับ 1 (เหล็กหนา) 0920022070220.pdf
สร้างเมื่อ :
 64
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา-30 ชม_4420162070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 2 เหล็กบาง 0920022070223.pdf
สร้างเมื่อ :
 74
[pdf] ยกระดับ ช่างเชื่อมแม๊ก ระดับ 2 เหล็กหนา 0920022070222.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ สาขา ช่างเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 ชม 4120082070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ สาขาการตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานต์ยนต์ 2120012071301.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] ยกระดับ สาขาการเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 0920012070401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] ยกระดับ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 2120012070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] ยกระดับ สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 2120012070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] ยกระดับ เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้าง-ซ่อมเครื่องจักกล 5120012070107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910072070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] เตรียม ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 280 ชม. 0910022070102.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] เตรียม ช่างเชื่อมทิก 560 ชม.0910022070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910022070205.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] เตรียม ช่างเชื่อมแก๊ส 0910022070301.pdf
สร้างเมื่อ :
 31
[pdf] เตรียม ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชม.0910022070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 72
77 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2944 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: