ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 การตัดเย็บชุดผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 96
[pdf] 02 การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 03 การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 การจักสาน 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเย็บผ้าห่ม 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 39
[pdf] 06 การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 83
[pdf] 07 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง งานเย็บด้วยมือ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 08 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 09 การปั้นกระถางปูนซีเมนต์ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 79
[pdf] 10 การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 11 การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 260
[pdf] 12 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 14 ภาษาจีนเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 การประกอบอาชีพผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 16 ระบบโซล่าเซลล์ไทยแลนด์ 4.0 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 17 การประกอบและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 18 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 19 การเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 20 การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 21 การกรีดยางพารา 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 22 การติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ 30 ชั่วโมง.pdf
สร้างเมื่อ :
 72
22 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 660 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: