ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 อาชีพเสริม การทำตะขอช้าง 18 ชม.0930225034201.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 02 อาชีพเสริม ศิลปะตกแต่งประยุกต์ 30 ชม.0930225034202.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 03 อาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชม.0930015282602.pdf
สร้างเมื่อ :
 84
[pdf] 04 อาชีพเสริม การทำผ้าบาติก 30 ชม 0930015282101.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 05 อาชีพเสริม การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชม 0930015280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 323
[pdf] 06 อาชีพเสริม การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม 0930015280201.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 07 อาชีพเสริม การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชม 0930015030707.pdf
สร้างเมื่อ :
 11
[pdf] 08 อาชีพเสริม การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชม.0930015030707.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
8 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 483 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: