ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 อาชีพเสริม ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลผู้อายุ 30 ชม.5030017430203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 02 อาชีพเสริม การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม.0930017330503.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 03 อาชีพเสริม การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชม.0930017420102.pdf
สร้างเมื่อ :
 62
[pdf] 04 อาชีพเสริม การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0930017330801.pdf
สร้างเมื่อ :
 47
[pdf] 05 อาชีพเสริม การทำเบเกอรี่ 30 ชม.0930017330909.pdf
สร้างเมื่อ :
 1606
[pdf] 06 อาชีพเสริม บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชม.0930017330401.pdf
สร้างเมื่อ :
 97
[pdf] 07 อาชีพเสริม บารเทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชม.0930017320301.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 08 อาชีพเสริม การแต่งผมสตรี 30 ชม.0930017420103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 09 อาชีพเสริม การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชม.0930017330502.pdf
สร้างเมื่อ :
 10
[pdf] 10 อาชีพเสริม ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชม.0930017490101.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 11 อาชีพเสริม ภาษาจีนกลางเพื่อการทำงาน 30 ชม.0930017490201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 อาชีพเสริม ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม. 9930017430309.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 13 อาชีพเสริม การประกอบอาหารจานเด่นประจำถื่น สู่อาหารจานดัง 30ชม. 0930017330204.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-13 10:09:58
 0
[pdf] 14 อาชีพเสริม การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย รองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ 18ชม. 0930017230402.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-13 10:10:32
 7
[pdf] 15 อาชีพเสริม ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ 30ชม 0930207430201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-15 12:14:37
 0
15 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1892 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: