ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ (โดรนเพื่อการเกษตร) 30 ชม. 0920084610101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-14 11:51:46
 14
[pdf] 02 ยกระดับ การซ่อมและบำรุงรักษาแบตเตอรี่โดรนเพื่อการเกษตร 12 ชม. 0920084610102.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-14 11:52:01
 7
[pdf] 03 ยกระดับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงงานอัจฉริยะ 6 ชม. 0920047230501.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-07-12 08:57:35
 0
3 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 21 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: