ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การเสริมสร้างและความตระหนักด้านความปลอดในงานก่อสร้าง 6 ชม.0920201010202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 02 ยกระดับ การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัย 18 ชม.0920204150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 03 ยกระดับ การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 16 ชม.0920204150104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 อาชีพเสริม การก่ออิฐ-ฉาบปูน 90 ชม. 0930021530101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 อาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์จากอะลูมิเนียม 90 ชม. 0930021540101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 06 อาชีพเสริม การติดตั้งและซ่อมบำรุงถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับที่อยู่อาศัย 18 ชม. 0930201011001.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 07 อาชีพเสริม เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร 18 ชม. 0930201530301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 08 อาชีพเสริม เทคนิคงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต 7 ชม. 0930201010201.pdf
สร้างเมื่อ :
 82
[pdf] 09 ยกระดับ การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 ชม. 0920201011203.pdf
สร้างเมื่อ :
 30
[pdf] 10 ยกระดับ การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน 12 ชม. 0920201011201.pdf
สร้างเมื่อ :
 78
[pdf] 11 ยกระดับ การติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูปแรนบิวด์ 12 ชม. 0920201011202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 อาชีพเสริม เทคนิคงานคอนกรีตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต 7 ชม. 0930201530302.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-08-09 09:27:32
 14
[pdf] 13 ยกระดับ การซ่อมแซมหลังคา 18 ชม. 0920201010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 14 ยกระดับ การพ่นปูนฉาบด้วยเครื่องมือที่ทันมัย 18 ชม. 0920201530201.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-04 14:21:53
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การซ่อมและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล 18 ชม. 0920201010501.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-07 15:59:13
 2
15 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 206 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: