ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 อาชีพเสริม การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 90 ชม. 0930024150201.pdf
สร้างเมื่อ :
 57
[pdf] 02 อาชีพเสริม การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 90 ชม. 0930024170101.pdf
สร้างเมื่อ :
 72
[pdf] 03 ยกระดับ การซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง 18 ชม. 0920204200201.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 04 อาชีพเสริม การติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชม. 0930024150101.pdf
สร้างเมื่อ :
 32
[pdf] 05 ยกระดับ การติดตั้งและการกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 ชม. 0920204170104.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-11 14:51:35
 31
[pdf] 06 ยกระดับ การติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 30 ชม. 0920204150105.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-13 14:16:45
 0
[pdf] 07 ยกระดับ การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 12 ชม. 0920204150106.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-13 10:25:49
 11
[pdf] 08 ยกระดับ การออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRF 30 ชม. 0920204170210.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-13 12:10:23
 23
[pdf] 09 ยกระดับ การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านอย่างมืออาชีพ 30 ชม. 0920204170211.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-06 10:43:50
 64
[pdf] 10 ยกระดับฝีมือ การติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาจอแสดงผลเพื่อประชาสัมพันธ์ 12 ชม. 0920044150101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-07 15:56:52
 2
10 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 314 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: