ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 อาชีพเสริม การตัดผมชายเบื้องต้น 90 ชม. 0930027420101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 02 ยกระดับ การประยุกต์ใช้ทักษะสีเขียวและทักษะดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 18 ชม. 0920207430202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 03 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถโดยสารไฟฟ้า 12 ชม. 0920207360103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับรถโดยสารไฟฟ้า 12 ชม. 0920207360104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 ยกระดับ การเตรียมความพร้อมเพือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย 6 ชม. 0920027430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 06 อาชีพเสริม การสักคิ้วพื้นฐาน 30 ชม. 0930017420402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 07 อาชีพเสริม พนง.เติมน้ำมันสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง 18 ชม. 0930207230901.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-14 11:38:07
 0
[pdf] 08 ยกระดับ การดำน้ำโดยใช้เครืองประดำน้ำประเภทใช้อากาศจากผิวน้ำ 240 ชม. 0920207340102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 09 ยกระดับ การติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ 30 ชม. 0920047320401.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-14 11:42:45
 0
[pdf] 10 ยกระดับ นวัตกรรมนวดปรับสมดุลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในธุรกิจบริการสุขภาพ 30 ชม. 0920017430130.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-09 10:59:56
 0
[pdf] 11 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ พนักงานนวดและสปา 30 ชม. 0920207490101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-09 11:26:13
 3
[pdf] 12 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชม. 0920207490102.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-09 11:26:32
 1
[pdf] 13 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ แคคดี้ 30 ชม. 0920207490103.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-09 11:26:50
 2
13 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 10 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: