ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[dir]CIO 64  
[dir]DISDA  
[dir]File  
[dir]IT  
[dir]Plan  
[dir]PRB  
[dir]กพร.ปจ.  
[dir]แบบฟอร์มขอใช้บริการe-mail  
[dir]แรงงานอกระบบ  
[jpg] 1701399036606.jpg
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 09:51:57 Thumbnail of 1701399036606.jpg
 101
[jpg] 1706587359210.jpg
สร้างเมื่อ : 2024-01-30 11:03:44 Thumbnail of 1706587359210.jpg
 2
[pdf] Credit Bank.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-10-12 09:38:24
 25
[csv] Electrician_expired_ok(2).csv
สร้างเมื่อ : 2023-06-06 10:33:41
 9
[txt] link.txt
สร้างเมื่อ : 2023-10-12 09:23:07
 42
[rar] New folder.rar
สร้างเมื่อ : 2023-10-02 09:51:56
 2
[rar] New folder661002.rar
สร้างเมื่อ : 2023-10-02 14:25:40
 37
[xlsx] Server ระบบงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.xlsx
สร้างเมื่อ : 2023-11-02 13:39:32
 0
[] รวมหมายเลขตารางมาตรฐาน.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-09-05 15:57:36
 15
9 ไฟล์ - 9 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 233 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: