เลือกข้อความถวายพระพร *

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
  ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า *

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

หน่วยงาน (ถ้ามี)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน