ท่านได้ลงนามถวายพระพรแล้ว


ข้อความถวายพระพร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน