เลือกข้อความถวายพระพร *

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า *

ตำแหน่ง (ถ้ามี)

หน่วยงาน (ถ้ามี)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน