ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ เพื่อทดสอบมาตรฐาน ฯ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 30ชม. 7120022070201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-12 14:39:38
 1
[pdf] 02 ยกระดับ เพื่อทดสอบมาตรฐาน ฯ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 30ชม. 7520022070201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-12 14:39:52
 1
[pdf] 03 ยกระดับ เพื่อทดสอบมารตฐานฯ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับช่างซ่อมเเซมเรือเหล็ก 30ชม. 2320012070204.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-12 14:40:10
 34
[pdf] 04 ยกระดับ เพื่อทดสอบมาตรฐาน ฯ ช่างเชื่อมเเม็ก ระดับ 1 30ชม 1320020070802.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-12 14:40:24
 127
4 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 163 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: