ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[dir] 01 เทคโนโลยียานยนต์ (AM)  
[dir] 02 เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (AP)  
[dir] 03 เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (AR)  
[dir] 04 เกษตรและอาหารแปรรูป (AF)  
[dir] 05 เทคโนโลยีก่อสร้าง (CT)  
[dir] 06 เทคโนโลยีดิจิทัล (DT)  
[dir] 07 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE)  
[dir] 08 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ (FT)  
[dir] 09 โลจิสติกส์ (LG)  
[dir] 10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (SS)  
[dir] 11 ท่องเที่ยวและบริการ (TS)  
[dir] 12 เทคโนโลยีงานเชื่อม (WT)  
[dir]ClipVedio  
[dir] หลักสูตรการฝึกอบรม - ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน (MOU)  
[dir] หลักสูตรการฝึกอบรม - เพื่อประเมินผลงานวิชาการสำหรับการปรับระดับตำแหน่ง  
[pdf] ทะเบียนหลักสูตร EEC Model Type B.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-02-22 17:03:14
 30
1 ไฟล์ - 15 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 30 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: