ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุ 30 ชม.0920227430203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 02 ยกระดับ การดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชม.0920227430302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 03 ยกระดับ การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชม.0920227420104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 ยกระดับ การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชม.8320017420105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 ยกระดับ การนวดตอกเส้น 30 ชม.0920227430124.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 06 ยกระดับ การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227430107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 07 ยกระดับ การนวดธาตุเจ้าเรือน 30 ชม.0920227430126.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 08 ยกระดับ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชม.09220227430102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 09 ยกระดับ การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชม.0920227430122.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 10 ยกระดับ การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชม.0920227430131.pdf
สร้างเมื่อ :
 102
[pdf] 11 ยกระดับ การนวดสปอร์ต 30 ชม.0920227430138.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 ยกระดับ การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชม.0920227420302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 13 ยกระดับ การนวดหม้อเกลือ 30 ชม.0920227430129.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 14 ยกระดับ การนวดหินร้อน 30 ชม.0920227430127.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การนวดอโรมา 30 ชม 0920227430125.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 16 ยกระดับ การประกอบอาหารอบ 30 ชม.0920227330602.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 17 ยกระดับ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227330208.pdf
สร้างเมื่อ :
 211
[pdf] 18 ยกระดับ ช่างเสริมสวย 30 ชม.0920227420401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 19 ยกระดับ การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0 30 ชม.0920227230212.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 20 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 21 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430120.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 22 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430118.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 23 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430114.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 24 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430115.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 25 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430117.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 26 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 27 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430116.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 28 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430112.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 29 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430113.pdf
สร้างเมื่อ :
 68
[pdf] 30 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.09220227430103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 31 ยกระดับ บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชม.0920227330506.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 32 ยกระดับ บาร์เทนเดอร์ 30 ชม.0920227320305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 33 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชม.0920227230206.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 34 ยกระดับ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 30 ชม.0920227230439.pdf
สร้างเมื่อ :
 93
[pdf] 35 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920227370104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 36 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920227370103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 37 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920227370102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 38 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชม.0920227430208.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 39 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 30 ชม.0920227430205.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 40 ยกระดับ การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 ชม.0920226310301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 41 ยกระดับ การถนอมอาหาร 30 ชม.0920226330301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 42 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชม.9920017430335.pdf
สร้างเมื่อ :
 201
[pdf] 43 ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920227330301 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-05 13:56:10
 1
[pdf] 44 ยกระดับ การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชม.0920227330503.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 45 ยกระดับ การนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.0920227430110.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 46 ยกระดับ การบริหารงานบริการ 30 ชม.0920227320701.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 47 ยกระดับ การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชม.0920227230102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 48 ยกระดับ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชม.0920227370106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 49 ยกระดับ การประกอบขนมอบ 30 ชม.0920227330601.pdf
สร้างเมื่อ :
 84
[pdf] 50 ยกระดับ การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชม.0920227330101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 51 ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 90 ชม.0920227330210.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 52 ยกระดับ การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชม.0920227330207.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 53 ยกระดับ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ประเภทอาหารจานเดียว 48 ชม.0920017330205.pdf
สร้างเมื่อ :
 109
[pdf] 54 ยกระดับ การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชม.0920227320104.pdf
สร้างเมื่อ :
 103
[pdf] 55 ยกระดับ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชม.0920227320204.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 56 ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920227230116.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 57 ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชม.2420017350404.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 58 ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920227330308.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 59 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 30 ชม.0920227330801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 60 ยกระดับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 30 ชม.0920222560301.pdf
สร้างเมื่อ :
 39
[pdf] 61 ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920225460101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 62 ยกระดับ ช่างแต่งผมสตรี 30 ชม.0920227420101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 63 ยกระดับ ตำแหน่งบริกร 30 ชม.0920227320402.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 64 ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร 30 ชม.0920227320304.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 65 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานขนสัมภาระ 20 ชม.0920227320211.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 66 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม.0920227320106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 67 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนําเที่ยว 30 ชม.0920227370101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 68 ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920227330204.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 69 ยกระดับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227320302.pdf
สร้างเมื่อ :
 116
[pdf] 70 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920227320102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 71 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920227320101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 72 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชม.0920227430202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 73 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920227430204.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 74 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (โภชนบำบัด) 40 ชม.9920027430336.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 75 ยกระดับ นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชม.0920227370201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 76 ยกระดับ บริหารจัดการสปา 30 ชม.0920227230226.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 77 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920227330303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 78 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม.0920227330209.pdf
สร้างเมื่อ :
 133
[pdf] 79 ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920227430119.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 80 ยกระดับ พนักงานประจำท่าเรือ 30 ชม.0920227410601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 81 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ชม.0920227050501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 82 ยกระดับ ภาษาจีนสำหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1 30 ชม.0920227430133.pdf
สร้างเมื่อ :
 60
[pdf] 83 ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.9920017490301.pdf
สร้างเมื่อ :
 73
[pdf] 84 ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920227491102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 85 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชม.0920227320103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 86 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920227320209.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 87 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ชม.0920227490107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 88 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920227320303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 89 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริการ 30 ชม.0920227230801.pdf
สร้างเมื่อ :
 74
[pdf] 90 ยกระดับ ช่างแต่งผมทรงทันสมัย 30 ชม.0920227420103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 91 ยกระดับ เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 ชม.0920227230514.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 92 ยกระดับ เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 ชม.0920227430135.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 93 ยกระดับ เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม.0920227350302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 94 ยกระดับ เทคนิคการเป็นครูนวด 30 ชม.0920227430134.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 95 ยกระดับ เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชม.0920227370105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 96 ยกระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.9920017430334.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 97 ยกระดับ ตำแหน่งเบเกอร์ 30 ชม.0920227320601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 98 ยกระดับ แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชม.0920017320116 .pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 99 ยกระดับ เทคนิคการพัฒนางานแสดง 30 ชม.3220017340201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 100 ยกระดับ หัตถการในการแพทย์แผนไทย 30 ชม.0920227430132.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 101 ยกระดับ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227330303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 102 ยกระดับ เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชม.0920227430123.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 103 ยกระดับ เทคนิคการนวดไทย 30 ชม.0920227430121.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 104 ยกระดับ เทคนิคการนวดไทยตามแนวเส้นสิบ 30 ชม.0920227430130.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 105 ยกระดับ เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0920224220408.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 106 ยกระดับ พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชม.0920227320107.doc.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 107 ยกระดับ การตัดเย็บชุดพื้นเมืองตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 30 ชม.5820015280402.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 108 ยกระดับ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชม.0920227330103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 109 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชม.0920227330102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 110 ยกระดับ การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม.0920227231102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 111 ยกระดับ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชม.0920227320403.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 112 ยกระดับ พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227320401.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 113 ยกระดับ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227330505.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 114 ยกระดับ การทำเบเกอรี่ 30 ชม.0920227330901.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 115 ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920227330202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 116 ยกระดับ แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชม.0920227320602.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 117 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430109.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 118 ยกระดับ การประกอบอาหารว่าง 30 ชม.0920227330501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 119 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920227320201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 120 ยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 30 ชม.0920227350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 121 ยกระดับ การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชม.0920227330401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 122 เตรียม การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชม.0910227430305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 123 เตรียม การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชม.0910227430304.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 124 เตรียม นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0910227430102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 125 เตรียม การนวดสวีดิช 150 ชม.0910227430306.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 126 เตรียม การบริการเพื่อความงาม 150 ชม.0910227430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 127 เตรียม ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น 280 ชม.0910227420102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 128 เตรียม ช่างแต่งผมสตรี 280 ชม.0910227420101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 129 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 100 ชม.0910227430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 130 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 150 ชม.0910227430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 131 เตรียม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.0910227010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 70
[pdf] 132 เตรียม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.0910227430201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 133 เตรียม ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชม.0910027330101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 134 เตรียม พนักงานการโรงแรมระดับปฏิบัติการ 700 ชม.0910227320102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 135 เตรียม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 280 ชม.091022732030.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 136 เตรียม พนักงานผสมเครื่องดื่ม 280 ชม.0910227320401.pdf
สร้างเมื่อ :
 70
[pdf] 137 เตรียม พนักงานเบเกอรี่ 560 ชม.0910227330901.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 138 เตรียม พนักงานบริการการโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 280 ชม.0910027320303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 139 เตรียม พนักงานบริการการโรงแรม แผนกแม่บ้านของโรงแรม จำนวน 280 ชม. 0910027320104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 140 เตรียม นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 449 ชม.0910227430103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 141 เตรียม พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 142 เตรียม ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค 280 ชม.0910047330201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 143 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 ชม.0910227430307.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 144.ยกระดับ มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่ 30 ชม. 9220017230106.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-01-25 11:19:01
 0
[pdf] 145.ยกระดับ มาตรฐานผลิตอาหารอินทรีย์และการตลาดวิถีใหม่ 30 ชม.9220016260103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 146 ยกระดับ กัวซา 30 ชม.9920017430158.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 147 ยกระดับ การบริการบนแพล่องอย่างมืออาชีพ 30 ชม.7120017320209.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 148 ยกระดับ การจัดการธุรกิจ Food Truck 30 ชม.5020017230287.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 149 ยกระดับ การพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับรูปแบบ Multi Generation 30 ชม.50200172304102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 150 ยกระดับ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ 30 ชม.50200172304103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 151 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 240 ชม.0910027430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 152 ยกระดับ การประกอบอาหารพื้นเมืองสกลนคร (คำข้าว ละเบ๋อ) 30 ชม. 4720017330206.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-04-07 14:36:28
 1
[pdf] 153 ยกระดับ การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชม.9920017430342.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 154 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชม.9920017430344.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
154 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 1642 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: