ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การทำมุ้งลวดประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ชม.4620011010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 02 ยกระดับ การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 ชม.0920221010102 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-04 16:06:37
 0
[pdf] 03 ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 60 ชม.0920221010103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 ยกระดับ ช่างตกแต่งสีอาคาร 30 ชม.0920221010104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 ยกระดับ การทำไม้แบบหล่อคอนกรีต 60 ชม.0920221010105.pdf
สร้างเมื่อ :
 59
[pdf] 06 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 30 ชม.0920221010106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 07 ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 2 30 ชม.0920221010107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 08 ยกระดับ ช่างก่ออิฐฉาบปูน 60 ชม.0920221010201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 09 ยกระดับ การก่อผนังอิฐมวลเบา 60 ชม.0920221010202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 10 ยกระดับ การก่ออิฐฉาบปูน 60 ชม.0920221010203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 11 ยกระดับ การปูกระเบื้อง 60 ชม.0920221010204.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 ยกระดับ การทำสีตกแต่ง 70 ชม.0920221010301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 13 ยกระดับ การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ชม.0920221010501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 14 ยกระดับ ช่างติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น 30 ชม.0920221011201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชม.0920221011801.pdf
สร้างเมื่อ :
 80
[pdf] 16 ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 60 ชม. 0920221017001.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 17 ยกระดับ การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชม.0920221020102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 18 ยกระดับ ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920221290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 19 ยกระดับ การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 30 ชม.0920221290202.pdf
สร้างเมื่อ :
 57
[pdf] 20 ยกระดับ ช่างหินขัด ระดับ 1 60 ชม.0920225130301.pdf
สร้างเมื่อ :
 54
[pdf] 21 ยกระดับ ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 ชม.0920225280505.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 22 ยกระดับ เทคนิคการหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ 30 ช.ม.0920225440101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 23 ยกระดับ เทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920225450101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 24 ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 60 ชม.0920221530101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 25 ยกระดับ การก่อผนังอิฐมวลเบา ระดับหัวหน้างาน 30 ชม.0920221530102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 26 ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 3 30 ชม.0920221530103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 27 ยกระดับ ช่างก่ออิฐ ระดับ 2 30 ชม.092021530104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 28 ยกระดับ ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชม.0920221530201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 29 ยกระดับ ช่างฉาบปูน ระดับ 2 30 ชม.092021530202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 30 ยกระดับ ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 30 ชม.0920221540201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 31 ยกระดับ ช่างสีอาคาร 30 ชม.0920221550101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 32 ยกระดับ การทาสีอาคาร 30 ชม.0920221550201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 33 ยกระดับ การทาสีอุตสาหกรรมสำหรับงานอาคาร 30 ชม.0920221550202.pdf
สร้างเมื่อ :
 53
[pdf] 34 ยกระดับ เทคนิคการผลิตเซรามิกชั้นสูง 30 ชม.0920222510217.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 35 ยกระดับ ช่างปูกระเบื้อง 30 ชม.0920221011101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 36 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานบนที่สูง 30 ชม.0920221010802.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 37 ยกระดับ ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 30 ชม.7320017230445.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 38 ยกระดับ การควบคุมงานก่อสร้าง 30 ชม.3220011290101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 39 ยกระดับ การสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (สถาปัตยกรรม) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit 30 ชม.8620011290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 40 ยกระดับ เทคโนโลยีการปูกระเบื้องด้วยซีเมนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30 ชม.0920221530301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 41 ยกระดับ เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังยิปซัมภายในอาคารเก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อการประหยัดพลังงาน 30 ชม.0920221010109.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 42 ยกระดับ การทำประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม 60 ชม.0920221010601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 43 ยกระดับ การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชม.7320011020115.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 44 ยกระดับ การทำประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 30 ชม.4520011010601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 45 ยกระดับ การเขียนแบบงานตกแต่งภายในด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTO CAD 30 ชม.0920222290101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 46 ยกระดับ เทคโนโลยีการก่อสร้างผนังอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน 30 ชม.3420201530101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 47 เตรียม ช่างทำมุ้งลวดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 280 ชม.0910221540201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 48 เตรียม ช่่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 280 ชม.0910221540106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 49 เตรียม ช่างเขียนลายเครื่องปั้นดินเผา 640 ชม.0910225050301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 50 เตรียม ช่างปูกระเบื้อง 280 ชม.0910221010201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 51 เตรียม ช่างก่ออิฐฉาบปูน 280 ชม.0910221010202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 52 เตรียม ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 280 ชม.0910221010501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 53 เตรียม ช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม 280 ชม.0910221010601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 54 เตรียม ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 560 ชม.0910221290201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 55 เตรียม ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชม.0910221540101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 56 เตรียม ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 280 ชม.0910021010114.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 57 ยกระดับ การควบคุมรถปั๊มคอนกรีต 36 ชม.1320041010201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 58 เตรียม ช่างออกแบบ ติดตั้งอะลูมิเนียมและกระจกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 420 ชม.0910021540202 .pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 59 ยกระดับ การปูกระเบื้องโดยใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 12 ชม.0920201530301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 60 ยกระดับ ช่างไม้ก่อสร้าง 30 ชม.4820011010117.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 61 ยกระดับ เทคโนโลยีการทำพื้นและผนังแนวใหม่ 30 ชม.2620011500101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
61 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 310 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: