ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 109 ยกระดับ การขับรถขุดมืออาชีพเพื่อการก่อสร้าง 18 ชม. 0920203130102.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-08 14:27:25
 0
[pdf] 24 ยกระดับ เทคนิคการเทียบสีรถยนต์ 30 ชม.0920223120401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[dir]หลักสูตร - การฝึกยกระดับฝีมือตามความสามารถ (กลุ่มเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ - 36 หลักสูตร)  
[pdf] 04 ยกระดับ เทคนิคช่างสีรถยนต์ 30 ชม.0920223100801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 106 ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ชม. 1120013100204.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 108 ยกระดับ การประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม. 0920013100408.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-10 10:23:08
 1
[pdf] 12.ยกระดับ ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.(ปรับปรุง) 9020023120101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 15 ยกระดับ การพ่นสีรถยนต์ 70 ชม.0920223120107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 16 ยกระดับ ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 120 ชม.0920223120108.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 17 ยกระดับ การพ่นชิ้นงานคาร์บอนไฟเปอร์ 30 ชม.0920223120109.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 19 ยกระดับ เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชม.0920223120111.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 21 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบน้ำ 30 ชม.0920223120113.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 26 ยกระดับ การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชม.0920223130401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 30 ยกระดับ ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920223001101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 38 ยกระดับ การติดตั้งและปรับแต่งระบบก๊าซ LPG ในรถยนต์ 30 ชม.1120083100104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 42 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์อย่างมืออาชีพ 30 ชม.0920223400104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 43 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ (ระบบหัวฉีด) 30 ชม.0920223400105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 44.ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 60 ชม.(ปรับปรุง) 0920223400106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 45 ยกระดับ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชม.0920223400107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 47 ยกระดับ พื้นฐานรถจักรยานยนต์ ระดับ Bronze 30 ชม.0920223400110.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 50 ยกระดับ การปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 30 ชม.0920223400201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 52 ยกระดับ การควบคุมไฟฟ้าด้วยรีเลย์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชม.0920224150307.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 55 ยกระดับ ระบบเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.0920223100202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 56 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 30 ชม.0920223100301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 58 ยกระดับ เครื่องยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) 30 ชม. 0920223100302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 59 ยกระดับ การวิเคราะห์ปัญหาไฟฟ้ารถยนต์ (รถบรรทุก) 30 ชม.0220223100401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 60 ยกระดับ ช่างไฟฟ้ารถยนต์ 30 ชม.0920223100402.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 65 ยกระดับ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 30 ชม.0920223100501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 69 ยกระดับ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920223100603.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 71 ยกระดับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกและการขับขี่อย่างปลอดภัย 30 ชม.0920223100606.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 74 เตรียม ช่างซ่อมและดึงตัวถังรถยนต์ 420 ชม.0910223120202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 77 เตรียม ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชม 0910023400107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 79 เตรียม ช่างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 280 ชม.0910203100902.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 80 เตรียม ช่างซ่อมรถยนต์ 840 ชม.0910223100101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 87 เตรียม ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชม.0910223400101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 88 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.7620013400109.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 89 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.7620013400110.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 91 ยกระดับ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.7620013400112.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 92 ยกระดับ ระบบขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม.9720083100501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 96 ยกระดับ การตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้ว 30 ชม.0920207360401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 97 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 ชม.0920203390101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 98 ยกระดับ การติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 ชม. 0920013100406.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-11-01 15:23:41
 1
[pdf] 01 ยกระดับ การติดตั้งกระจกรถยนต์ 30 ชม.0920203100901.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 05 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ช.ม.0920223110101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 09 ยกระดับ เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ชม.0920223120101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 10 ยกระดับ การซ่อมสีรถยนต์ 30 ชม.0920223120102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 100 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบนซินเล็กเพื่อการประมง 30 ชม. 2320013110102.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-06-21 15:06:57
 2
[pdf] 101 ยกระดับ เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติ 30 ชม. 7920013100101.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-09-26 13:58:27
 2
[pdf] 11 ยกระดับ พนักงานตรวจสอบคุณภาพอู่สีรถยนต์ 30 ชม.4920013120102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 13 ยกระดับ ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920223120105.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 18 ยกระดับ การพ่นสีรถยนต์เทคโนโลยีระบบซ่อมด่วน 30 ชม.0920223120110.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 22 ยกระดับ เทคนิคการพ่นสีรถยนต์ระบบน้ำ 30 ชม.0920223120114.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 25 ยกระดับ เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 ชม. 0920223120402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 27 ยกระดับ ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชม.0920223180101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 29 ยกระดับ การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกเบื้องต้น 30 ชม.0920223100611.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 31 ยกระดับ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 85 ชม.0920163100501 CBT.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 34 ยกระดับ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชม.0920223100305.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 35 ยกระดับ การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชม.0920013100601.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 36 ยกระดับ การตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ 30 ชม.1120013100502.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 37 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920223100403.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-24 15:28:29
 2
[pdf] 40 ยกระดับ การวิเคราะห์ปัญหาและปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 30 ชม.0920223400101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 41 ยกระดับ การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 ชม.0920223400102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 48 ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 30 ชม.0920223400111.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 51 ยกระดับ การประดับยนต์ 30 ชม.0920223470101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 54 ยกระดับ ช่างติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ NGV ในรถยนต์ 30 ชม.0920223100103.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 57 ยกระดับ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 30 ชม.0920223100302.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 61 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมไฟฟ้าในรถยนต์ 2 30 ชม.0920223100404.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 66 ยกระดับ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ 50 ชม.0920223100503.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 67 ยกระดับ การบำรุงรักษารถบรรทุก 30 ชม.0920223100601.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 72 ยกระดับ การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชม.0920223100607.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 73 ยกระดับ การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซ NGV 30 ชม.0920223100608.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 75 เตรียม ช่างพ่นสีรถยนต์ 420 ชม.0910223100103.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 76 เตรียม ช่างต่อประกอบยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 560 ชม.0910023100402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 81 เตรียม ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชม.0910223100102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 82 เตรียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชม.0910223100301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 83 เตรียม ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 560 ชม.0910223110101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 90 ยกระดับ ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.7620013400111.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 93 ยกระดับ แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 30 ชม.9720083100401.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 94 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชม.3020013100611.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 99 ยกระดับ การซ่อมเกียร์รถยนต์แบบอัตโนมัติ 30 ชม.9320013100402.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 02 ยกระดับ การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 30 ชม.0920203100902.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 03 ยกระดับ เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ Big Bike 30 ชม.0920133400101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 06 ยกระดับ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม.0920223110102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 07 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม.0920223110103.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 08 ยกระดับ การบำรุงรักษารถตัดอ้อย 30 ชม.0920223110201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 106 2ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ชม. 1120013100204.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-01-04 10:47:12
 3
[pdf] 14 ยกระดับ เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ชม.0920223120106.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 20 ยกระดับ เทคนิคการเตรียมพื้นผิวงาน 30 ชม.0920223120112.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 23 ยกระดับ เทคนิคการใช้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 30 ชม.0920223120201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 33 ยกระดับ เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชม.0920223120115.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 39 ยกระดับ เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 ชม.0920223390102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 46 ยกระดับ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 30 ชม.0920223400108.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 49 ยกระดับ การซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 2 30 ชม.0920223400112.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 53 ยกระดับ การโป๊วสีรถยนต์ 30 ชม.0920223100101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 63 ยกระดับ การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชม.0920223100406.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 64 ยกระดับ การเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชม.0920223100407.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 68 ยกระดับ การตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (ดีเซล) 30 ชม.0920223100602.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 78 เตรียม ช่างติดตั้งกระจกรถยนต์ 280 ชม.0910203100901.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 84 เตรียม ช่างสีรถยนต์ 280 ชม.0910223120101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 85 เตรียม ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 ชม.0910223120201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 86 เตรียม พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุก) 320 ชม.0910223130101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 103 ยกระดับ การบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ 30 ชม. 0920063110101.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:22:33
 4
[pdf] 107 ยกระดับ การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า 30 ชม. 0920013100407.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-10 10:22:24
 4
[pdf] 32 ยกระดับ การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ 30 ชม.1220013100120.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 62 ยกระดับ การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชม.0920223100405.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 95 ยกระดับ การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด 30 ชม. 1220013100121.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 102 ยกระดับ การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชม. 1120013110103.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-08 13:31:59
 58
[pdf] 104 ยกระดับ การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า 30 ชม. 0920063100201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:23:01
 80
[pdf] 70 ยกระดับ เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 ชม.0920223100604.pdf
สร้างเมื่อ :
 83
[pdf] 105 ยกระดับ การขับและบำรุงรักษารถยนต์ไฟฟ้า (EV) 30 ชม. 4620013100613.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-21 13:25:18
 122
[pdf] 28 ยกระดับ การซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920223180102.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-24 15:27:42
 192
110 ไฟล์ - 1 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 738 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: