ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ การออกแบบและการใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม.0920222080501.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 02 ยกระดับ การแปรรูปไม้เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน 30 ชม.0920221020101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 03 ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชม.0920226260101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 04 ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชม.0920226260102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 05 ยกระดับ การทำสบู่จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม.0920226260103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 06 ยกระดับ การพัฒนาศักยภาพแรงงานเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล 30 ชม.0920226260106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 07 ยกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 30 ชม.0920226260203.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 08 ยกระดับ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชม.0920226260209.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 09 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 30 ชม.0920226430101.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 10 ยกระดับ เทคโนโลยีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 30 ชม.0920227230510.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 11 ยกระดับ ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 30 ชม.0920227230511.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 12 ยกระดับ การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชม.0920227330304.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 13 ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชม.0920227330305 .pdf
สร้างเมื่อ : 2023-02-09 10:53:10
 2
[pdf] 14 ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม.0920227330306.pdf
สร้างเมื่อ :
 33
[pdf] 15 ยกระดับ พนักงานแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920227330307.pdf
สร้างเมื่อ :
 32
[pdf] 16 ยกระดับ เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 30 ชม.0920227330309.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 17 ยกระดับ การแปรรูปมะม่วงดองและมะม่วงแช่อิ่ม 30 ชม.0920227330504.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 18 ยกระดับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ดินพอกเข่าสมุนไพร 30 ชม.0920227430108.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 19 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและอาบอบสมุนไพร 30 ชม.0920227430111.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 20 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร 30 ชม.0920227430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 21 ยกระดับ พนักงานขับรถตัดอ้อย 30 ชม.6420016260109.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 22 ยกระดับ การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชม.0920227330302.pdf
สร้างเมื่อ :
 37
[pdf] 23 ยกระดับ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ 30 ชม.4320016260601.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 24 ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชม.0920227230224.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 25 ยกระดับ การจัดการและการปรับปรุงฟาร์ม 30 ชม.0920226300201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 26 ยกระดับ การทำอุปกรณ์ประมงชายฝั่งเพื่อการจำหน่าย 30 ชม.2320016310303.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 27 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพยาง 30 ชม.0920227230512.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 28 ยกระดับ เทคนิคการกรีดยาง 30 ชม.0920226260301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 29 ยกระดับ ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (ข้าวโพดหวาน) 30 ชม.0920226260105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 30 ยกระดับ ผู้ควบคุมคุณภาพวัตุดิบ (มะเขือเทศ) 30 ชม.0920227230430.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 31 ยกระดับ ผู้ควบคุมวัตภุดิบ (มะม่วง) 30 ชม.0920226260104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 32 ยกระดับ กระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง 30 ชม.0920226230501.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 33 ยกระดับ กระบวนการผลิตว่านหางจรเข้ 30 ชม.0920226260206.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 34 ยกระดับ การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพพร้อมบรรจุภัณฑ์ 30 ชม.0920226260208.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 35 ยกระดับ การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภาพกำจัดแมลง 36 ชม.0920226260107.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 36 ยกระดับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 30 ชม. 5220086260201.pdf
สร้างเมื่อ : 2021-10-19 15:38:34
 2
[pdf] 37 ยกระดับ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 30 ชม.5020016260105.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 38 ยกระดับ นวัตกรรมการแปรรูปเครื่องดื่มจากผลผลิตทางการเกษตร 30 ชม.5020016260104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 39 ยกระดับ เทคนิคการตัดและคัดแยกผลทุเรียน 30 ชม.2320016260201.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 40 ยกระดับ การบังคับ และการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) 30 ชม.0920204160102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 41 ยกระดับ การคัดเเละบรรจุผลผลิตทางการเกษตร 30 ชม.4620206260101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 42 ยกระดับ การสร้างเกษตรกรมืออาชีพด้วยระบบสมาร์ตคอนโทรล 30 ชม. 9120016260201.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 43 เตรียม พนักงานตรวจสอบคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ 420 ชม.0910026260401.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 44 ยกระดับ การประกอบอาหารจานเดียวเชิงธุรกิจออนไลน์ 30 ชม. 0920067330201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:36:16
 41
[pdf] 45 ยกระดับ การประกอบอาหารจานเด่นประจำถิ่นสู่อาหารจานดัง 30 ชม. 0920067330202.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:36:59
 68
[pdf] 46 ยกระดับ การทำขนมฟิวชั่น 30 ชม. 0920067331001.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-06 11:48:20
 13
[pdf] 47 ยกระดับ การปลูกไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง 30ชม. 4120016260105.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-15 13:32:57
 2
47 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 357 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: