ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 01 ยกระดับ ช่างไม้เครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920221010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 12
[pdf] 02 ยกระดับ การออกแบบไม้เครื่องเรือน 30 ชม.0920225020101.pdf
สร้างเมื่อ :
 26
[pdf] 03 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 ชม.0920225030301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 04 ยกระดับ การทำไม้กวาดดอกหญ้า 30 ชม.0920225030302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 05 ยกระดับ การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชม.0920225030701.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 06 ยกระดับ การเพ้นท์ผ้าปะเต๊ะ 30 ชม.0920225031201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 07 ยกระดับ การทำเนคไทจากผ้าหม้อห้อม 30 ชม.0920225031401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 08 ยกระดับ ช่างเทคนิคการตกแต่งสีเครื่องเรือน 60 ชม.0920225032101.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 09 ยกระดับ การทำหน้ากากผีตาโขน 30 ชม.0920225034201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 10 ยกระดับ การตกแต่งผลิตภัณฑ์กระจูด 30 ชม.0920225034301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 11 ยกระดับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชม.0920225034701.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 ยกระดับ เทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง 30 ชม.0920225034702.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 13 ยกระดับ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ 30 ชม.0920225060101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 14 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 30 ชม.0920225060102.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 15 ยกระดับ ช่างผลิตภัณฑ์เครื่องหนังงานเย็บด้วยมือ 30 ชม.0920225060103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 16 ยกระดับ ช่างซ่อมรองเท้า 30 ชม.0920225060501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 17 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดกระโปงจีบทวิส 3 แบบ) 60 ชม.0920225280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 18 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานสมัยนิยม) 60 ชม.0920225280102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 19 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 60 ชม.0920225280103.pdf
สร้างเมื่อ :
 27
[pdf] 20 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผัาสตรี ระดับ 1 30 ชม.0920225280104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 21 ยกระดับ การตัดเย็บกางเกงสตรี 30 ชม.0920225280105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 22 ยกระดับ การตัดเย็บชุดเดรส 30 ชม.0920225280106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 23 ยกระดับ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงแฟชั่นสตรี 30 ชม.0920225280107.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 24 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อสูท (หญิง) 30 ชม.0920225280108.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 25 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อสูทจากผ้าทอ 30 ชม.0920225280401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 26 ยกระดับ การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชม.0920225280501.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-03-03 12:03:56
 12
[pdf] 27 ยกระดับ การเย็บจักรอุตสาหกรรม 60 ชม.0920225280502.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 28 ยกระดับ การซ่อมจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ 30 ชม.0920225280701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 29 ยกระดับ การเย็บเสื้อเชิ๊ต 30 ชม.0920225280801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 30 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อและกางเกง 30 ชม.0920225280901.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 31 ยกระดับ การทำแบบตัด 1 30 ชม.0920225281101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 32 ยกระดับ การทำแบบตัด 2 30 ชม.0920225281102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 33 ยกระดับ การทำแบบตัด 3 30 ชม.0920225281103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 34 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (เสื้อคอกลมและเสื้อยืดโปโล) 30 ชม.0920225281501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 35 ยกระดับ การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือและจักรเย็บผ้า 30 ชม.0920225281601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 36 ยกระดับ การทำผ้าบาติก 30 ชม.0920225282101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 37 ยกระดับ การเย็บผ้าห่มด้วยเศษผ้า 30 ชม.0920225282501.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 38 ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชม.0920225282602.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 39 ยกระดับ การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 30 ชม.0920225282603.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 40 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชม.0920225282604.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 41 ยกระดับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นกก 30 ชม.0920225380101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 42 ยกระดับ เทคนิคการจักสานผลิตภัณฑ์จากกก 30 ชม.0920225380102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 43 ยกระดับ การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชม.0920225380301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 44 ยกระดับ ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 30 ชม.0920225450201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 45 ยกระดับ การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจิ๋ว 30 ชม.0920225450401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 46 ยกระดับ เทคนิคการออกแบบของใช้จากไม้สัก 30 ชม.0920225450402.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 47 ยกระดับ การทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กผสมไม้ 30 ชม.0920225450403.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 48 ยกระดับ เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือทำลวดลายให้กับชิ้นงานไม้ 30 ชม.0920225450404.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 49 ยกระดับ เทคนิคการเย็บผ้า 30 ชม.0920225280504.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 50 ยกระดับ การทำชุดสนามจากปูนซีเมนต์ 30 ชม.0920221530203.pdf
สร้างเมื่อ :
 42
[pdf] 51 ยกระดับ ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 60 ชม.0920225440102.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 52 ยกระดับ การจัดดอกไม้สด 30 ชม.0920227033301.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 53 ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชม.2720011500101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 54 ยกระดับ การสร้างผลิตภัณฑ์มัดย้อม 30 ชม.7720015281001.pdf
สร้างเมื่อ :
 36
[pdf] 55 ยกระดับ การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชม.0920225280503.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 56 ยกระดับ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 ชม.0920225031601.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 57 ยกระดับ การสร้างแพทเทิร์นเสื้อโค้ทและกระเป๋า 30 ชม.0920225280402.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 58 ยกระดับ การออกแบบแฟชั่นด้วยศิลปะการต่อผ้า 30 ชม.0920225031402.pdf
สร้างเมื่อ :
 80
[pdf] 59 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับสูง 840 ชม.0910225280103.pdf
สร้างเมื่อ :
 16
[pdf] 60 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม 840 ชม.0910225280201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 61 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก 280 ชม.0910225280301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 62 เตรียม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า) 280 ชม.0910225280501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 63 เตรียม ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 560 ชม.0910225280502.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 64 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชาย 560 ชม.0910225280801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 65 เตรียม ช่างไม้เครื่องเรือน 560 ชม.0910221020101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 66 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 560 ชม.0910225280102.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 67 เตรียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับกลาง 560 ชม.0910225280101.pdf
สร้างเมื่อ :
 36
[pdf] 68 ยกระดับ ช่างเครื่องปะดับ (ประดับอัญมณี) 30 ชม.1020015040101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 69 ยกระดับ การเย็บผ้าภูไทปักลายด้วยมือ 30 ชม.4820015280102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 70 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 30 ชม.3920015380103.pdf
สร้างเมื่อ :
 85
[pdf] 71 ยกระดับ การแกะสลักโลหะเงิน 30 ชม.5520015034802.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 72 เตรียม ช่างเจียระไนพลอย 420 ชม.0910025040201.pdf
สร้างเมื่อ :
 18
[pdf] 73 เตรียม ช่างเย็บเสื้อผ้าพื้นฐาน 280ชม. 0910025280105.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-05-29 14:32:58
 0
[pdf] 74 ยกระดับ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชม. 0920065282601.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:27:39
 2
74 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 526 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: