ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 99 ยกระดับ เทคนิคการพัฒนางานแสดง 30 ชม.3220017340201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 98 ยกระดับ แม่บ้านมืออาชีพ 30 ชม.0920017320116 .pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 97 ยกระดับ ตำแหน่งเบเกอร์ 30 ชม.0920227320601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 96 ยกระดับ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.9920017430334.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 95 ยกระดับ เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 ชม.0920227370105.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 94 ยกระดับ เทคนิคการเป็นครูนวด 30 ชม.0920227430134.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] 93 ยกระดับ เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชม.0920227350302.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 92 ยกระดับ เทคนิคการนวดทางการกีฬา 30 ชม.0920227430135.pdf
สร้างเมื่อ :
 170
[pdf] 91 ยกระดับ เทคนิคการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 30 ชม.0920227230514.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 90 ยกระดับ ช่างแต่งผมทรงทันสมัย 30 ชม.0920227420103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 89 ยกระดับ มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริการ 30 ชม.0920227230801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 88 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชม.0920227320303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 87 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด 30 ชม.0920227490107.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 86 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม 45 ชม.0920227320209.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 85 ยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชม.0920227320103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 84 ยกระดับ ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชม.0920227491102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 83 ยกระดับ ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชม.9920017490301.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 82 ยกระดับ ภาษาจีนสำหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1 30 ชม.0920227430133.pdf
สร้างเมื่อ :
 208
[pdf] 81 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการบริการในโรงแรม 30 ชม.0920227050501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 80 ยกระดับ พนักงานประจำท่าเรือ 30 ชม.0920227410601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 79 ยกระดับ พนักงานนวดไทย ระดับ 2 30 ชม.0920227430119.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 78 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920227330209.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-24 15:45:37
 0
[pdf] 77 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพ 90 ชม.0920227330303.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 76 ยกระดับ บริหารจัดการสปา 30 ชม.0920227230226.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 75 ยกระดับ นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ชม.0920227370201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 74 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) 40 ชม.9920027430336.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 73 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2 60 ชม.0920227430204.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 72 ยกระดับ นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920027430201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-31 14:42:10
 2
[pdf] 71 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 66 ชม.0920227320101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 70 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานซักรีด 66 ชม.0920227320102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 69 ยกระดับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227320302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 68 ยกระดับ พนักงานบริการห้องอาหาร 42 ชม.0920227330204.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 67.ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานที่ปรึกษาการนำเที่ยว 30 ชม.(ปรับปรุง) 0920017370121.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 66 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 ชม.0920227320106.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 65 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานขนสัมภาระ 20 ชม.0920227320211.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 64 ยกระดับ ตำแหน่งหัวหน้าบริกร 30 ชม.0920227320304.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 63 ยกระดับ ตำแหน่งบริกร 30 ชม.0920227320402.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 62 ยกระดับ ช่างแต่งผมสตรี 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920227420101.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-24 16:05:16
 0
[pdf] 61 ยกระดับ ช่างจัดสวน 30 ชม.0920225460101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 60 ยกระดับ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมีในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 30 ชม.0920222560301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 59 ยกระดับ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 30 ชม.0920227330801.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 58 ยกระดับ การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชม.0920227330308.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 57 ยกระดับ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชม.2420017350404.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 56 ยกระดับ การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชม.0920227230116.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 55 ยกระดับ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชม.0920227320204.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 54 ยกระดับ การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชม.0920227320104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 53 ยกระดับ การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจออนไลน์ประเภทอาหารจานเดียว 48 ชม.0920017330205.pdf
สร้างเมื่อ :
 6
[pdf] 52 ยกระดับ การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชม.0920227330207.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 51 ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 90 ชม.0920227330210.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 50 ยกระดับ การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชม.0920227330101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 49 ยกระดับ การประกอบขนมอบ 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920227330601.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-27 15:46:11
 1
[pdf] 48 ยกระดับ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ชม.0920227370106.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 47 ยกระดับ การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชม.0920227230102.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 46.ยกระดับ การบริหารงานบริการที่ดี 30 ชม.(ปรับปรุง) 0920227320701.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 45 ยกระดับ การนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชม.0920227430110.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 44 ยกระดับ การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชม.0920227330503.pdf
สร้างเมื่อ :
 149
[pdf] 43 ยกระดับ การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชม.0920227330301 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-05 13:56:10
 0
[pdf] 42 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชม.9920017430335.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 41 ยกระดับ การถนอมอาหาร 30 ชม.0920226330301.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 40 ยกระดับ การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 ชม.0920226310301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 39 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 30 ชม.0920227430205.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 38 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชม.0920227430208.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 37 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกสินเชื่อท่องเที่ยว 63 ชม.0920227370102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 36 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว 57 ชม.0920227370103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 35 ยกระดับ กลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว ตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายและการตลาดท่องเที่ยว 60 ชม.0920227370104.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 34 ยกระดับ กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 30 ชม.0920227230439.pdf
สร้างเมื่อ :
 241
[pdf] 33 ยกระดับ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชม.0920227230206.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 32 ยกระดับ บาร์เทนเดอร์ 30 ชม.0920227320305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 31 ยกระดับ บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชม.(ปรับปรุง) 0920227330506.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 30 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.09220227430103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 29 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430113.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 28 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430112.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 27 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430116.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 26 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430106.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 25 ยกระดับ นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0920227430117.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 24 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430115.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 23 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430114.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 22 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430118.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 21 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430120.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 208 ยกระดับ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ตโฟน 30 ชม. 6020017340201.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-17 14:57:06
 1
[pdf] 207 ยกระดับ เทคนิคการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 30 ชม. 6020017350301.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-17 14:56:37
 2
[pdf] 206 ยกระดับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือสปีดโบ๊ท (OUT BOARD) 30 ชม. 8220013390103.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-13 16:13:31
 1
[pdf] 205 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว (การร้อยลูกปัดโนรา) 30 ชม. 9320015034101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-13 13:48:54
 1
[pdf] 204 ยกระดับ การควบคุมต้นทุนธุรกิจโรงแรม 30 ชม. 8120017230224.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-06-12 15:29:06
 1
[pdf] 203 ยกระดับ ภาษาฝรั่งเศสระดับต้นสำหรับมัคคุเทศก์ 30 ชม. 5020017491701.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-30 11:12:16
 1
[pdf] 202 ยกระดับ การประกอบอาหารอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย 30 ชม. 9520017330101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-30 09:33:51
 1
[pdf] 201 ยกระดับ ภาษาจีนสำหรับพนักงานบริการสนามกอล์ฟ 3 ชม. 5020017490209.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-30 09:33:29
 2
[pdf] 200 ยกระดับ ภาษาจีนกลางระดับต้นสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชม. 5020017490210.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-30 09:33:07
 1
[pdf] 200 ยกระดับ ภาษาจีนกลางระดับต้นสำหรับพนักงานโรงแรม (สพร.19 เชียงใหม่).pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-30 09:28:40
 23
[pdf] 20 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 199 ยกระดับ ผู้ประกอบธุรกิจสปาเครื่องหนัง 30 ชม. 0920047231101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-27 16:12:10
 1
[pdf] 198 ยกระดับ การเพิ่มทักษะด้านรุกขกรสำหรับพนักงานดูแลสวนและต้นไม้ 30 ชม. 0920017570103.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-27 15:12:15
 1
[pdf] 197 ยกระดับ การพ่นสีและซ่อมสีเรือยอร์ช 30 ชม. 092004730301.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-09 13:17:44
 0
[pdf] 196 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชม. 5020017490405.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 195 ยกระดับ ภาษาจีนกลางเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 9220017490902.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-26 11:34:11
 1
[pdf] 194 ยกระดับ ผู้ควบคุมเครื่องเล่นในสวนสนุก 30 ชม. 1320047230401.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-05-08 13:51:13
 1
[pdf] 193 ยกระดับ การติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานสีเรือยอร์ช 18 ชม. 0920013120601.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 192 ยกระดับ การนวดธาตุเจ้าเรือน 30 ชม. 50200174301100.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-18 11:46:42
 1
[pdf] 191 ยกระดับ ภาษาเกาหลีสำหรับพนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 ชม. 5020017490404.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 190 ยกระดับ การทำขาเทียมระดับเหนือเข่าที่มีข้อสะโพกติดในท่างอมากกว่า 15 องศา 30 ชม. 5020017430436.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-03 15:00:30
 1
[pdf] 19 ยกระดับ การท่องเที่ยววิถีไทยในชุมชนยุค Thailand 4.0 30 ชม.0920227230212.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 189 ยกระดับ การทำเบ้าขาเทียมระดับใต้เข่า ที่สามารถรับน้ำหนักที่ปลายตอขาได้ 30 ชม. 5020017430438.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-04-03 15:00:12
 1
[pdf] 188 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการนวด 30 ชม. 9920017430159.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-20 13:50:50
 1
[pdf] 187 ยกระดับ ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 30 ชม. 0920027340101.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 186 ยกระดับ การติดตั้งนั่งร้านสำหรับงานสีเรือยอร์ช 18 ชม. 0920013120601.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-15 09:58:25
 1
[pdf] 185 ยกระดับ การนวดดีพทิชชู 30 ชม. 9920017430348.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 184 ยกระดับ การนวดสวีดิช 30 ชม.1020017430127.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-03-01 15:50:41
 0
[pdf] 183 ยกระดับ การอุ๊กผ้าเบื้องต้น 30 ชม. 5020015250401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 182 ยกระดับ ภาษาจีนเพื่อการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 30 ชม. 2220017350101.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-02-20 14:52:16
 0
[pdf] 181 ยกระดับ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 2220017320213.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 180 ยกระดับ การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่ 30 ชั่วโมง 3020017330106.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-01-23 13:10:48
 1
[pdf] 18 ยกระดับ ช่างเสริมสวย 30 ชม.0920227420401.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 179 ยกะดับ การพัฒนาทักษะสื่อสารและการบริการด้านท่องเที่ยว 30 ชม. 8220017370119.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-13 10:48:54
 2
[pdf] 178 ยกระดับ การเพ้นท์เล็บมืออาชีพ 30 ชม. 0920067420201.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:32:42
 1
[pdf] 177 ยกระดับ ช่างแต่งผมสตรีสมัยใหม่ 30 ชม. 0920067420401.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:32:20
 157
[pdf] 176 ยกระดับ การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชม. 0920067420101.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:32:01
 4
[pdf] 175 ยกระดับ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ชม. 0920067320301.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-12-01 15:31:32
 103
[pdf] 174 ยกระดับ พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 30 ชม. 0920017340301.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-11-09 15:19:38
 21
[pdf] 173 ยกระดับ การนวดศีรษะ 30 ชม. 9920017430347.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-21 16:11:19
 1
[pdf] 172 ยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น 30 ชม. 9620017350401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 171 ยกระดับ การทำเครื่องดื่มต้อนรับ 30 ชม. 2720017320303.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-21 16:08:44
 2
[pdf] 170 ยกระดับ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 2220017320213.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 17 ยกระดับ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227330208.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 169 ยกระดับ เทคนิคขั้นสูงของการเป็นช่างผมมืออาชีพ 30 ชม. 4820017420401.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-11 14:46:46
 1
[pdf] 168 ยกระดับ การช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยวทางละเล 30 ชม. 9120017370110.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-07-06 09:57:40
 6
[pdf] 167 เตรียม ผู้ประกอบธุรกิจคาเฟ่ 280ชม. 0910027320403.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-05-29 14:32:17
 0
[pdf] 166 เตรียม พนักงานบริการของโรงเเรม 280ชม. 0910027320202.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-05-29 14:31:44
 2
[pdf] 165 เตรียม พนักงานเบเกอรี่ 280ชม. 0910027330601.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-05-29 14:31:23
 0
[pdf] 164 ยกระดับ การบริหารจัดการธุรกิจเวลเนส 68 ชม. 0920017430313.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-03-13 09:43:15
 2
[pdf] 163 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 ชม. 6520017320307.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-11 09:25:15
 7
[pdf] 162 ยกระดับฝีมือ พนักงานดูแลเรือ 30 ชม.8320017370101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 161 ยกระดับ การนวดน้ำมันด้วยไม้ไผ่ 30 ชม.9920017430346.pdf
สร้างเมื่อ :
 7
[pdf] 160 ยกระดับ การนวดไทยด้วยไม้ไผ่ 30 ชม.9920017430345.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 16 ยกระดับ การประกอบอาหารอบ 30 ชม.0920227330602.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 159 ยกระดับ วิทยากรต้นแบบสาขาภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ Marlins Test สำหรับผู้ทำงานบนเรือสำราญ 30 ชม.0929997490102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 158 ยกระดับ พนักงานช่วยการพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น 180 ชม.0920017430202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 157 ยกระดับ เทคนิคการให้บริการไวน์ 30 ชม.8120017320317.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 156 ยกระดับ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย 30 ชม.6420015050102.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-07-27 16:28:42
 0
[pdf] 155 ยกระดับ การเพิ่มมาตรฐานการประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพและการบริการ 30 ชม. 5320017330503.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-05-24 14:51:18
 0
[pdf] 154 ยกระดับ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชม.9920017430344.pdf
สร้างเมื่อ :
 114
[pdf] 153 ยกระดับ การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชม.9920017430342.pdf
สร้างเมื่อ :
 120
[pdf] 152 ยกระดับ การประกอบอาหารพื้นเมืองสกลนคร (คำข้าว ละเบ๋อ) 30 ชม. 4720017330206.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-04-07 14:36:28
 24
[pdf] 151 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 240 ชม.0910027430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 150 ยกระดับ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ 30 ชม.50200172304103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การนวดอโรมา 30 ชม 0920227430125.pdf
สร้างเมื่อ :
 8
[pdf] 149 ยกระดับ การพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับรูปแบบ Multi Generation 30 ชม.50200172304102.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 148 ยกระดับ การจัดการธุรกิจ Food Truck 30 ชม.5020017230287.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 147 ยกระดับ การบริการบนแพล่องอย่างมืออาชีพ 30 ชม.7120017320209.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 146 ยกระดับ กัวซา 30 ชม.9920017430158.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 145.ยกระดับ มาตรฐานผลิตอาหารอินทรีย์และการตลาดวิถีใหม่ 30 ชม.9220016260103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 144 ยกระดับ มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแบบ 30 ชม.9220017230106.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 143 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 280 ชม.0910227430307.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 142 เตรียม ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค 280 ชม.0910047330201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 141 เตรียม พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชม.0910027320101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 140 เตรียม นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 449 ชม.0910227430103.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 14 ยกระดับ การนวดหินร้อน 30 ชม.0920227430127.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 139 เตรียม พนักงานบริการการโรงแรม แผนกแม่บ้านของโรงแรม จำนวน 280 ชม. 0910027320104.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 138 เตรียม พนักงานบริการการโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 280 ชม.0910027320303.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 137 เตรียม พนักงานเบเกอรี่ 560 ชม.0910227330901.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 136 เตรียม พนักงานผสมเครื่องดื่ม 280 ชม.0910227320401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 135 เตรียม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 280 ชม.091022732030.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 134 เตรียม พนักงานการโรงแรมระดับปฏิบัติการ 700 ชม.0910227320102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 133 เตรียม ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชม.0910227330101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 132 เตรียม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม.0910227430201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 131 เตรียม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.0910227010101.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 130 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 150 ชม.0910227430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 13 ยกระดับ การนวดหม้อเกลือ 30 ชม.0920227430129.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 129 เตรียม นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 100 ชม.0910227430301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 128 เตรียม ช่างแต่งผมสตรี 280 ชม.0910227420101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 127 เตรียม ช่างแต่งผมบุรุษ ระดับต้น 280 ชม.0910227420102.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 126 เตรียม การบริการเพื่อความงาม 150 ชม.0910227430104.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 125 เตรียม การนวดสวีดิช 150 ชม.0910227430306.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 124 เตรียม นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.0910227430102.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 123 เตรียม การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชม.0910227430304.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 122 เตรียม การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชม.0910227430305.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 121 ยกระดับ การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชม.0920227330401.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 120 ยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 30 ชม.0920227350301.pdf
สร้างเมื่อ :
 93
[pdf] 12 ยกระดับ การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชม.0920227420302.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 119 ยกระดับ ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist) 30 ชม.0920227320201.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 118 ยกระดับ การประกอบอาหารว่าง 30 ชม.0920227330501.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 117 ยกระดับ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชม.0920227430109.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 116 ยกระดับ แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชม.0920227320602.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 115 ยกระดับ การประกอบอาหารไทย 30 ชม.0920227330202.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 114 ยกระดับ การทำเบเกอรี่ 30 ชม.0920227330901.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 113 ยกระดับ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227330505.pdf
สร้างเมื่อ :
 259
[pdf] 112 ยกระดับ พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชม.0920227320401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 111 ยกระดับ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชม.0920227320403.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 110 ยกระดับ การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชม.0920227231102.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 11 ยกระดับ การนวดสปอร์ต 30 ชม.0920227430138.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 109 ยกระดับ ผู้ประกอบอาหารฮาลาล 30 ชม.0920227330102 ปรับปรุง.pdf
สร้างเมื่อ : 2023-01-27 16:03:15
 1
[pdf] 108 ยกระดับ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชม.0920227330103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 107 ยกระดับ การตัดเย็บชุดพื้นเมืองตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 30 ชม.5820015280402.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 106 ยกระดับ พนักงานแม่บ้านโรงแรม 30 ชม.0920227320107.doc.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 105 ยกระดับ เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชม.0920224220408.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 104 ยกระดับ เทคนิคการนวดไทยตามแนวเส้นสิบ 30 ชม.0920227430130.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 103 ยกระดับ เทคนิคการนวดไทย 30 ชม.0920227430121.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 102 ยกระดับ เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชม.0920227430123.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 101 ยกระดับ อาหารว่างเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227330303.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 100 ยกระดับ หัตถการในการแพทย์แผนไทย 30 ชม.0920227430132.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 10 ยกระดับ การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชม.0920227430131.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 09 ยกระดับ การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชม.0920227430122.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 08 ยกระดับ การนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 30 ชม.09220227430102.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 07 ยกระดับ การนวดธาตุเจ้าเรือน 30 ชม.0920227430126.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 06 ยกระดับ การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 30 ชม.0920227430107.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 05 ยกระดับ การนวดตอกเส้น 30 ชม.0920227430124.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 04 ยกระดับ การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ชม.8320017420105.pdf
สร้างเมื่อ :
 4
[pdf] 03 ยกระดับ การตัดผมชายเบื้องตัน 30 ชม. (ปรับปรุง) 0920227420104.pdf
สร้างเมื่อ : 2022-12-08 10:12:47
 1
[pdf] 02 ยกระดับ การดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชม.0920227430302.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 01 ยกระดับ การดูแลผู้สูงอายุ 30 ชม.0920227430203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
209 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2017 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: