ไฟล์ รายละเอียด จำนวนครั้ง Downloads
[dir] โฟลเดอร์ก่อนหน้า
[pdf] 03 ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชม.0920222070223.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 06 ยกระดับ การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920222070401.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 100 เตรียม ช่างเชื่อมทิก 560 ชม.0910222070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 103 เตรียม ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 280 ชม.0910222070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 104 ยกระดับ การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 30 ชม.7920182071202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 12 ยกระดับ ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 30 ชม.0920222070605.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 14 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920222070805.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 15 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชม.0920222070804.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 16 ยกระดับ การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920222070103.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 19 ยกระดับ การเชื่อมทิก 30 ชม.0920222070105.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 20 ยกระดับ การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 60 ชม.0920222070108.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 22 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือและตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920222070110.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 25 ยกระดับ การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920222071301.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 26 ยกระดับ การเชื่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 30 ชม.0920222070115.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 27 ยกระดับ ช่างเชื่อมเเม็ก ระดับ 1 (เหล็กหนา) 30 ชม.0920222070206.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 29 ยกระดับ ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 (เหล็กหนา) 30 ชม.0920222070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 30 ยกระดับ ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 (เหล็กบาง) 30 ชม.0920222070203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 36 ยกระดับ ช่างเชื่อมทิกเหล็กกล้าคาร์บอนต่อฟิลเล็ท ระดับ 1 60 ชม.0920222070214 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-05 15:37:42
 0
[pdf] 37.ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าไร้สนิมต่อฟิลเล็ท ระดับ 1 60 ชม. (ปรับปรุง) 0920022070205.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 38 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBT 30 ชม.0920162070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 43 ยกระดับ ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 30 ชม.0920222070117.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 51 ยกระดับ การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร)จำนวน 30 ชม.0920012070805.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 52 ยกระดับ การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อมสตัด พื้นฐาน 30 ชม.9720082071203.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 53 ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 6 ท่อ 6G 60 ชม.0920222070227.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 60 ยกระดับ การเชื่อมแม็ก (ชิ้นงานหนามากกว่า 3 มิลลิเมตร) 30 ชม.0920222070803.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 65 ยกระดับ การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชม.0920222070812.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 68 ยกระดับ การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ ระดับกลาง 30 ชม.0920222071201.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 71 ยกระดับ การเชื่อมแม็ก เหล็กหนา 30 ชม.0920222070219.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 73 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070206.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 90 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชม.0920012070217.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 96 เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910222070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 0
[pdf] 01 ยกระดับ ช่างประกอบท่อ ระดับ 1 30 ชม.0920222070402.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 05 ยกระดับ ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1 0920222070225.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 10 ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชม.0920222070603.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 106 ยกระดับ การประกอบโครงสร้างเหล็ก 30 ชม. 2120012080501.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 11 ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ฃม.0920222070604.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 18 ยกระดับ การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 ชม.0920222071203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 21 ยกระดับ เทคโนโลยีการเชื่อมเพื่อสร้างซ่อมเครื่องจักรกล 30 ชม.0920222070109 .pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 24 ยกระดับ เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ 30 ชม.0920222070113.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 32 ยกระดับ การเชื่อม MIG 60 ชม.0920222070210.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 33 ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 30 ชม.0920222070211.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 35 ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชม.0920222070213.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 39 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม.0920222070208.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 40 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชม. 0920222070221.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 48 ยกระดับ การเชื่อมซ่อมบำรุงในงานอุตสาหกรรม 30 ชม.0920222070119.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 49 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชม. 0920222070205.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 54 ยกระดับ การเชื่อมท่อรับแรงดันสูง 30 ชม.0920222070118.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 59 ยกระดับ การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับกลาง 30 ชม.0920012070101.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 61 ยกระดับ การเชื่อมซ่อมบำรุงรางรถไฟ 30 ชม.0920222070231.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 63 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชม.0920222070807.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 67 ยกระดับ ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง 30 ชม.3420012070210.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 77 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 213 ชม.1120092070203.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 82 ยกระดับ การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070802.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 84 ยกระดับ การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070803.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 92 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชม.0920012070218.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 94 ยกระดับ การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชม.0920182070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 95 เตรียม ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์สแตนเลส 280 ชม.0910012070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 99 เตรียม ช่างเชื่อมแก๊ส 560 ชม.0910222070301.pdf
สร้างเมื่อ :
 1
[pdf] 07 ยกระดับ การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชม.0920222070502.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 107 ยกระดับ การตรวจสอบงานเชื่อมสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 30 ชม.7920182071301.pdf
สร้างเมื่อ : 2024-02-06 10:33:14
 2
[pdf] 55 ยกระดับ การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม พื้นฐาน 30 ชม.0920222070813.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 62 ยกระดับ การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 30 ชม.0920222070806 .pdf
สร้างเมื่อ : 2021-11-11 14:55:31
 2
[pdf] 75 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่อเหล็กต่อชนตามมาตรฐานสากล 186 ชม.1120092070204.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 81 ยกระดับ การเชื่อมทิกเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 159 ชม.1120092070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 83 ยกระดับ การเชื่อมแม็กชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070805.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 86 ยกระดับ การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 ชม.0920223390101.pdf
สร้างเมื่อ :
 2
[pdf] 04 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 ชม.0920222070224.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 101 เตรียม ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชม.0910222070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 17 ยกระดับ การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ ระดับกลาง 30 ชม.0920222071202.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 85 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 219 ชม.1120092070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 3
[pdf] 09 ยกระดับ การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชม.0920222070601.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 105 ยกระดับ การสอบเทียบและจัดการเครื่องมือวัดเพื่ออุตสาหกรรม 30 ชม.5120012092601.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 23 ยกระดับ เทคโนโลยี Robot งานเชื่อม 30 ชม.0920222070112.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 46 ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 60 ชม.0920222070229.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 79 ยกระดับ การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070603.pdf
สร้างเมื่อ :
 5
[pdf] 50 ยกระดับ การเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า 30 ชม.0920222071001.pdf
สร้างเมื่อ :
 9
[pdf] 08 ยกระดับ การเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 1 30 ชม.0920222070501.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 41 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 70 ชม.0920162070801 CBT.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 89 ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 ชม.0920222070217.pdf
สร้างเมื่อ :
 13
[pdf] 93 ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นหนา 30 ชม.0920012070604.pdf
สร้างเมื่อ :
 15
[pdf] 87 ยกระดับ ช่างเชื่อมมิก แม็ก 30 ชม.0920222070104.pdf
สร้างเมื่อ :
 19
[pdf] 13 ยกระดับ การเชื่อมซึมลึก MAG 2G 5G 30 ชม.2420012070801.pdf
สร้างเมื่อ :
 21
[pdf] 56 ยกระดับ การตรวจสอบแนวเชื่อมสำหรับช่างเทคนิค 30 ชม.0920222071302.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 70 ยกระดับ การเชื่อมทิกอะลูมิเนียม 30 ชม.0920222070218.pdf
สร้างเมื่อ :
 22
[pdf] 91 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 30 ชม.0920012070216.pdf
สร้างเมื่อ :
 23
[pdf] 42 ยกระดับ การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 30 ชม.0920222070302.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 74 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070207.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 78 ยกระดับ การเชื่อมทิกชิ้นงานท่อต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070605.pdf
สร้างเมื่อ :
 24
[pdf] 45 ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้า ระดับ 4 เชื่อมซึมลึก 30 ชม.0920222070228.pdf
สร้างเมื่อ :
 25
[pdf] 64 ยกระดับ การเชื่อมแม็ก ต่อชนแผ่น 30 ชม.092022207810.pdf
สร้างเมื่อ :
 26
[pdf] 97 เตรียม ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชม.0910022070206.pdf
สร้างเมื่อ :
 29
[pdf] 31 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือท่า 4 G 60 ชม.0920222070209.pdf
สร้างเมื่อ :
 32
[pdf] 57 ยกระดับ การเชื่อมแม็ก 30 ชม.0920212070104.pdf
สร้างเมื่อ :
 33
[pdf] 98 เตรียม การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชม.0910222070203.pdf
สร้างเมื่อ :
 33
[pdf] 88 ยกระดับ การเชื่อมไฟฟ้าและสเตนเลส 30 ชม.0920222070106.pdf
สร้างเมื่อ :
 34
[pdf] 102 เตรียม ช่างประกอบท่อ 560 ชม.0910222080401.pdf
สร้างเมื่อ :
 41
[pdf] 66 ยกระดับ การตัดโลหะด้วยแก๊สและการเชื่อมโลหะอย่างปลอดภัย 30 ชม.0920222070901.pdf
สร้างเมื่อ :
 42
[pdf] 28 ยกระดับ ช่างเชื่อมเเม็ก ระดับ 1 (เหล็กบาง) 30 ชม.0920222070206.pdf
สร้างเมื่อ :
 54
[pdf] 58 ยกระดับ เทคโนโลยีงานเชื่อมและตัดโลหะสมัยใหม่ 30 ชม.9020082070104.pdf
สร้างเมื่อ :
 66
[pdf] 69 ยกระดับ การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชม.0920222510213.pdf
สร้างเมื่อ :
 78
[pdf] 76 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือเหล็กต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 192 ชม.1120092070201.pdf
สร้างเมื่อ :
 100
[pdf] 44 ยกระดับ การเชื่อมมิกพื้นฐาน (MIG) 30 ชม.0920012070404.pdf
สร้างเมื่อ :
 110
[pdf] 72 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070202.pdf
สร้างเมื่อ :
 130
[pdf] 47 ยกระดับ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 3 60 ชม.0920222070230.pdf
สร้างเมื่อ :
 160
[pdf] 34 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การเชื่อมท่อท่า 5G) จำนวน 30 ชม.0920222070212.pdf
สร้างเมื่อ :
 161
[pdf] 02 ยกระดับ การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 60 ชม.0920222070222.pdf
สร้างเมื่อ :
 221
[pdf] 80 ยกระดับ การเชื่อมทิกชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 ชม.1120092070604.pdf
สร้างเมื่อ :
 348
107 ไฟล์ - 0 โฟลเดอร์รวมทั้งหมด: 2045 

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ:
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน: