รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง

(หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 77 แห่ง)

กิจกรรมที่ 1
ลำดับ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานที่จัดอบรม จังหวัด หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
แผน (คน) ผล (คน)
รวม 4350 4713
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 0 0
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ โรงแรมเพวา ลักชัวร์รี่ เรซิเดนซ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 70 79
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี Online นนทบุรี 50 57
4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ปทุมธานี 70 76
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ห้องประชุม 317 อาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 70 74
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง อ่างทอง 50 50
7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท ลพบุรี 50 61
8 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สิงห์บุรี 50 35
9 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ชัยนาท 50 50
10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ณ ศุนย์ OTOPคอมเพล็กซ์ พุแคสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สระบุรี 50 50
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โรงแรมบางแสนวิลล่า ชลบุรี 70 70
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ระยอง 70 70
13 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 50 52
14 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด โรงแรมตราดซิตี้ ตราด 50 75
15 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 50 64
16 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 50 68
17 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก 50 50
18 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ห้องประชุมร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 50 52
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ห้างเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นครราชสีมา 70 70
20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ศูนย์บ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 120 80
21 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ห้องประชุมช้างชมพู คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สุรินทร์ 50 58
22 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ห้องพิกุลทอง โรมแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 50 50
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 70 70
24 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ยโสธร 50 51
25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โรงแรมเลิศนิมิตร ชัยภูมิ 50 51
26 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50 54
27 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ บึงกาฬ 50 60
28 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ห้องประชุม ๑ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 50 51
29 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ขอนแก่น 70 76
30 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โรงแรมเจริญ โอเต็ล อุดรธานี 70 70
31 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย โรงแรมบุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เลย 50 50
32 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย อาคาร OTOP นวัตวิถีบ้านสีกายเหนือ ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หนองคาย 50 69
33 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม มหาสารคาม 50 50
34 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 50 50
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 50 64
36 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร โรงแรมอิมพีเรียลสกล สกลนคร 50 51
37 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ห้องศรีโคตรบูรณ์ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นครพนม 50 50
38 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลช มุกดาหาร 50 69
39 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ 70 82
40 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ลำพูน 50 53
41 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โรงแรมลำปางเวียงทอง ลำปาง 70 71
42 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โรงแรมฟรายเดย์ อุตรดิตถ์ 50 50
43 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 แพร่ 50 68
44 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน น่าน 50 50
45 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา 50 75
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชียงราย 70 70
47 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 50 50
48 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 70 61
49 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี อุทัยธานี 50 51
50 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 50 50
51 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก ตาก 50 64
52 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สุโขทัย 50 69
53 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ SML บ้านท่าช้าง ม.2 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 70 70
54 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พิจิตร 50 53
55 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ห้องฝึกอบรม บ้านหลงหล่ม ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 50 56
56 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 4 ราชบุรี ราชบุรี 70 70
57 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี โรงแรมราชศุภมิตร(หรือมิตรพันธ์) อาคารมิตรพันธ์ ห้องประชุมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 50 50
58 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 70 82
59 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม นครปฐม 70 70
60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมุทรสาคร 50 48
61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สวนนพรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 50 50
62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โรงแรมจันทิมาบูติก ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 50 50
63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 50 59
64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 70 104
65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 กระบี่ 50 65
66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา พังงา 50 55
67 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ห้องคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ภูเก็ต 70 70
68 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 70 70
69 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง โรงแรม ไอเฟล อินน์ ระนอง 50 50
70 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ชุมพร 50 54
71 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สงขลา 70 81
72 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สตูล 50 54
73 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โรงแรมอีโค่ อินทน์ ตรัง ตรัง 50 65
74 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พัทลุง 50 50
75 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี ปัตตานี 70 86
76 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา โรงแรมปาร์ควิว ยะลา ยะลา 70 70
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 70 90