รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง

(หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 77 แห่ง)

กิจกรรมที่ 1
ลำดับ หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานที่จัดอบรม จังหวัด หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
แผน (คน) ผล (คน)
รวม 3420 3494
1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 60 24
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชน บ้านธารดำรงค์ อ.ประพระแดง จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 90 88
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom Meeting นนทบุรี 30 33
4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โรงแรมเอ็นสิริ รีสอร์ท ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ปทุมธานี 60 58
5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 60 60
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง อ่างทอง 30 30
7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ลพบุรี 30 35
8 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี ห้องประชุม ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี 30 34
9 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ชัยนาท 30 28
10 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สระบุรี 30 30
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี 90 55
12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ระยอง 60 60
13 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี โรงแรมนิว แทรเวิล ลอร์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 30 35
14 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด โรงแรมเอวาด้า ตราด 30 30
15 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30 39
16 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ออนไลน์ zoom meeting สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 30 30
17 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก นครนายก 30 30
18 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ห้องประชุมพุทธรักษา ร้านเย็นเล่า เช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 30 32
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โรงแรมโคราช โฮเทล นครราชสีมา 90 90
20 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 30 42
21 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุรินทร์ สุรินทร์ 30 37
22 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30 40
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 90 90
24 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร 30 46
25 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ห้องประชุมรื่นรมย์ โรงแรมเลิศนิมิตร ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 30 30
26 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30 30
27 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โรงแรมเดอะวันบีเคเพลส บึงกาฬ 30 30
28 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 30 31
29 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น 90 90
30 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ห้องมุขมนตรี โรงเจริญเจริญโฮเตล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 60 60
31 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย โรงแรมเลยพันไมล์รีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย เลย 30 20
32 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย โรงแรมหนองคายธาวิลล่า ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย หนองคาย 30 37
33 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม โรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 30 31
34 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 30 41
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 30 37
36 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร 30 0
37 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ศูนย์เรียนรู้บ้านเนินน้ำคำ หมู่ 10 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม นครพนม 30 30
38 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลช อ.เมือง จ.มุกดาหาร มุกดาหาร 30 33
39 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โรงแรม เชียงใหม่ ออคิด เชียงใหม่ 60 60
40 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ณ โรงแรมแกรนต์ ปา แอนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลำพูน 30 30
41 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ลำปาง 90 90
42 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 30 31
43 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แพร่ 30 28
44 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โรงแรมน้ำทอง น่าน น่าน 30 30
45 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา พะเยา 30 30
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย เชียงราย 60 60
47 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 30 30
48 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รูปแบบการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom Meeting นครสวรรค์ 90 87
49 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ณ ห้องประชุมชวนชม ร้านอาหารบ้านสวน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 30 35
50 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร 30 32
51 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมืองตาก จ.ตาก ตาก 30 32
52 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สุโขทัย 30 48
53 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองกุลา ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 90 90
54 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร โรงแรมมีพรสวรรค์ พิจิตร 30 30
55 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ห้องฝึกอบรม ครัวเถ้าแก่ ต.วังบาล องหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 30 30
56 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ราชบุรี 90 101
57 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี โรงแรม พีลูส กาญจนบุรี กาญจนบุรี 30 30
58 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 90 94
59 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม นครปฐม 60 65
60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30 0
61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รีสอร์ทสวนนพรัตน์ อัมพวา ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 30 28
62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี โรงแรมลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 30 31
63 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมบางสะพานรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 30 33
64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 60 60
65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ กระบี่ 30 30
66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา (ผ่านระบบ Zoom) พังงา 30 47
67 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ภูเก็ต 60 61
68 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 90 103
69 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ภูธารา รีสอร์ท ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระนอง 30 30
70 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อ.เมือง จ.ชุมพร ชุมพร 30 36
71 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สงขลา 90 99
72 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล สตูล 30 45
73 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง 30 37
74 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง พัทลุง 30 32
75 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ห้องประชุมตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ปัตตานี 60 62
76 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 60 60
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ นราธิวาส 60 61