แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
403
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปภาดา สุวรรณเกตุ
หนองบัวลำภู

ขอเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งาน *ต้องการพิมพ์ใบรับรองเงินเดือน น.ส.ปภาดา สุวรรณเกตุ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

03/08/2021 11:03:14
เข้าไปที่ระบบการออกใบรับรองการจ่ายเงินเดือนได้เลยค่ะ @03/08/2021 11:21:44
402
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เจนจิรา สุวรรณบำรุง
สถาบันยานยนต์ฯ

ขอแจ้งแก้ไขชื่อหลังสูตรภาษาอังกฤษ

รหัสหลักสูตร 1120082510204  3D Mechanical Drawing by Computer  เปลี่ยนเป็น 3D Mechanical Design by Computer

รหัสหลักสูตร 1120082510202  2D Mechanical Drawing by Computer  เปลี่ยนเป็น 2D Mechanical Design by Computer

03/08/2021 10:07:41
กำลังประสานงานกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เพื่อขอความเห็นในแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษครับ @03/08/2021 11:15:14
401
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

ขอความอนุเคราะห์ปลดล๊อค การบันทึกผลการฝึกหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Training ID : 0271522) เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านการฝึก 1 คน นางพัชรา พินิจสกุล ค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

02/08/2021 16:36:26
รบกวนทำหนังสือแจ้งมาที่ศูนย์เทคโนฯ เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ @03/08/2021 10:17:21
400
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

แจ้งข้าราชการบรรจุใหม่ นางสาวหิรัณยา แก้วมณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และขอรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบรายงานสารสนเทศ ของกรมฯ ครับ

02/08/2021 10:53:31
ดำเนินการแล้วค่ะ password = A12345678 เพื่อความปลอดภัยรบกวนเจ้าหน้าที่เข้าไปเปลี่ยนที่ระบบกำหนดสิทธิ์ > คลิกที่ชื่อตนเองและเปลี่ยนได้เลยค่ะ @02/08/2021 11:13:35
399
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

แจ้งขอยกเลิกลายเซ็นต์ดิจิทัล หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Training ID : 0271522) เนื่องจากแก้ไขวันที่จบฝึกและผู้ผ่านการฝึกค่ะ
...ขอขอบคุณมากค่ะ..

30/07/2021 14:32:04
เนื่องจากผอ.ได้อนุมัติผลการฝึกอบรมไปแล้วหากจะมีการแก้ไขรบกวนทำหนังสือมาที่ศูนย์ไอทีครับอาจารย์ @30/07/2021 14:44:21

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1241 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์