แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1731
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จรรยา ทองบริบูรณ์
น่าน

ขอรบกวนแจ้งย้ายรุ่นเดิม (รุ่นที่ 26,27)  รายการ-แรงงานนอกระบบ (001689)

สาขาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม(0930017230105) 12 ชั่วโมง(การฝึกอาชีพเสริม) (195514)

รุ่นที่ 27 วันที่เริ่มฝึก 5/9/2565 จบฝึก 6/9/2565   ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน (0284923) และ

สาขาการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(5530014150101) 30 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม) (191581)

รุ่นที่ 26 วันที่เริ่มฝึก 27/8/2565 จบฝึก 4/9/2565  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน (0284916)

ขอย้ายมา รายการ เพิ่มเติม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ::(001798)

ย้ายรุ่นที่ 27 ไปสาขาการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประกอบอาชีพเสริม (8630014220801) 12 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม) (195618)

ย้ายรุ่นที่ 26 ไปสาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(1830024150201) 30 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม) (195636)

04/10/2022 15:55:17
@
1730
นายบุญเรือง แก้วเมือง
ลำปาง

เปลี่ยนชื่อถูกต้องตามบัตรประชาชนแล้ว แต่ในระบบใบรับรองที่ ผอ.ลงนามยังไม่เปลี่ยน สพร. 10 ลำปาง (00073378) การทดสอบ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1 ครั้งที่ 22 เริ่ม 11/9/65 ถึง 11/9/65 จำนวน 10 คน โดยชื่อตามบัตรประชาชน นายพงศกร เป็งแก้ว แต่ ได้พิมพ์ตอนสมัครในระบบ DATA เป็น นายพงสกร และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว แต่ระบบ ยังไม่เปลี่ยนตาม  บุญเรือง แก้วเมือง 0812980209

04/10/2022 15:24:43
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ใหม่ ประมาณ 15-30 นาทีค่ะ @04/10/2022 15:33:23
1729
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปัญญาพัทธ์
สุโขทัย

แจ้งรูปภาพผู้เข้ารับการทดสอบผิดค่ะ ทดสอบรุ่น 00076573

04/10/2022 14:35:56
ถ้า ผอ. ยังไม่กดอนุมัติ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขได้เองเลยค่ะ ถ้า ผอ. อนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไข แล้วแจ้งชื่อผู้เข้ารับการทดสอบที่ต้องการให้ it gen pdf ให้ใหม่ค่ะ @04/10/2022 14:44:19
1728
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รุ่งขวัญ สามจ้าย
ยะลา

รบกวน  GEN วุฒิบัตร ผู้ผ่านการฝึกสาขาการทำขนมไทย (Training ID : 0277722) เนื่องจากแก้ไขคำนำหน้าชื่อ นายซูไฮลา  การายี เป็น นางสาวซูไฮลา  การายี  และ (Training ID : 0281907) แก้ไขชื่อ นางสาวรอกีเยาะ หลงลูวา ขอบคุณค่ะ 

04/10/2022 14:30:55
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ใหม่ ประมาณ 15-30 นาทีค่ะ @04/10/2022 14:36:37
1727
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสมร จิตรกำแหง
บุรีรัมย์

เข้าระบบออกใบเสร็จรับเงินกองทุนไม่ได้ ฟ้องว่ารหัสไม่ถูกต้องค่ะ เป็นเพราะอะไรค่ะ

04/10/2022 14:02:13
ประสานเจ้าหน้าที่แล้ว @04/10/2022 14:17:16

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1669 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์