แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3097
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นงลักษณ์
สถาบันยานยนต์ฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ
ขอแจ้งย้ายเจ้าหน้าที่เข้าหน่วยงาน ดังนี้
1. นางสาวขนิษฐา สังข์แก้ว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพฯ 
2. นางขวัญใจ อาบัลย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

02/10/2023 11:01:09
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 11:06:19
3096
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายธีระวุฒิ ตะดำ
อำนาจเจริญ

***สนพ.อำนาจเจริญ ขอแจ้งย้ายออก***
นายพรพจน์ แสวงดี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 (ย้ายไป สนพ.ยโสธร)

02/10/2023 10:59:18
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 11:01:13
3095
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศราวุฒิ ก๋องใจ
สถาบันฯนานาชาติเชียงแสน

ไม่สามารถเพิ่มรุ่นการฝึกอบรม ในโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชนได้  

02/10/2023 10:56:03
@
3094
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ศรชัย ศรีพันลม
บึงกาฬ

สนพ.บึงกาฬ ขออนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลง จนท. รายละเอียดดังนี้
***เกษียณอายุราชการ
1.นายอดิศักดิ์ ฮามวงค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
***ย้ายออก
2.นายบุญชนะ ไชยบุดดี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 (ไป สนพ.กาฬสินธุิ์)

02/10/2023 10:44:55
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 10:55:35
3093
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กัญญาวีร์ เป้าชัง
มุกดาหาร

สพร.40 มุกดาหาร  นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการ เกษียณอายุราชการ  ไม่มีผู้อนุมัติรับรองหลักสูตร ต้องดำเนินการอย่างไรคะ

 

02/10/2023 10:54:26
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 10:52:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์