แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1393
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ชาญชัย เจนจรัสอารี
นครราชสีมา

แก้ไขชื่อนายนัทฎัพงศ์ แก้วขุนทด นม.65-1-15001-0274 เป็น นายนัทฎ์ฐพงศ์ แก้วขุนทด ขาด ฐ 1 ตัวครับ ขอโทษด้วยครับ

 

25/06/2022 11:26:17
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ gen pdf ใหม่ครับ @27/06/2022 09:37:10
1392
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
มธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

ขอแก้ไขข้อมูลผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้
1.แก้ไขนามสกุล ของ นายชัยณรงค์  แก้วหาวงศ์ request_form_id=208677 เปลี่ยนจาก แก้วหาวงศ์ (ศ ศาลา) เป็น แก้วหาวงค์ (ค ควาย) เนื่องจากพิมพ์ผิด
2.แก้ไขนามสกุล ภาษาอังกฤษ ตัวนำหน้า จากตัวอักษรเล็ก เป็นตัวอักษรใหญ่ request_form_id=208677 เนื่องจากพิมพ์ผิด
3.แก้ไขนามสกุล ของ นายอลงกต พันวิลัย  request_form_id=208236 จากเดิม พ้นวิลัย (ไม้โทรตรง พ้น) เป็น พันวิลัย (ไม้หันอากาศตรง พัน) เนื่องจากพิมพ์ผิด
4.แก้ไขเลขที่หนังสือรับรอง ของนายสุทธินันท์ นาปาน จาก ชบ651150011574 เป็น ชบ651150011754 เนื่องจากพิมพ์ผิด request_form_id=204135

24/06/2022 15:21:04
ดำเนินการให้แล้วครับ รอ gen pdf ใหม่ครับ @24/06/2022 17:04:36
1391
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางวาสนา เพ็งธรรม
นครนายก

ขอเปลี่ยนแปลงนามสกุลเจ้าหน้าที่ 1 ราย ได้แก่ นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์ เป็น นางสาววิชชุดา ไพรวิจารณ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

24/06/2022 12:50:40
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/06/2022 13:48:06
1390
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร แก่นแก้ว
อุดรธานี

ขอแก้ไขข้อมูลรูปภาพ ผู้ผ่านการรับรองความรู้ควาสามารถครับ

1.นายจิราวัฒน์ บุทชานน (request_form_id=211732)

2.นายกาญจนชัย พรหมโคตร (request_form_id=211735)

3.นายเพิ่มพูน แสนณรงค์ (request_form_id=211737)

4.นายพงศธร ทวนท้าว (request_form_id=211744)

5.นายสถิต พินิจมนตรี (request_form_id=211752)

6.นายสาคร จรบุรมย์ (request_form_id=211762)

 

 

24/06/2022 11:39:59
ปลดล็อคให้แล้วครับ จากการตรวจสอบมีรูปเอียง ขอแนะนำให้ปรับค่าความสูงของรูป ที่ 414 pixels แล้วอัพโหลดเข้ามาใหม่ครับ @24/06/2022 12:03:22
1389
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
สุโขทัย

แจ้งชื่อ นางสาวรัชดาวรรณ  อ้อยเถาว์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  เข้าระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ ด้วยครับ ขอบคุณครับ

24/06/2022 11:12:55
ดำเนินการเพิ่มชื่อแล้วค่ะ @24/06/2022 11:38:32

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1345 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์