แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2191
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พงษ์ศักดิ์
อ่างทอง
เรียน  Admin DSD
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง  ขอแจ้ง (ย้ายเข้าจากกรมฝนหลวงฯ)
น.ส.วัลลภา สมวัฒน์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
06/02/2023 09:39:45
ดำเนินการแล้ว รหัสผ่าน Dsd123456 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้ที่ ระบบบริหารบุคลากรและกําหนดสิทธิ์การใช้งาน ครับ. @06/02/2023 11:16:36
2189
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

เรียนแอดมินกรม

ขอความอนุเคราะห์ gen วุฒิบัตรใหม่ 

หลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลลแสงอาทิตย์ (0291732)

นายสมยศ กสิพร้อง

เนื่องจากไม่มีข้อมูลชื่อ-นาสกุลภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ data center เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณมากครับ

05/02/2023 15:02:11
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/02/2023 09:53:18
2188
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ยุทธพร ส่งแสง
สมุทรปราการ

ขอความอนุเคราะห์ลบรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ นายดำรงค์ วันมาน request_form_id=232424 เนื่องด้วยรายชื่อซ้ำในระบบ 

ขอบคุณครับ

03/02/2023 13:44:59
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/02/2023 10:25:09
2187
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นงลักษณ์ เบ้าหนองบัว
ร้อยเอ็ด

รบกวนเปลี่ยนรูปภาพผู้ผ่านการประเมินฯ สาขา ช่างไฟฟ้า  สาเหตุจากการสลับรูปภาพของผู้สมัครในวันที่ยื่นเอกสาร จำนวน 2 ราย คือ 

นายธนพัฒน์ ภิบาลวงษ์ ID = 226985

นายปิยะวัฒน์ วังหอม ID = 226978

 ขอบพระคุณคะ

03/02/2023 14:02:17
รอ Gen pdf ใหม่ 15 นาทีค่ะ @06/02/2023 10:50:25
2186
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นางศุจีภรณ์ จุลบุตร
แม่ฮ่องสอน

ทะเบียนอักษรย่อเลขประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน (รง ) ในระบบสารบรรณผิดค่ะ

03/02/2023 12:32:16
ผู้ดูแลระบบ (ประจำหน่วยงาน) สามารถตั้งค่า เลข รง. ของหน่อยงาน ได้เลย ครับ. @03/02/2023 13:52:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2099 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์