แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2614
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกิตติธร เรืองแก้ว
ฉะเชิงเทรา
29/05/2023 15:01:35
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @29/05/2023 16:44:11
2613

สะกดชื่อ-นามสกุล ผู้รับการฝึกผิดในวุฒิบัตร สาขา:::การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA):::(7020083270106) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(201333)

 ชื่อผุ้รับการฝึก นายสราวุธ อัครวิศรุต และนายสุธาพร สุขกระวัน  ทั้งนี้ จนท. ของสถาบันฯ ได้แก้ข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

29/05/2023 09:44:44
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @29/05/2023 11:26:57
2612
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร แก่นแก้ว
อุดรธานี

ตามหนังสือ ที่ รง 0429/2952 ลงวันที่ 25 พ.ค. 66 ขอแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. จากนายอภิลักษณ์ คำพรหม ขอแก้ไขเป็น นายอภิรักษ์

คำพรหม 

2.จากนายจตุพร สงวนรักษ์ ขอแก้ไขเป็น นายจักตุพร สงวนรักษ์

 

ขอบคุณครับ

29/05/2023 09:18:15
ดำเนินการแล้วค่ะ / ศิริพันธุ์ @29/05/2023 16:32:38
2611
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พีรพล
ชลบุรี

สพร.3 ชลบุรี ขอแจ้งแก้ไขระยะเวลาฝึกในหลักสูตรการฝึก (การฝึกยกระดับฝีมือ) รหัสหลักสูตร 2020047490304
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค
ระยะเวลาฝึกโดยกรมฯ จาก 0 ชั่วโมง แก้ไขเป็น 200 ชั่วโมง
ระยะเวลาฝึกในสถานประกอบกิจการ จาก 200 ชั่วโมง แก้ไขเป็น 0 ชั่วโมง
--------------------------------------------------
และ Gen วุฒิบัตรใหม่ จำนวน 1 รุ่น Training ID = 0293822 ครับ
--------------------------------------------------

26/05/2023 17:45:55
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @29/05/2023 11:16:23
2610
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุษยพรรณ
นครราชสีมา

ขอแก้ไขเฉพาะแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ แบบที่ 2                  โครงการพัฒนาฯ 4.0  หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์     รุ่นที่ 8/2566   รหัสรุ่น 30062  id 0288819   

ขอบคุณค่ะ

25/05/2023 10:33:58
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @25/05/2023 16:44:12

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2490 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์