แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3597
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
ตาก

ขอเพิ่มชื่อ นายศุภลาภ จิตอารี  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน   พนักงานราชการ

18/04/2024 09:18:54
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @18/04/2024 09:24:12
3596
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
นครศรีธรรมราช

บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ เลข สปก.1100169369 

สพร 22 นศ. อนุมัติหลักสูตรส่งฝึกภายนอก จำนวน 5 ID

(364235 / 364125 / 357404 / 357395 /347485)

จำนวนคนฝึกรวม 200 คน และ สพร 22 น.ศ ได้เข้าไปประเมินการยื่นแบบแสดงเงินสมทบ (สท.2) ประจำปี 2566 ระบบดึงข้อมูลว่าฝึก จำนวน 199 คน ซึ่งหน้าจอของบริษัท ไม่ปรากฎจำนวนคนฝึก และคนฝึกซ้ำ และ สพร.22 นศ. ได้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในแต่ละรุ่นแล้วก็ยังไม่พบชื่อ หรือ บัตร ปชช ที่ซ้ำ ค่ะ บริษัทมีความข้องใจว่า จำนวนคนฝึกหายไป 1 คน ค่ะ

 

11/04/2024 13:35:51
ฝึกซ้ำ 1 คน รายชื่อแสดงในหน้าตรวจสอบแล้วค่ะ /อณิมา @17/04/2024 13:12:27
3595
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุจินต์ ปัญจา
ศรีสะเกษ

หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของนายธีรพัฒน์ แก้วฤาษี (ชื่อ-สกุลตามบัตรประชาชน) ระบบ Gen นามสกุล ออกมา เป็น นายธีรพัฒน์ แก้วฤๅษี  รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ (ID 00083122)

11/04/2024 11:49:19
สามารถโหลดวุฒิบัตรใหม่ได้แล้วค่ะ @17/04/2024 14:36:18
3594
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายอรรถกฤช สนธิสุทธิ์
สกลนคร

สาขา:::นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1:::(0920027430201) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(206122)

รุ่นที่:::2 วันที่เริ่มฝึก 25/3/2567 จบฝึก 29/3/2567   สถานที่ฝึก อบต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร::(0302120)

รบกวน Gen วุฒิบัตรของคุณอภัสชา ให้ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเปลี่ยนนามสกุลใหม่ครับ 

09/04/2024 15:46:03
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ ค่ะ /อณิมา @17/04/2024 13:17:39
3593
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุชาดา ทองขวัญ
ตรัง

ขอแก้ไขชื่อผู้รับการฝึกในวุฒิบัตร รายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (001937)สาขาการนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน (202683) รุ่นที่ 1/2567 จาก น.ส.บุษผารัตน์ เปลี่ยนเป็น น.ส.บุบผารัตน์ ค่ะ

09/04/2024 11:58:12
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ ค่ะ /อณิมา @17/04/2024 13:20:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์