แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
112
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 20กพ64 ตาม ID 00071842  ของนายสุรชัย บุตรในซัน บัตรประชาชนเลขที่ 112xxxx โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 10:02:24
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @02/04/2021 10:03:00
111
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1 เมื่อวันที่ 25-27พย 63 ตาม ID 00071413  ของนายสุรชัย บุตรในซัน บัตรประชาชนเลขที่ 112xxx โดยได้แก้ไขข้อมูลใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 10:00:34
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @02/04/2021 10:00:14
110
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายวรวุฒิ นกหรีด
นนทบุรี

ขอแจ้งแก้ไขหนังสือรับรองทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เมื่อวันที่ 21 มีค 64 ตาม ID 00072190  ของนายนริศ ชัชธรานนท์ บัตรประชาชนเลขที่ 512xxx โดยได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครแล้วครับ

02/04/2021 09:58:59
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @02/04/2021 09:58:30
109
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุญชู สุพัทธนะ
สุพรรณบุรี

ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษในวุฒิบัตร id 0266154 พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษแล้วครับ

01/04/2021 14:34:05
ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @01/04/2021 14:38:08
108
ระบบ e-SAR
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

ยังไม่ได้แนบไพล์ค่ะ
แต่คะแนนขึ้นรบกวนรบออกด้วยคะ

01/04/2021 11:44:42
ไม่เข้าใจคำถามครับ @01/04/2021 12:03:52

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์