แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2351
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัชฎาวรรณ เกสโร
ยะลา

ขอยกเลิกนายอสมี ซอแนะ เลข id form 237499 เนื่องจากบันทึกซ้ำ

21/03/2023 15:53:00
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/03/2023 16:48:43
2350
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จักรรินทร์ สัวบุตร
ภูเก็ต

ขอแก้ไขวุฒิบัตรเนื่องจากพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษผิด

สาขา พนักงานผสมเครื่องดื่ม (0920227320401) 30 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ) (196774)

รุ่นที่ 3 วันที่เริ่มฝึก 13/3/2566 จบฝึก 17/3/2566 รหัสรุ่น (0292937)

นางสาว พิมพ์พรมพร ถิ่นโพธิ์วงษ์

Miss Pimpromporn Thinphowong

สถาบันฯ ได้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษและบันทึกในระบบใหม่แล้ว

ขอบคุณครับ

21/03/2023 15:50:25
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/03/2023 16:32:06
2349
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชรินทร์ แสนศักดิ์
สถาบันพัฒนาบุคคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์

สพม. AMA ขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ไขข้อมูล ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน/รายได้ จากแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ 2566 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
สาขา:::การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม:::(7220083270102) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(197923)
รุ่นที่:::2 วันที่เริ่มฝึก 6/12/2565 จบฝึก 9/12/2565   ::(0290916)
------------------------------------------------------------
สาขา:::การออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ไฟไนต์สเตตแมชชีน:::(10020083270105) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(199827)
รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 3/1/2566 จบฝึก 6/1/2566   ::(0291525)
รุ่นที่:::2 วันที่เริ่มฝึก 31/1/2566 จบฝึก 3/2/2566   ::(0291977)
เนื่องจากบันทึกข้อมูลรายได้ ไม่ครบถ้วน  ขอบคุณครับ

21/03/2023 14:39:16
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/03/2023 14:50:19
2348
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุรินทร์ ฝันแก้ว
นครสวรรค์

สพร.8 นครสวรรค์ ขอเพิ่มโครงการที่ได้รับงบประมาณจากจังหวัด  ชื่อโครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้สำหรับผู้ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน ปี 2566

ทั้งนี้ได้ส่งหนังสือผ่านทาง E-saraban เรียบร้อยแล้วตามไฟล์ที่แนบ  ขอบคุณค่ะ

21/03/2023 14:20:33
@
2347
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อรรถกฤช
อุตรดิตถ์

ขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ไขข้อมูล ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน/รายได้ จากแบบติดตามผลสัมฤทธิ์ 2566 จำนวน 5 รุ่น ดังนี้

1.สาขา การนวดหน้าเพื่อความงาม รุ่นที่ 1  รหัส (0291650)

2.สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ รุ่นที่ 1 รหัส (0290694)

3.สาขา การเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ รุ่นที่ 2 รหัส(0291720)

4.สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า รุ่นที่ 3 รหัส(0291882)

5.สาขา ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า รุ่นที่ 3 รหัส(0292241)

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ กำลังดำเนินการบันทึกข้อมูลครับ

22/03/2023 12:45:55
ดำเนินการแล้วค่ะ @21/03/2023 10:26:18

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์