แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3571
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปิยะมาลย์
ลำพูน

ID879636 เลขหนังสือรับรอง รง0476/2.1.839 ลงวันที่ 13/3/67 เป็นไอดีที่มีปัญหาจำนวนคนในเอ็กเซลไม่ถูกดึงเข้าระบบ เมื่อ สปก. ยื่น สท.2

28/03/2024 13:02:53
ประสานงานการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว /สมยศ @29/03/2024 09:28:11
3570
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จิราภรณ์ จีนตุ้ม
ราชบุรี

ขอแจ้งย้ายรุ่น ID 298247 (สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร) ไป ID 0302123 (สาขาข่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1) อบรมวันที่ 16 -23 มีนาคม 2567  โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ้างค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

28/03/2024 12:06:00
รบกวนไปแจ้งในระบบแจ้งย้ายรุ่นฝึกอบรมด้วยครับ /สมยศ @29/03/2024 09:26:14
3569
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุริยันต์ โคตรชัย
นครพนม

สพร.41 นครพนม  ขออนุญาตแจ้งแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ขอแจ้งแก้ไขคำนำหน้าชื่อในวุฒิบัตร จาก นายนุชศรา  สายทรัพย์ (Mr.Nutsara saisap) เป็น นางสาวนุชศรา  สายทรัพย์ (Miss Nutsara saisap) ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รหัส 90 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 8 – 22 มีนาคม 2567 ณ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม

2. ข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการฝึกอบรมลำดับที่ 60หายไปไปไม่สามารถคลิกได้

3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวต้องการปริ๊นวุฒิบัตรเพื่อนำไปใช้งาน เนื่องจากจบฝึกเป็นเวลาหลายวันแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์แก้ไขข้อมูลตามที่ได้แจ้งไปให้ก่อน แล้วจะทำหนังสือตามไปครับผม ขอขอบคุณมากครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

02/04/2024 12:54:16
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ นะคะ /อณิมา @28/03/2024 12:58:08
3568
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสุริยันต์ โคตรชัย
นครพนม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม ขออนุญาตแจ้งรายละเอียด ดังนี้

1. นายอนุวัฒ  มีดี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ย้ายไปช่วยราชการ ณ สนพ.สกลนคร 

2. นางสาวเสาวลักษณ์ ธีมะศิลป์ (ลูกจ้างกองทุน) เข้าปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพัสดุและบัญชีเกณฑ์คงค้าง 

27/03/2024 16:12:30
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @27/03/2024 16:23:54
3567
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นที จันทรเจิด
เชียงใหม่

แจ้งขอลบชื่อจิรวัฒน์ ทองลิ่ม id : 269131 และ id : 269130 ชื่อเด้งในระบบซ้ำ เนื่องจากตอนคีย์ข้อมูลเข้าไปอินเตอร์เน็ตหมุนช้้า แล้วทำให้มีชื่อเบิ้ลออกมา ในระบบ ขอบคุณครับ

27/03/2024 09:31:49
รบกวนทำหนังสือแจ้งมายังศูนย์เทคโนฯ ด้วยค่ะ/ศิริพันธุ์ @27/03/2024 10:18:28

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์