แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3265
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายปัญญา ผาธรรม
สุรินทร์

เจ้าหน้าที่ย้าย : นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

20/11/2023 10:03:37
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 13:46:08
3264
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
รัชฎาวรรณ เกสโร
ยะลา

ขอแก้ไขรูปถ่ายของนายซอริบ กาหลง Form_id = 247946 และนายอัสมี อาหามะ  Form_id = 247885 เนื่องจากรูปสลับกัน

20/11/2023 09:55:49
รบกวนทำหนังสือแจ้งให้ศูนย์เทคโนฯ พร้อมเหตุผลด้วยค่ะ /ศิริพันธุ์ @21/11/2023 13:28:55
3263
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
โองการ โยสุดใจ
ชัยนาท

เจ้าหน้าที่ย้ายเข้า

นางสาวสุพัตรา ตั้งนทีทวีผล ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท ย้ายมาจาก สพร.16 นครปฐม

20/11/2023 09:09:57
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 10:11:37
3262
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทวัธชัย
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

ขอเพิ่มนายสมภพ  อภิรัตน์นวะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ มายังสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถด้วยครับ

20/11/2023 07:49:07
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @20/11/2023 08:16:17
3261
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประสาร คิดดี
ตาก

ขอความอนุเคราะห์ เพิ่ม ผอ.เด่นดวง ลำเพยพล ผอ สพร 43 ตาก เป็น นายทะเบียน ของ สพร.43 ตาก ด้วยครับ

17/11/2023 16:29:17
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @17/11/2023 16:33:58

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์