แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3717
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วาสนา เพ็งธรรม
ปราจีนบุรี

ระบบรายงานผล เมนูส่งเสริมการฝึก ส่งฝึกภายนอก ไม่ขึ้นรายชื่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

04/07/2024 17:28:30
@
3716
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายจิรายุ แซ่จง
สกลนคร

เพิ่มชื่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

อนุญาตเมื่อวันที่ 27 ตค.2565 

04/07/2024 16:32:45
รบกวนติดต่อที่สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถค่ะ/ศิริพันธุ์ @05/07/2024 10:56:25
3715
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายจิรายุ แซ่จง
สกลนคร

แจ้งลบข้อมูล นายจิรายุ แซ่จง

request_form_id=278411

เนื่องจากทดลองใช้ระบบของศูนย์ประเมินกลาง สนพ.สกลนคร

04/07/2024 16:14:11
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯด้วยค่ะ/ศิริพันธุ์ @05/07/2024 10:55:39
3714
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจีรศักดิ์ เตียวตระกูล
ปราจีนบุรี

สพร 30 ปราจีนบุรี
ขอเพิ่มชื่อลูกจ้างกองทุนในระบบ
นางชญานุช  เอื้อเฟื้อ 

04/07/2024 14:10:38
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @04/07/2024 14:24:48
3713
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
คุณานนต์ จันทร์ภูมิ
สิงห์บุรี

แจ้งลบข้อมูล นายกานต์ ทองสุก

request_form_id=277977

request_form_id=277979

เนื่องจากเจ้าตัวสมัครมาด้วยตนเอง แล้วทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรีได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัตรยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จึงทำให้ผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

 

04/07/2024 13:42:15
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯด้วยค่ะ/ศิริพันธุ์ @04/07/2024 17:59:21

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์