แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
523
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นารีรัตน์
นครปฐม

ช่วยเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตร พนักงานต้อนรับ รหัสหลักสูตร 0920017320206  อบรมเมื่อวันที่ 28 ส.ค. - 5 ก.ย. 2564

14/09/2021 08:15:09
@
522
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุชาติ​ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม
ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษหลักสูตร​ พนักงานต้อาณัฐ​อบรม​ 28 ส.ค.-5 ก.ย.​64
13/09/2021 15:13:40
@
521
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุชาติ​ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม
ให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษในหลักสูตร​ เนื่องจาก​ ผอ.ไม่สามารถอนุมัติวุฒิบัตรได้ หลักสูตร​ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์​(นำเสนองาน)​ รุ่น1​ และ​ รุ่น​2 อบรมวันที่​ 30​ ส.ค.​ ถึง​ 3​ ก.ย.​ 64 รหัสหลักสูตร​ 0920224210110
13/09/2021 11:21:21
ดำเนินการแล้วครับ @13/09/2021 13:56:24
520
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวดวงพร สุขแดง
พังงา

 รบกวนแก้ไขสาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ 1 Training ID 187582 อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว แต่มีชื่อผู้รับการฝึก(นางสาวศิริมาจย์ เฑียรฆโรจน์ ชื่อภาษาอังกฤษผิด ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เลขรุ่น 0274266  

14/09/2021 09:59:23
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @12/09/2021 16:56:45
519
ระบบรายงานโครงการSME4.0
นายสุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เรียน admin

รบกวนอีกครั้ง พอดีพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษ ผู้อบรมผิดช่อง จำนวน ๑ คน (ชื่อนางสาวนรัตศรี รัตนบัติ) เลขบัตร ปชช.3730601011501 รบกวนแก้ไขให้ด้วยครับ

หลักสูตรKaizen เพื่อการปรับปรุงงาน:::(7320047230222) ::: 12 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(187631)ผลิต(โครงการ):::โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ::(278)

10/09/2021 21:30:17
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @12/09/2021 15:56:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์