แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1258
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สายสวาท หัดสิม
สมุทรปราการ

รบกวนลบชื่อนายสุมิตร กองศรี Request form ID_207044 เนื่องจากกดบันทึกซ้ำค่ะ

07/05/2022 14:34:16
ดำเนินการให้แล้วครับ @09/05/2022 15:32:01
1257
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สนธยา แก้วมาลัย
นราธิวาส

ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าของ สพร.25 นราธิวาส จำนวน 1 คน คือ

นางสาวนูสรีซัน โต๊ะเส็น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ย้ายมาจาก สนพ.กระบี่

06/05/2022 14:33:27
ดำเนินการให้แล้วครับ @06/05/2022 16:23:57
1256
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จิราภรณ์ ศรีรอด
ชลบุรี

รบกวนตรวจสอบฝึกอบรมภายในค่ะ ID 593362 , 589511 สถานะ รอนายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ แต่นายทะเบียนมองไม่เห็นทั้ง 2 ID นี้ค่ะ ของคุณค่ะ

06/05/2022 11:11:25
ข้อมูลมาแล้วครับ ลองตรวจสอบอีกครั้งครับ @06/05/2022 16:22:11
1255
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอรดี บุอ่อน
กองวิเทศสัมพันธ์

แจ้งนายจักรวรรดิ อนันต์โชตวงศ์ ได้ลาออกจากราชการ

06/05/2022 09:28:47
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/05/2022 12:41:50
1254
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พันธิตตรา ผลฉาย
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ

เนื่องจากนางสาวพันธิตตรา ผลฉาย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สักกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ได้มีคำสั่ง (ย้าย) ให้ไปปฏิบัติราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ณ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จึงขออนุญาตแจ้งรบกวนเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบค่ะ

06/05/2022 09:25:06
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/05/2022 12:47:55

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์