แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3617
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นิรันดร์ ปุ่มทอง
นครราชสีมา

ขอเพิ่มชื่อ นางสาวสุปราณี นิลทวี ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

01/05/2024 16:14:07
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ธีรัช @01/05/2024 16:18:54
3616
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

admin หน่วยงานไม่สามารถเข้าไปกำหนดสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกรายงานการฝึกอบรมด้านยาเสพติด ได้ค่ะ ขอรบกวนช่วยเปิดสิทธิ์ให้admin หน่วยงานสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ หากไม่ได้ขอรบกวนกำหนดให้กับเจ้าหน้าที่ คือ นางนุชาดา สายโกสีย์ สามารถบันทึกระบบรายงานผลด้านยาเสพติด ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

01/05/2024 14:57:23
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @01/05/2024 15:27:27
3615
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ณัฏฐธิดา รามัญวงษ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แจ้งย้ายสิทธิ์เข้าระบบฯ ของนางสาวณัฏฐธิดา  รามัญวงษ์

จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่ะ 

01/05/2024 10:52:28
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ธีรัช @01/05/2024 11:05:37
3614

แจ้งย้ายสิทธิ์เข้าระบบฯ ของนางสาวณัฏฐธิดา  รามัญวงษ์

จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี ไป กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ค่ะ 

01/05/2024 10:50:23
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ธีรัช @01/05/2024 11:05:28
3612
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชัดฉรี
ฉะเชิงเทรา

รบกวนสอบถามค่ะ กดคำนวณเงินแล้ว เงินเพิ่มไม่ขึ้นค่ะ 
 วันที่ (30/4/2567) กดคำนวณเงินจากมือถือแล้วไม่ขึ้นค่ะ
วันที่ 1/5/2567 ใช้เครื่องPC กดคำนวณขึ้นแล้วค่ะ
เลขสถานประกอบกิจการ 2400009872

01/05/2024 10:26:13
@02/05/2024 14:52:34

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3461 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์