แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3639
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายปารัช พินิจนาม
เพชรบุรี

ขอเพิ่มรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าในระบบ Datacenter ไม่สามารถเพิ่มสิทธิ์ได้

(ฝ่ายบริหารทั่วไป)                        นายพงศธร  หอมภู่ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

16/05/2024 09:03:30
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @16/05/2024 09:14:09
3638
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ชุติมา

id=272840 นาย อานิสงส์ ใจยั่งยืน พบปัญหา ระบบอยู่ในการรออนุมัติแต่ผอ.ไม่พบรายชื่อดังกล่าวเพื่อที่จะอนุมัติ

15/05/2024 13:19:16
ประสานแล้วครับ /สมยศ @15/05/2024 13:39:54
3637
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งย้ายออก กรณีเกษียณอายุราชการ
นายสมศักดิ์ ศรีนิ่ม ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2

14/05/2024 17:03:52
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @15/05/2024 07:46:20
3636
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

เรียน admin หากทางหน่วยงานต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มีโครงสร้างดังนี้

1. กลุ่มงานช่วยอำนวยการ (กชอ.)
    1.1 ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน (พร.)
    1.2 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ (มร.)
2. ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ (ฝผ.)
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป (บท.)

หากจะทำการลบฝ่ายของเก่าทิ้ง และเพิ่มกลุ่มงาน จะสามารถเพิ่มได้จากเมนูไหนบ้าง
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นปัจจุบัน และการรับส่งหนังสือใน E-saraban เป็นไปอย่างถูกต้องตามโครงสร้าง
ขอบคุณค่ะ

14/05/2024 16:48:22
@
3635
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก
กรณีหมดสัญญาพนักงานราชการเฉพาะกิจ
1.นางสาวรัชติมาพร ปานดำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.นางสาววีณา ขวัญเผือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

14/05/2024 16:24:46
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @15/05/2024 07:48:49

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์