แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3687
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กัญญาณ์ณภัค มงคล
จันทบุรี

หน้าจอของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดึงข้อมูลที่สถานประกอบกิจการส่งมาได้

18/06/2024 11:12:02
แก้ไขให้แล้วค่ะ /อณิมา @18/06/2024 11:26:41
3686
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวนงนุช มะยมทอง
ตราด

สพร.33 ตราด ขอแจ้งพนักงานราชการลาออก 1 ราย คือ นายธนะพงษ์ ชนะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

17/06/2024 10:26:17
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @17/06/2024 10:29:19
3685
ระบบe-Testingภาคความสามารถ
นิภา แย้มจำนัน
อ่างทอง

ขอความอนุเคราะ์แก้ไขการบันทึกคะแนนภาคความสามารถในระบบ E-Testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผิดพลาด และได้ทำหนังสือถึงผุ้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานส่งทางอีสารบรรณเรียบร้อบแล้วค่ะ 

17/06/2024 10:18:14
ดำเนินการแล้ว/ กมฐ. @18/06/2024 09:10:39
3684
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อุทัยธานี

เรียน Admin ครับ รบกวนแก้ไขคำนำหน้าชื่อของ นายวรวุฒิ บุตรดี แก้ไขเป็น ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครับ ขอบคุณครับ ID 00083464

17/06/2024 09:12:32
ผอ. ยังไม่ลงนาม สามารถแก้ได้เองที่ เพิ่ม/แก้ไขใบสมัครค่ะ /อณิมา @17/06/2024 10:24:13
3683
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ขวัญหทัย
นครราชสีมา

ขอแจ้งลบข้อมูลของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง 1 ราย คือ นายชวลิต แก้วบุตร

14/06/2024 15:35:41
รบกวนทำหนังสือมายังศูนย์เทคโนฯ ด้วยค่ะ / ศิริพันธุ์ @18/06/2024 09:11:48

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์