แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3634
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก โอนย้ายเปลี่ยนสังกัด
1. นางขนิษฐา เพ่งพิศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
2. นางสาวเพชรรัตน์ สีเหมือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

14/05/2024 16:14:21
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @15/05/2024 07:49:18
3633
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประติภา กวีตา
สมุทรสงคราม

แจ้งเพิ่มเจ้าหน้าที่ โอนย้ายมาใหม่ 
นางสาวศิริกัญญา ศรเดช
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

14/05/2024 16:08:31
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @14/05/2024 16:12:16
3632
ระบบรายงาน กพร.ปจ.
นายภูวนาท อุ่นวงษ์
อุดรธานี

พบปัญหาคือ แสดงข้อมูลการฝึกของทุกหน่วยฝึก และสามารถแก้ไขข้อมูลแผนและผลของหน่วยฝึกอื่นได้ 

13/05/2024 16:27:55
@
3629
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
AHRDA
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ

ความสำเร็จของการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เทรนนิ่ง ไอดี 0302218 หลักสูตร การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work3 รุ่นที่ 12 เงื่อนไขที่ 2 มีปัญหา รบกวนตรวจสอบให้หน่อยครับ

08/05/2024 13:08:31
ดำเนินการแล้วค่ะ /อณิมา @09/05/2024 15:56:19
3627
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
คุณานนต์ จันทร์ภูมิ
สิงห์บุรี

แจ้งแก้ไขชื่อ นายณัฐวุฒิ นิยมพงษ์ 

request_form_id=273014 เนื่องจากชื่อภาษาไทย มีตัวการันต์ อยู่ตรงหน้าชื่อ ทั้งนี้ได้เข้าไปดูในเอกสารคำขอแล้ว พบว่าไม่มีตัวการันต์อยู่ตรงหน้าชื่อ จึงขอให้ทางไอทีช่วpลบตัวการันต์ออกหน่อยครับ

08/05/2024 11:28:48
ดำเนินการแล้วค่ะ/ศิริพันธุ์ @09/05/2024 10:05:25

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3495 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์