แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3682
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ปิยธิดา
กองวิเทศสัมพันธ์

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก 1. นางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

แจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า 1. นายประสาร คิดดี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

2. นายชินภพ กูรมะสุวรรณ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

13/06/2024 16:29:57
ดำเนินการแล้วครับ @24/06/2024 15:36:54
3681
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นัยน์รัตน์ ขวัญซ้าย
สงขลา

เมื่อกดเพิ่มเลข แล้วใส่เลขที่หนัังสือ ระบบไม่บันทึกให้ค่ะ

13/06/2024 15:36:18
ลองใหม่อีกครั้งค่ะ /อณิมา @13/06/2024 15:58:24
3680
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานกำเพชร  ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า      นายสมนึก ไพรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย

10/06/2024 15:14:49
ดำเนินการแล้วครับ. /ธีรัช @10/06/2024 16:14:57
3679
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นภัทร พอกพูน
เลย

ระบบออกใบเสร็จรับเงินอีเล็กทรอส์กองุทนฯ ไม่ดึงวัน เดือน ปี ออกใบเสร็จและชื่อผู้ออกใบเสร็จ

10/06/2024 12:07:37
แนะนำ ให้กด รีเฟรชไฟล์ ครับ/ธีรัช @10/06/2024 15:22:31
3678
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุรกัญญา
หนองบัวลำภู

ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จบฝึก id 0298787 จากวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอบคุณค่ะ

10/06/2024 11:34:22
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์