แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1297
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาวปัทมาฆะ อินธิแสง
กาญจนบุรี
แจ้งย้าย​ นางสาวคติยา​ อายุยืน​ ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน​ ออกจาก​ สพร​ 16​ นครปฐม​ มายัง​ สนพ.กาญจนบุรี​ ค่ะ​ 🙏🙏🙏
23/05/2022 16:59:03
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/05/2022 08:25:01
1296
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เทพกร ภักดีชุมพล
กองแผนงานและสารสนเทศ

แจ้งย้าย นางโสภา  ทิพย์โอสถ

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ออกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  เข้า กองแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

23/05/2022 14:14:20
ดำเนินการแล้วค่ะ @23/05/2022 16:16:46
1295
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชำนาญ นพสาริกา
อุทัยธานี

ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ครับ นางยุวพา โอชารส เป็น นางสาวยุวพา โอชารส นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ขอบคุณครับ

23/05/2022 09:47:08
ดำเนินการแล้วค่ะ @23/05/2022 09:49:30
1294
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์ เวชกามา
ลำปาง

แจ้งลบข้อมูลเจ้าหน้าที่

1.นางชานิสา ผากา นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ลาออก)

2.นายอุดม1 หล้าหิรัญชัย1 ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 (เป็นข้อมูลผิดพลาด)

23/05/2022 09:32:49
ดำเนินการแล้วค่ะ @23/05/2022 09:43:50
1293
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายพิมล นาหนองตูม
ขอนแก่น

แจ้งย้าย นางสำราญ  เกตุแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ออกจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  เข้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

23/05/2022 08:20:33
ดำเนินการแล้วค่ะ @23/05/2022 08:57:24

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์