แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
899
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เรียน แอดมิน

ขอให้ถอนรายชื่อนายบรรหาร นัทธีศรี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 ออกจากระบบ สพร 16 นครปฐม ด้วยครับ เนื่องจาก ได้เสียชีวิตไปแล้ว

17/01/2022 14:45:29
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/01/2022 14:50:48
898
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วัชรพล กันทะไชย
แม่ฮ่องสอน

ขอเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ 1 คน นายวัชรพล กันทะไชย ตำแหน่งนิติกร 

17/01/2022 10:33:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/01/2022 10:41:20
897
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายสุรชัย ดวงมณี
พิษณุโลก

ขอแก้ไขชื่อภาษาไทยผู้ผ่านหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากนายจักรกฤษณ์ ทองสนิท เป็นนายจักรกริช ทองสนิท(พล 65-1-15001-007)ในแบบคร.11

17/01/2022 09:56:58
ดำเนินการให้แล้วครับ @17/01/2022 11:09:47
896
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

ขอเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบ 1 คน นางสาวปัญญภรณ์ พันเศษ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

และขอเอารายชื่อผู้ใช้งานออกจากระบบ 3 คน คือ

1. นางสาวรินรดา ใคร่ครวญ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ โอนไปสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
2. นางสาวณัฏฐา อ่อนพรม นักจัดการงานาทั่วไปปฏิบัติการ โอนไปยังกระทรวงยุติธรรม

3. นางสาวรณัชย์ธิดา รุจิรัตน์ธนาโชติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ลาออกจากราชการ

ขอบคุณครับ

17/01/2022 08:36:43
ดำเนินการแล้วค่ะ @17/01/2022 09:50:20
895
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มาลี ปุริสาร
จันทบุรี

สถานประกอบกิจการ ไม่สามารถดาวโหลดเอกสารหนังสือรับรองหลักสุตร ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร 
บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด เลข ID 265392 ส่งฝึกอบรมค่ะ

14/01/2022 15:49:48
ดำเนินการแก้ไขให้แล้วครับ @17/01/2022 09:35:18

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 866 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์