แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3102
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิญญา
ลำพูน

ขอสอบถามค่ะ บริษัทฯ แจ้งว่า ปัจจุบันส่งฝึก  (A) จำนวนไม่ขึ้นค่ะ แต่ทาง สนพ.ลำพูน เช็คในระบบ ขึ้นจำนวน 405 คน ค่ะ ทางบริษัทกังวลว่ายอดคนหาย ให้ยึดในระบบเราใช่ไหมคะ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ

03/10/2023 14:18:47
ประสานแล้วค่ะ /อณิมา @03/10/2023 17:02:18
3101
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อัศนี หอมยา
ลำพูน

นางสาวธวัลรัตน์ ขันนารัตน์ ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3 ย้ายมาจาก สนพ. กำแพงเพชร

03/10/2023 12:11:03
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @03/10/2023 18:17:23
3100
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อภิญญา
ลำพูน

แจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตามมาตรา 13 ผอ.(นายทะเบียน) คลิ๊ก "ทราบ" ในระบบ ไม่ได้ค่ะ เบอร์ติดต่อกลับ 053-525542 (ขอสอบถามก่อนนะคะ)

02/10/2023 16:58:35
ประสานแล้วค่ะ /อณิมา @03/10/2023 13:32:04
3099
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
patipan
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

แจ้งย้าย จนท 
นายณัฐวัฒน์ วิศาลศักดิ์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
จาก กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ย้ายไป สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

แจ้ง พนักงานราชการ(ลาออก)
นางสาวชนิภา อุทัยแพน 
ตำแหน่งพนักงานราชการ
กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก (ลาออก)

ขอบคุณครับ
 

02/10/2023 16:17:37
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 17:11:47
3098
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

1.ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า สนพ.ชัยภูมิ จำนวน 2 คน ดังนี้

1.1นายณัฐวัฒน์ วิศาลศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

1.2นางสาวอรพรรณ ใจคำ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

2. ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายออกจาก สนพ.ชัยภูมิ จำนวน 5 คน ดังนี้

2.1 นายชินโชติ บรรจงปรุ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

2.2 นางอรกัญญา ตินานพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ช่วยราชการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

2.3 นายธีระพงศ์ ทิพอาศน์ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เกษียณอายุราชการ

2.4 นายโยธิน อาจโนนเปลือย ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2 เกษียณอายุราชการ

2.5 นางวิลาศิณี ผาดี ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส4 ลาออกจากราชการ

02/10/2023 12:43:57
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @02/10/2023 17:17:44

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2943 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์