แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1553
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภัสสุรีย์ สังเวียนวงษ์
อุตรดิตถ์

ช่วยแก้ไขคำนำหน้าทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ของ นางสรนัย แพงมา  เป็น นายสรนัย แพงมาและ จาก Mrs.เป็น Mr.  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนดเล็ก ระดับ 1 เลข ID 00073659 ขอบคุณค่ะ

10/08/2022 11:06:28
รบกวนเจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วแจ้งให้ไอทีทำการ Gen ให้ใหม่ค่ะ @10/08/2022 11:15:43
1552
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี
10/08/2022 10:04:40
@
1551
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพ็ญประภา ปิตานุสร
สุพรรณบุรี
10/08/2022 10:00:07
@
1550
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสุพิน ศรีเลิศ
ศรีสะเกษ

แก้ไขวันออกตรวจ ร้าน อา พี แอร์ เซอร์วิส จาก 1 มกราคม 2513 เป็น 1 มกราคม 2565  

 

 

09/08/2022 15:44:29
@
1548
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
พุทธิพร แก่นแก้ว
อุดรธานี

ขอแจ้งลบรายชื่อ นายธงศิลป์ เนตรภักดี (request_form_id=215760) เนื่องจากข้อมูลรายชื่อซ้าครับ

09/08/2022 14:49:30
ดำเนินการให้แล้วครับ @10/08/2022 09:06:10

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1492 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์