แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
144
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประนอม มลเดช
นครปฐม

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รหัส 7320017230445

16/04/2021 11:13:48
เข้าไปที่ datacenter แล้วแจ้งที่นี่ได้เลยค่ะ @16/04/2021 11:34:31
143
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประนอม มลเดช
นครปฐม

ขอเพิ่มชื่อภาษาอังกฤษ หลักสูตรการฝึกยกระดับ สาขาการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 7320014210125

16/04/2021 11:11:37
เข้าไปที่ datacenter แล้วแจ้งที่นี่ได้เลยค่ะ @16/04/2021 12:19:09
142
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นงนุช มะยมทอง
ตราด

ขอแก้ไขชื่อ นามสกุล ผู้เข้ารับการฝึก

นายสราวุฒิ ชุมภูวร

รหัสหลักสูตร 0267025

ขอบคุณค่ะ

12/04/2021 12:36:09
รอ Gen pdf ใหม่ 5 นาทีค่ะ @16/04/2021 12:18:53
140
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

*เนื่องจากไม่สามารถบันทึกแบบสอบถามผู้ผ่านการทดสอบได้*

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น(00069452และ00069453

วันที่ 4 ,5 เมษายน 2564 ผอ.กดอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

 

 

09/04/2021 15:03:40
รอรันข้อมูลเย็นนี้อีดครั้งครับ @09/04/2021 15:56:40
139
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เบญจวรรณ นิสกนิลกุล
ชลบุรี

**แก้ไขรูปถ่าย/ชื่อสกุล ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน** 

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

วันที่22 มีนาคม 2564 รุ่น 00072262 นายอภิศักดิ์ เพ็ชรจันทึก

วันที่23 มีนาคม 2564 รุ่น 00072263 นายไชยยา ระบาเลิศ

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ

วันที่27 มีนาคม 2564 รุ่น 00069440 นายเชาวลิต เพชรคง

 

 

09/04/2021 14:51:12
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @09/04/2021 15:41:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์