แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
558
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สมบุญ สมงามดี
สระบุรี

ไม่สามารถปริ้นแบบ คร.12 ได้

23/09/2021 14:01:42
@
557
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
นครพนม

รบกวนเจนวุฒิบัตร สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 

รหัสสีดำ 0272912 ให้ด้วยนะคะ

PS.แก้ไขข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วค่ะ....ขอบคุณมากค่ะ

23/09/2021 11:14:53
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @23/09/2021 14:20:29
556
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปภาดา สุวรรณเกตุ
หนองบัวลำภู

ขอรหัสเข้า ระบบตรวจสอบข้อมูลการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายฯและประเมินเงินสมทบ สนพ.หนองบัวลำภู

23/09/2021 10:59:24
@
555

ผู้แจ้ง นภันกนก สันฐาน สพร.21 ภูเก็ต ID Line: 0872267373

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อ ภาษาอังกฤษในวุฒิบัตรและหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ของนายธนากร อุดมพันธ์  (Mr. Thanakorn  Udomphan) ที่ผิด Mr. Pongsagorn  Sirinintasak
ในวุฒิบัตรและหนังสือรับรองฯ ดังนี้
1.วุฒิบัตร หลักสูตร การพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพื่อการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง
แหล่งงบประมาณจังหวัด ยุทธ์ศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขัน โครงการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กิจกรรม ฝึกอบรมให้กับแรงงานใหม่/แรงงานที่ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ด
2.หนังสือรับรองผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
   แผนงานบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลผลิต บูรณาการภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

23/09/2021 10:04:38
@
554
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

เรียน Admin กรม  รบกวนช่วยเพิ่มข้อมูล/ดึงข้อมูล ของนายอรรคพล รุ่งเรือง ตำแหน่ง นักวิขาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ เป็นข้าราชการโอนย้ายมาจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าระบบบริหารบุคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ บุคลากรภายในฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

21/09/2021 11:15:40
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @21/09/2021 11:43:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์