แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1934
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายฐิติพงษ์ ขนุนทอง
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

แจ้งย้ายชื่อมาที่ สมฐ. 

1.นางสาวเนาวรัตน์ คำดา

2.นายรชต ศรีปัญญา

3. นางสาวเยาวลักษ์ กงษี

4.นายณัฐพงศ์ ทิพย์สกุลปัญญา

02/12/2022 16:00:25
ดำเนินการแล้วค่ะ @02/12/2022 16:07:42
1932
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พจมาลย์
มุกดาหาร

พิมชื่อผิดไป1 คน คะ แก้ในระบบแล้วคะ ต้องการพิมวุฒิบัตรตามชื่อที่ถูกต้อง จากนางคำนอง เป็นนางคำนาง id ตัวเลขสีม่วง 197194   id ตัวเลขสีดำ 0287470 

02/12/2022 13:44:39
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @02/12/2022 13:54:45
1931
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายพนม โนใหม่
ระยอง

ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อในหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 จาก "นาย" ณัฐชา มูลมานัต แก้ไขเป็น "นางสาว" ณัฐชา มูลมานัต

Testing ID: 00077235
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลบุคคลให้ถูกต้องแล้ว ขอบคุณมากครับ

02/12/2022 13:41:30
ดำเนินการแล้วค่ะ รอระบบ gen pdf ประมาณ 15 นาทีค่ะ @02/12/2022 13:48:02
1929
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
เลิศวรรธน์ ชัยรัตน์
พิจิตร

ขอแจ้งลบรายชื่อ ผู้เข้าประเมินฯ ช่่างไฟฟ้าภายในอาคาร
วันที่ 25 พ.ย. 65  1-2  ระบบทำซ้ำขึ้นมา  3-4 ติดโควิด


1. พิเชษฐ แก้วล้อม id=224909
2. สาทิพ ดิษทับ id=224995

3.นิรัญ แก้วกอง  id=224928

4.ณฐพล ทัดทอง id=225007

02/12/2022 18:25:42
ขอ request_form_id ค่ะ @02/12/2022 13:18:08
1928
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
อรุณี
สมุทรปราการ

รบกวนลบ request_form_id=226158 นายวงศ์ เนียมจิต เนื่องจากบันทึกซ้ำค่ะ / ขอบคุณค่ะ

02/12/2022 11:04:42
ดำเนินการแล้วค่ะ @02/12/2022 13:59:06

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1855 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์