แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3655
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุดารัตน์

ขอแก้ไข**เลขที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าฯ จำนวน 2 คน ดังนี้ 

1.นายชาตรี แจ่มใส **รหัสเข้าแก้ไข 272158  เดิมคือ บร 67-1-15001-0084 ***ขอแก้ไขเป็น บร 67-1-15001-0082

2.นายณัฐพล สุวรรณหงส์ **รหัสเข้าแก้ไข 272161 เดิมคือ บร 67-1-15001-0084 ***ขอแก้ไขเป็น บร 67-1-15001-0083  

24/05/2024 14:00:17
ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งมาแล้วค่ะ/ศิริพันธุ์ @24/05/2024 16:21:14
3654
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประวิณ มาตรา
ลพบุรี

แจ้งพนักงานราชการ กรณีนางสาวสุวรรณวิภา เพ็ชรคง ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ลาออก

24/05/2024 13:39:01
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @24/05/2024 14:05:14
3653
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จิราภรณ์ พรมวาศรี

สพร.32 จันทบุรี ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า นางสาวจิราภรณ์ พรมวาศรี พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ย้ายจาก สพร.3 ชลบุรี  มา สพร.32 จันทบุรี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ค่ะ

24/05/2024 10:26:33
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @24/05/2024 10:30:00
3652
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กานต์ธิดา บุญส่งไพศาลสกุล
ปทุมธานี

ระบบขอรับความเห็นชอบนักศึกษาฝึกงาน ข้อมูลหายทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ระบบฝั่งสถานประกอบกิจการใช้ได้ (ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2567) 

24/05/2024 09:21:13
แก้ไขให้แล้วค่ะ /อณิมา @24/05/2024 09:28:45
3651
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
วรพจน์ ญาติบรรทุง
สมุทรสงคราม

นายสายัญห์ ปานแก้ว form_id=271086         บันทึกซ้ำแจ้งลบ

นายสายัญห์ ปานแก้ว form_id=271084         บันทึกซ้ำแจ้งลบ

นายสายัญห์ ปานแก้ว form_id=271083         บันทึกซ้ำแจ้งลบ

23/05/2024 16:04:29
รบกวนทำหนังสือแจ้งมายังศูนย์เทคโนโลยีฯ ด้วยค่ะ/ศิริพันธุ์ @23/05/2024 16:36:06

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3461 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์