แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3513
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ประวิณ มาตรา
ลพบุรี

ขอแจ้งเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
นางสาวจิรารัตน์ อินศร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

22/02/2024 13:02:35
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @22/02/2024 13:13:56
3512
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นางสาวสุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

แจ้งลบแบบคำขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถซ้ำ เนื่องจากขณะบันทึกระบบ datacenter ค้าง

request id  ดังนี้ 

1. นายณรงค์ วรรณวัติ 
     request id = 265134, 265133
2.นายธนเดช จันทร์ส่อง 
   request id = 264815, 264814, 264812
3.นายทวีชัย ตะกรุดเพ็ง
   request id = 264893

หมายเหตุ  ผอ.ยังไม่อนุมัติ ค่ะ

22/02/2024 11:31:13
@
3510
ระบบรายงาน กพร.ปจ.
ณัฐกฤตา โนแก้ว
อุตรดิตถ์

ผู้ดำเนินการฝึกไม่สามารถบันทึกผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคนฯ ได้

21/02/2024 09:57:00
@
3509
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ธัญวรัตม์ จิตรรักษ์
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่สามารถเข้าระบบงานสารบรรณ ของนางสาวธัญวรัตม์  จิตรรักษ์ กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบได้แจ้งว่าชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะค่ะ

21/02/2024 09:22:42
ประสาน และดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @21/02/2024 09:56:58
3508
21/02/2024 09:14:47
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3331 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์