แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
2385
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิชญ์พจี สุวรรณรัตน์
สงขลา

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 25 มีนาคม 2566 )

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

        สาขา:::ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  30 ชม.รุ่นที่ 1  (ID 0291903)

        สาขา:::พนักงานแม่บ้านโรงแรม วันที่ 13-17 ก.พ.2566  (ID 0292051)

2.โครงการรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สมรรถนะ

         สาขา:::การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30ชม.รุ่นที่ 1  (ID 0289022)

          สาขา:::เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30ชม.รุ่นที่ 1  (ID 02874784

3.โครงการศตวรรษ21 สาขา การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชม.รุ่นที่ 1รหัสรุ่น90037  และรุ่นที่ 290038

 

25/03/2023 10:48:51
@
2384
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายอานุการณ์ บุญมี
สุโขทัย

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษที่อนุมัติวุฒิบัตรแล้ว

ชื่อ นายสัตยา ใบบัว

เดิม Sataya Bibua เปลี่ยนเป็น Sattaya Baiboa

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน::(451)

กิจกรรม:::กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ::(0740)

รายการ:::พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน::(001836)

สาขา:::ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1:::(4120014150209) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(200676)

รุ่นที่:::1 วันที่เริ่มฝึก 4/3/2566 จบฝึก 12/3/2566   สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 69 หมู่ 5 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย::(0292908)

24/03/2023 17:04:08
@
2383
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พิษณุ ลายหงษ์
สระบุรี

ขอแก้ไข นามสกุล หนังสือ ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ของ นายจักรพงษ์ กองขุนทด  จาก นามสกุล "กองขุดทด" เป็น "กองขุนทด" (ID รุ่่น 00077721) และได้แก้ไขข้อมูลในใบสมัครแล้ว)

24/03/2023 16:19:21
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 16:24:17
2382
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ณรงค์ ประกายจันทร์
ลำปาง

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ปี2566 โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 จำนวน 5 รุ่น ดังนี้

24/03/2023 15:56:42
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 16:04:35
2381
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรวิการ์
ระยอง

 

ขอแก้ไข ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ ( 24 มีนาคม 2566)

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สาขา : การใช้เครื่องมือวัดละเอียด 16 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (ID 0287773)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (ID 0287783)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2  (ID 0288250)

สาขา : เทคโนโลยีการเชื่อมแม็ก 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 3   (ID 0290607)

โครงการเสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

สาขา : การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  (ID 0286709)

โครงการผู้สูงอายุ

สาขา : การทำขนมไทย (ขนมชั้นไฮโซ) 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1   (ID 0288058)

โครงการแรงงานนอกระบบ

สาขา : การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  (ID 0288048)

 

 

 

24/03/2023 13:05:33
ดำเนินการแล้วค่ะ @24/03/2023 13:20:17

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์