แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
548
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สนธยา
นราธิวาส

ต้องการให้วุฒิบัตร มีข้อมูลตรงกับข้อมูลในระบบ datacenter ต้องการให้วันที่จบฝึกเป็นวันที่ 9 ก.ย. 2564 (เนื่องจากเลือนการฝึกเพราะโควิด)

17/09/2021 12:10:03
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาที @20/09/2021 14:49:25
547
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายศักดิ์ชาย พรมนิกร
ร้อยเอ็ด

ขอความอนุเคราะห์

เพิ่มการแสดงผลข้อมูลผู้ทดสอบฯ ที่หน้าคีย์ข้อมูลผลทดสอบ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปใช้ประโยนช์ในการทำงานครั้งต่อไป ด้วยนะครับ

 

ถ้าได้ข้อมูลผู้ทดสอบฯพร้อมรหัสผู้ทดสอบฯ

ขึ้นที่หน้านี้จะเป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

21/09/2021 08:53:20
@
546
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
นครพนม

ต้องการเปิดฝึกยกระดับ สาขาภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ  จำนวน 90 ชั่วโมง แต่ในระบบไม่มีหลักสูตรสำหรับ 90 ชั่วโมงค่ะ

รหัสหลักสูตร 0920017460316 (โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

16/09/2021 11:45:04
@
545
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3199900070945
กรุงเทพมหานคร

จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (วิมลรัตน์ อัตตะโคตร (เบอร์โทรศัพท์สำนักงานฯ 02-4582713-14 เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 080-4573938 ) เรื่อง แจ้งให้ "ลบ" ID 2224 เลขที่เอกสาร จบ 001/2564 วันที่ขอรับรอง 8 ก.ค. 2564 สถานะการรับรอง "รอนายทะเบียนพิจารณา" เนื่องจาก สปก.ส่งผิดมา จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในหัวข้อ "แจ้งผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตามมาตรา 13"

16/09/2021 10:12:49
@
544
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุริชัย แดงเพ็ง
ปัตตานี

ขอแก้ไขคำนำหน้าผู้สำเร็จการฝึกในวุฒิบัตรคับ จากนาย  เป็น นางสาว ผู้รับการฝึกลำดับที่ 37 นางสาวอาณีซะ  ยุนุ๊

สาขา:::ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น:::(0910225280102) ::: 560 + 0 ชั่วโมง (การฝึกเตรียมเข้าทำงาน)::(182820)

16/09/2021 09:58:31
ดำเนินการให้แล้วครับ @16/09/2021 10:02:16

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์