แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3738
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
อินทุอร พุทธรัตน์
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

แจ้งนำชื่อ 1. นายทวีศักดิ์ เจริญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (ย้ายมาจาก สพร.13 กทม.)

               2. นางสาวเกศินี จุ่นสาย  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ย้ายมาจาก สนพ.พิจิตร)
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบรายงานผล ต่างๆของสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

16/07/2024 09:08:53
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @16/07/2024 09:34:14
3737
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กรรณิการ์ ชาญการค้าวงศ์
นครสวรรค์

แจ้งย้ายสิทธิ์ของ นางสาวกรรณิการ์ ชาญการค้าวงศ์  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ จาก สพร.26 นนทบุรี ย้ายเป็น สพร.8 นครสวรรค์

15/07/2024 16:08:36
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @16/07/2024 09:10:24
3736
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายจักรภพ สุขกลับ
ภูเก็ต

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ขอเพิ่มชื่อข้าราชการในระบบบริหารบุคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายยุทธภูมิ  บุญกระสินธ์ุ  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ย้ายมาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง)

2. นางสาวฐิติพรรณ  หนูพลเดช  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ (ข้าราชการใหม่)

3. นายภานุวัฒน์  ชูช่วย  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (ข้าราชการใหม่)  

15/07/2024 15:53:55
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @16/07/2024 08:36:10
3735
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธัญญรัตน์ นิลบุตร์
กาญจนบุรี

รบกวนกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ นายจิตกวี ดีสระ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 

15/07/2024 13:43:21
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:05:50
3734
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
ตาก

แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า จำนวน 1 ราย ดังนี้

นางสาวปาริชาติ สิทธิกัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (ย้ายมาจาก กองแผนงานและสารสนเทศ)

15/07/2024 13:20:44
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:04:31

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3548 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์