แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3592
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เพ็ญประภา
กลุ่มกฎหมาย

ขอเพิ่มชื่อ นายจาตุรงค์ โสภัย ตำแหน่งนิติกร ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายพัฒนากฎหมาย

09/04/2024 11:41:29
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @09/04/2024 13:09:26
3591

ขอเพิ่มชื่อ นายจาตุรงค์ โสภัย ตำแหน่งนิติกร ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน   ฝ่ายพัฒนากฎหมาย  

09/04/2024 11:37:36
ครับ. @09/04/2024 13:35:52
3590
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รชต ศรีปัญา
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

พิมพ์รายงาน : พิมพ์รายงานผู้เข่าแข่งขัน ไม่ได้ครับ

22/04/2024 13:44:42
@
3589
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปารวติ เชื้อยืนยงค์กุล
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

ลืมรหัสเข้าใช้งาน datacenter ค่ะ รบกวนรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

09/04/2024 11:07:45
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @09/04/2024 13:10:27
3588
ระบบ e-SAR
ชาญณรงค์
อ่างทอง

รบกวน ศทส. เปิดระบบให้แนบไฟล์ตัวชี้วัด 1.10 ใหม่ครับ พอดีเช็คผลการประเมินในโทรศัพท์ แล้วไปกดลบไฟล์ผลงานที่เจ้าภาพประเมินผ่านแล้ว ทำให้การประเมินตนเองเป็นไม่ผ่านครับ

09/04/2024 09:54:24
เปิดให้แก้ไขแล้วค่ะ /อณิมา @09/04/2024 10:37:08

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์