แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
533
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ขนิษฐา เจริญ
สงขลา

รบกวน GEN วุฒิบัตร (Training ID 0272987) เนื่องจากแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ 1.นายพิเชษฐ พงษ์จันตา 2.นายพรศักดิ์ สะตะพันธ์ 
...ขอขอบคุณค่ะ...

15/09/2021 10:18:57
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 10:44:03
532
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เรียน แอดมิน

สพร ๑๖ นครปฐม รบกวนช่วยเพิ่มชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับสาขาพนักงานต้อนรับ ด้วยครับ

สาขา:::พนักงานต้อนรับ(Receptionist):::(0920227320201) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(187767)

14/09/2021 21:23:02
ดำเนินการให้แล้วครับ @15/09/2021 16:09:47
531
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

เรียน Admin กรม ตามที่ได้แจ้ง สนพ.ชัยภูมิ ขอเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 คน ดังนี้

1. นายขจรภพ  งีสันเทียะ ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

2. นางสาวภัททิยา  สิทธิวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ขอรบกวนสอบถาม password ของทั้ง 2 คน ครับ 

14/09/2021 14:00:52
รหัส คือ A12345678 เจ้าของสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสเองได้ที่ระบบกำหนดสิทธิ์ ล็อคอิน แล้วคลิกที่ชื่อตนเองค่ะ @15/09/2021 10:39:12
530
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ในกรณีที่ปริ้นหนังสือรับรองฯไม่ออกเกิดจากสาเหตุใดครับ ข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง ครับ

14/09/2021 11:56:43
@
529
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายศักดา มนูรัตนสุวรรณ
กำแพงเพชร

เรียน admin  สนพ.กำแพงเพชร ขอแจ้งรายชื่อ พนักงานราชการเฉพาะกิจ นางสาวสุวิกา ทะสะวะดี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผน (ส่งเอกสาร ทาง e-sarabun) เรียบร้อยแล้ว  รบกวนช่วย กำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่แผน ในระบบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

14/09/2021 11:33:02
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์