แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
117
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

ขอคำแนะนำในการบันทึกข้อมูลโครงการเพิ่มผลิตภาพ ในช่อง ผลการทดสอบก่อนฝึกอบรม (%) และ ช่องผลการทดสอบหลังฝึกอบรม (%) เนื่องจาก ในโครงการอื่นๆ ไม่มีให้บันทึกข้อมูลในส่วนนี้ เกรงว่าบันทึกไปแล้วจะผิดพลาด จึงขอคำแนะนำหรือแนวทางในการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

ทั้งนี้ได้แนบรูปภาพมาประกอบด้วยครับ

02/04/2021 15:05:41
@
116
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นุชนาตย์ เทียนหล่อ
สระบุรี

รบกวนแก้ไขชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า นายประเดื่อง ตุลสุข (ในระบบเป็นนายนายประเดื่อง ตุลสุข) ให้ด้วยค่ะ  ID0271659 แก้ไขใบสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ 

02/04/2021 15:23:20
ทางหน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขเองได้เลยค่ะ โดยเข้าที่เมนูการฝึกอบรม > ข้อมูลใบสมัคร > พิมพ์ชื่อประชาชน แล้วเข้าไปลบ นาย ออกนะคะ เมื่อดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วรบกวนแจ้งกลับมาอีกครั้ง เพื่อดำเนินการเจนวุฒิบัตรใหม่นะคะ ดำเนินการเรียบร้อย รอ 5 นาทีค่ะ @02/04/2021 15:25:13
115
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศิริรัศสา พิมพ์แพทย์
ร้อยเอ็ด

สอบถามปัญหาค่ะ เนื่องจากผู้อำนวยการได้ดำเนินการอนุมัติด้วยลายเซนต์ดิจทัลการทดสอบฯไปแล้วในระบบ  แต่ทางเจ้าหน้าที่
ผู้ดำเนินการทดสอบฯ ต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าทดสอบฯจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ

02/04/2021 11:45:16
รบกวนทำหนังสือพร้อมระบุรายละเอียดของสาขาและรหัสรุ่นการทดสอบแจ้งมาที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ @02/04/2021 11:56:09
114
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
นนทบุรี

เจ้าหน้าที่พิมพ์นามสกุลผู้รับการฝึกผิดครับ  

เลข Id  0271493

รบกวนปลดล็อคเพื่อแก้ไขบันทึกใหม่ครับ 

02/04/2021 10:43:43
สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้เลยค่ะ โดยเข้ามี่เมนูการฝึกอบรม > ข้อมูลบยสมัคร > และกรอกเลขบัตรประชาชน และแก้ไขข้อมูลได้เลยค่ะ @02/04/2021 10:54:09
113
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่

จาก สนพ.กระบี่ รบกวนตรวจสอบยอดการรายงานผล โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (ตามไฟล์แนบ)จำนวนผู้เข้าสมัครไม่ตรงกับข้อมูลที่ใส่ไปค่ะ  เป้าจำนวน 160 คน ผู้เข้าสมัครคือ 160 คน แต่ขึ้น 159 คน

01/04/2021 21:31:30
@

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์