แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3734
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
จักรกฤษณ์ พลขันธ์
ตาก

แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า จำนวน 1 ราย ดังนี้

นางสาวปาริชาติ สิทธิกัน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (ย้ายมาจาก กองแผนงานและสารสนเทศ)

15/07/2024 13:20:44
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:04:31
3733
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุจินต์ ปัญจา
ศรีสะเกษ

แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า จำนวน 1 ราย
นางกัญญาวีร์  เป้าชัง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (ย้ายมาจาก สพร. 40 มุกดาหาร)

15/07/2024 11:40:27
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:03:18
3732
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กฤษณา ชาวน่าน
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ ขอเพิ่มชื่อข้าราชการในระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นางสาวรวิชา อินหัน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

15/07/2024 09:32:31
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:01:19
3731
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนิส สาดีน
ยะลา

นางสาวอนิส สาดีน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

ไม่สามารถ Login เข้า datacenter.dsd.go.th ได้

15/07/2024 08:24:59
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ธีรัช @15/07/2024 15:20:17
3730
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางอรชร ติดตารัมย์
นครราชสีมา

แจ้งยกเลิกชื่อ นางสาวนฤมล ศิริวิโรจน์ เนื่องจากย้ายไปสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด

12/07/2024 15:23:22
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @12/07/2024 15:28:25

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3559 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์