แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
543
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ภรณ์นภา ถานทองดี
สกลนคร

เรื่องการยื่นรับรองหลักสูตร ของบริษัท ที่ยื่นเข้าระบบ e service และระบบตัดรายชื่อซ้ำออก โดยที่ชื่อเหมือน กัน แต่บัตรประชาชน คนละคน กัน

16/09/2021 08:56:01
ติดต่อประสานงานแล้วครับ @16/09/2021 10:02:43
542
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วันวิสาข์ เพชรมณี
นราธิวาส

รบกวน GEN วุฒิบัตร (Training ID 0274200) เนื่องจากวุฒิบัตรไม่มีชื่อภาษาอังกฤษ  บางคนชื่อผิด และทำการแก้ไขใบสมัครแล้วด้วยค่ะ

15/09/2021 16:15:43
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 16:31:59
541
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธเนศ พลาบัญช์
ร้อยเอ็ด

ขอแก้ไขชื่อจากน.ส.ชุติการญจน์ ลำดับที่ 17  เป็นตรงการญจน์  ให้ลบตัว ร ออกไปครับ เฉพาะชื่ออย่างเดียวครับ รหัส 00072954  

ระหว่าง 27 - 28 ส.ค. 2564 ขอบคุณครับ

15/09/2021 13:22:04
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 13:27:58
540
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
เทพกร ภักดีชุมพล
กองแผนงานและสารสนเทศ

รบกวนช่วยเพิ่มข้อมูล/ดึงข้อมูล ของ นายธีรศักดิ์ อยู่เพชร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้ามาในการกำหนดสิทธิ์ บุคลากรภายในกองแผนงานและสารสนเทศ ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

15/09/2021 12:14:31
ดำเนินการแล้วค่ะ @15/09/2021 12:00:02
539
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฤษณะ พันธ์ไม้ศรี
นนทบุรี

การจัดการการผลิตแบบลีน (0274280) รบกวนแก้นามสกุลภาษาอังกฤษ คุณจิราภา คำฝอย เป็น Jirapha  Khumfoi  ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

15/09/2021 11:21:40
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @15/09/2021 11:49:38

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์