แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3282
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ธิดารัตน์
สุพรรณบุรี

รบกวนแก้ไขรูปถ่าย นายคมกฤช ศิริวัฒน์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รหัสรุ่น 00080172

แก้ไขในระบบแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

23/11/2023 10:51:41
ถ้าเป็นวุฒิบัตร/หนังสือรับรองที่อนุมัติไปแล้ว ต้องการแก้ไข รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ นะคะ /อณิมา @23/11/2023 17:25:54
3281
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์ เวชกามา
สระบุรี

ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ย้ายออก

นายวิบูลย์ผล สุจริตสวัสดิ์กุล ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช1 ย้ายไป สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

23/11/2023 08:57:05
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @23/11/2023 10:15:56
3280
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศักดิ์ เวชกามา
สระบุรี

ขอแจ้งเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
นางสาวจุฑามาส ประจำกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

23/11/2023 08:49:30
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @23/11/2023 08:57:14
3279
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุภัทร

สพร. 8 นครสวรรค์ ขอแจ้งข้าราชการย้ายเข้า 1 ราย
คือ นายพงษ์ศักดิ์ ฬียาพรรณ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาจาก กศป.

22/11/2023 13:43:50
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @22/11/2023 13:54:47
3278
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กิตินันท์ พุทธา
ระยอง

กดลบสาขาแล้วขึ้น server error

22/11/2023 11:52:08
ลบไม่ได้เนื่องจากสาขาที่ต้องการลบเคยมีการยื่นรับรองหลักสูตรเข้ามาค่ะ /อณิมา @22/11/2023 11:57:39

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์