แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
101
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

รบกวนศูนย์ไอที Gen วุฒิบัตร หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

เลขสีดำ = 0267772

เนื่องด้วยไม่ได้บันทึก ข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ จึงทำให้วุฒิบัตรไม่ถูกต้อง ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

31/03/2021 11:45:21
รอ 5 นาที @31/03/2021 11:55:54
100
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

ขอความอนุเคราะห์ ย้ายรุ่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะ 
เนื่องจากเปิดผิดสาขา ซึ่งได้บันทึกข้อมูลผู้เข้าทดสอบและผู้ผ่านการทดสอบแล้วค่ะ 
*เลขรุ่น สีดำ (เดิม) = 00072287
*เลขสาขา สีม่วง (ใหม่) = 032486

และเป็นผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนมีนาคม 2564 ค่ะ

31/03/2021 11:38:03
ไปแจ้งในระบบย้ายแผนหรือยังครับ @31/03/2021 11:54:02
99
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สิทธิชัย กลิ่นชั้น
ปทุมธานี

เรียน Admin  ขอความอนุเคราะห์ช่วย GEN อัพเดต วุฒิบัตร ชื่อ ภาษาอังกฤษ ของผู้เข้ารับการฝึกผิดครับ เลขบัตรประชาชน 310xxx รหัสการฝึก 02070965 โดยได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครเรียบร้อยแล้วครับ 

31/03/2021 11:52:03
รอ 5 นาที @31/03/2021 11:51:37
98
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวมธุรดา ชวนไชยสิทธิ์
ชลบุรี

   เรียน ADMIN 
ขอแจ้งให้ แก้ไข จำนวนชั่วโมงฝึก หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม
รหัส 0920084150109 ซึ่งตามเอกสารหลักสูตร ฝึก 30 ชั่วโมง  แต่ ในระบบ Datacenter  ระบุ เป็น 18 ชั่วโมง
จึงขอให้แก้ไข จำนวน ชั่วโมง ฝึก เป็น 30 ชั่วโมง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา ขอบคุณมากค่ะ

30/03/2021 12:00:42
ติดต่อ สพท. ครับ @30/03/2021 12:02:52
97
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นพณัฐ คงจิตงาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปัญหาจากระบบติดตามผลสัมฤทธิ์ / พึงพอใจ 

  - ตรงหน้าต่างตรวจสอบตัวชี้วัดที่ 1.7 

       > ตรงรายงานจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ (ฝึกอบรม) 2564 พบว่าข้อมูลของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (สทอ.) ไม่ได้แสดงผลครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ 

30/03/2021 10:04:27
โอเคครับ ขออภัยในความไม่สะดวก รอดูผลพรุ่งนี้นะครับ @30/03/2021 10:10:37

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 121 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์