แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3255
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นายสนธยา นาสูงเนิน
ชัยภูมิ

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าย้ายเข้า สนพ ชัยภูมิ จำนวน 1 คน คือ นางสาวโยทะกา ดงรุ่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

16/11/2023 13:23:31
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ทัชชกร @16/11/2023 13:28:40
3253
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
พจมาลย์ สัณฑมาศ
มุกดาหาร

ย้ายสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวลักขณา  รุ่งเรือง ผอ.สนพ.ชัยภูมิ มาที่ สพร. 40 มุกดาหาร

16/11/2023 09:29:46
สิทธิ์ผอ.อยู่ที่มุกดาหารอยู่แล้วครับ. /ทัชชกร @16/11/2023 09:57:34
3252
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุปรีดา ธานี
อุบลราชธานี

แจ้งข้าราชการ นายอนุสรณ์ ชาติชูเหลี่ยม  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุุบลราชธานี 

15/11/2023 15:57:26
ดำเนินการแล้ว ครับ. /ทัชชกร @15/11/2023 16:00:35
3251
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นอรีย๊ะ นิยอ
สตูล

- ปี งปม.2566 งบจังหวัด ขอแก้ไข สาขาการทำผลิตภัณฑ์สุมนไพรไทย เป็น การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (91300174300305)   - ปี งปม. 2567 รายการโครงการบูรณาการความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (001675) สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (0920024170101) ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ ของ นายรสลี  มะสมาน จาก Mr.Roslea เป็น Mr.Roslee  และขอแก้ไขสกุลภาษาอังกฤษ ของนายปราการ แก้วคำ  จาก Keaokhrn เป็น Keaokham  ทั้งนี้ ได้แก้ไขในระบบข้อมูล และส่งหนังสือไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ขอบคุณคะ    (ส่งหนังสือไปแล้วนะคะ)

20/11/2023 16:21:05
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ นะคะ /อณิมา @15/11/2023 16:29:26
3250
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
อนุศร โสภาบุตร
มุกดาหาร

แจ้งลบรายชื่อเจ้าหน้าที่ 1.นายกำจัด ใจงาม ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการพิเศษ (เกษียณราชการ) 2.นายพงพรรณ อาจนามูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (โอนไปอบต.) 3.นายชัยณรงค์ คงกระพันธ์ ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค (ลาออก) 3.นางสาวเกศินี ธรรมปัทม์ (หมดสัญญาจ้าง) รายชื่อยังมีอยู่เช่นเดิม

15/11/2023 12:27:34
ดำเนินการปิดการใช้งานแล้วครับ ส่วนการลบรายชื่อนั้นจะไม่มีการลบรายชื่อออกจากระบบเนื่องจากต้องเก็บเป็นประวัติไว้ครับ /ทัชชกร @15/11/2023 13:16:30

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์