แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3611
ระบบทะเบียนทรัพย์สินและครุภัณฑ์
จุฑามาส ประจำกลาง

จาก สพร.28 สระบุรี (จุฑามาส ประจำกลาง)

สวัสดีคะ ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ Data Center พวกทะเบียนครุภัณฑ์ ระบบเงินเดือน ฯลฯ คะ

ขอบคุณคะ

30/04/2024 08:57:15
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @30/04/2024 13:33:37
3610
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วินัย สุขียุติ
ระยอง

เรียน Admin กรมฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาไทยดังนี้ครับ

"การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1"

ขอบคุณมากครับ

จุดที่ผิดคือคำว่า "เว็ป" น่าจะสะกดด้วย "บ" เป็น "เว็บ" ครับ

07/05/2024 15:27:02
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ ในระบบเป็น การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1 แจ้งให้แก้ไขเป็น การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1 จุดที่ผิดคือตรงไหนคะ? /อณิมา @30/04/2024 09:32:56
3609
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นางสาววราพร ทุมฝ้าย
กรุงเทพมหานคร

ขอเพิ่มชื่อนางสาววราพร ทุมฝ้าย ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน พนักงานราชการทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป

29/04/2024 10:46:15
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @29/04/2024 15:45:19
3608
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ขนิษฐา ทับชุม
กรุงเทพมหานคร

ขอเพิ่มชื่อ นางสาวขนิษฐา ทับชุม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

29/04/2024 10:25:32
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @29/04/2024 13:31:35
3607
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
ฐาปนี
สงขลา

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเลขที่หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ในระบบรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 คน คือ นายธีรศักดิ์ บูรณ์พงษ์ทอง (id=271727) เดิมเลขที่ สข67-1-15001-0258 แก้ไขเป็นเลขที่ สข67-1-15001-0266 (รง 0423/0560 ลว.29 เม.ย.67) ขอบคุณค่ะ

29/04/2024 09:34:40
ดำเนินการแล้วค่ะ/ ศิริพันธุ์ @29/04/2024 13:31:07

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3461 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์