แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
518
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายธีระพงษ์ รุ่งสว่าง
อุตรดิตถ์

ในระบบรายงานแผน/ผล (War room)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ได้อนุมัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมตาม พรบ.ส่งเสริมฯเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และในวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลจากในระบบรายงานแผน/ผล (War room) แต่จำนวนผู้เข้าอบรมไม่อัพเดทเป็นปัจจุบัน รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

10/09/2021 14:22:33
@
517
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายสัมพันธ์ กัสยากร
ปทุมธานี

ช่วยแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในใบวุฒิบัตรฝึกอบรม

นายสุชาติ  พยัคจันทร์ นายอธิวัฒน์ พยัคจันทร์

นายธนโชติ อุดร  นายถาวร  เนตคำ ฝึกอบก่อนทดสอบ สาขาช่างเชื่อมแม็ก(เหล็กหนา) ระดับ 1 ฝึก15/3/2564 จบฝึก 26/3/2564

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษในระบบบันทึกข้อมูลให้แล้ว

10/09/2021 08:35:16
ขอเลขรุ่นสีดำด้วยค่ะ @10/09/2021 09:33:14
516
ระบบ e-PAS
นางสาวพัชรี เพ็ชรเจริญ
ลำพูน

ขอทราบการแก้ไขการบันทึกวันลา เนื่องจากมีข้อมูลผิดพลาด

09/09/2021 21:58:43
ก็กดแก้ได้เลยนี่ครับ เพียงแต่ว่า ต้องใส่ข้อมูลประเมินขั้นใหม่หากประเมินเสร็จแล้ว @09/09/2021 22:02:01
515
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ศุรีมาต์ จันทร์ประทีป
นครพนม

ขอแก้ไขชื่อ-สกุล ในวุฒิบัตร โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รุ่น 2 รหัส 186902 ดังนี้  เลขรุ่นสีดำคือ 0273093

1. นางสมถวิล  ชานุชิต  ที่ถูกต้อง คือ ชานุชิด

2. นางละดร วงษา  ที่ถูกต้องถือ นางละคร 

3. นางปอง  วงษา  ที่ถูกต้องถือ นางสาวปอง

แก้ไขรายชื่อในระบบแล้ว.... ขอบคุณมากค่ะ

 

10/09/2021 08:57:50
ดำเนินการเรียบร้อย รอเจนวุฒิบัตร 10 นาทีค่ะ @13/09/2021 13:44:03
514
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุภาวดี กะลาสี
สุราษฎร์ธานี

1. แจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ กิจกรรมศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศชั้นสูง (ยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  2. ไม่สามารถบันทึกผ่านการฝึกได้ เนื่องจากปุ่มบันทึก ไม่ปรากฏในหน้าจอ 

  

 

09/09/2021 14:56:50
ดำเนินการให้แล้วครับ @10/09/2021 10:56:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 528 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์