แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
1253
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุรกัญญา ชัยรัตน์
หนองบัวลำภู

ขอเพิ่มชื่อลูกจ้างกองทุน 

นางสาวอธิติยา วงคะจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี   ขอบคุณค่ะ

06/05/2022 09:02:53
ดำเนินการแล้วค่ะ @06/05/2022 12:44:36
1252
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
นายอัครวงศ์ ภัทรบุญยพิศุทธิ์

แจ้งแก้ไขบัตร คร.12 นาย ธนพัฒน์  โพธิกมล หมายเลขบัตรประชาชน 5 4309 00012 44 4 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 แก้ไขเป็น ระดับ 2   ขอบคุณ ครับ

05/05/2022 15:44:01
ดำเนินการให้แล้วครับ @06/05/2022 15:48:07
1251
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
สุชาติ ศรีพวงสุวรรณ
นครปฐม

เนื่องจากนางสาวรติรัตน เอี่ยมโอษฐ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฎิบัติการ ไดย้ายไปประจำ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2 พค.65 จึงขอให้แอดมินช่วยถอนรายชื่อออกจากระบบของ สพร 16 นครปฐมด้วยครับ

05/05/2022 15:16:51
ดำเนินการแล้วค่ะ @05/05/2022 17:10:30
1250
ระบบรับรองความรู้ความสามารถ
สุเทพ ผูกรักษ์
เชียงใหม่

ขอแก้ไขหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แบบคร.11 แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ นายพรชัย ทองมี จาก Porachai Tongmee เป็น Pornchai Tongmee

05/05/2022 15:15:35
ดำเนินการให้แล้วครับ @06/05/2022 15:26:43
1249
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทิพวิมล พรมปิมปา
ตาก

เสนออนุมัติผ่านระบบลายเซ็นดิจิทัล การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 (00075711)  แต่ ผอ.ไม่พบข้อมูล จึงไม่สามารถอนุมัติได้

05/05/2022 13:30:18
ต้องมีรูปถ่ายของผู้ทดสอบค่ะ @05/05/2022 17:15:57

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1246 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์