แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
3276
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
กาญจนา ลือพืช
สุพรรณบุรี

ขอให้กำหนดสิทธิ์ในระบบรายงานการฝึกอบรมยาเสพติด http://datacenter.dsd.go.th ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

22/11/2023 10:18:43
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @22/11/2023 11:38:03
3275
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นสรณ์ พิเรนทร
ชลบุรี

รบกวนย้ายข้อมูลการรายงานผลการทดสอบปี2566สาขาพนักงานนวดไทยระดับ1จำนวน 2 รุ่น ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลระดับ1จำนวน4รุ่นจากโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(001903) ไปยังโครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาต(001847) ขอบคุณค่ะ

21/11/2023 14:59:47
ดำเนินการให้แล้วครับ /สมยศ @21/11/2023 16:28:43
3273
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กิติพงษ์ กันฟอง
น่าน

ขอแจ้งชื่อ จนท. บรรจุใหม่ เข้า สนพ.น่าน จำนวน 1 คน คือ นางสาวชลธิชา รุ่งทอง ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

21/11/2023 13:25:56
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @21/11/2023 13:33:23
3272
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ธนาทิพา ประยูรธนาไพศาล
ฉะเชิงเทรา

สพร. 29 ฉะเชิงเทรา ขอแจ้งข้าราชการย้ายเข้า 1 ราย
คือ นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแสน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ย้ายมาจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล

20/11/2023 17:36:28
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ. /ทัชชกร @21/11/2023 07:51:18
3271
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วิชนี
นราธิวาส

ขอความอนุเคราะห์แจ้งแก้ไขชื่อผู้สมัครในวุฒิบัตรของผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)(0295629) ดังนี้ค่ะ

1.แก้ไขคำนำหน้าชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จาก นายฮาณีซะห์ ยะปา Mr.Haneesah Yapa เป็น นางสาวฮาณีซะห์ ยะปา Miss Haneesah Yapa  

2.เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษของนางสาวนุรุวานิส มามะ เป็น Miss Nuruwanis Mamat

แก้ไขในระบบแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

20/11/2023 17:11:21
รบกวนทำหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ นะคะ /อณิมา @21/11/2023 09:16:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3130 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์