แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
28
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปภาดา
หนองบัวลำภู

ID 512486 จำนวนคนขึ้นแล้วแต่พอดึงข้อมูล สท 2 จำนวนคนไม่ขึ้นค่ะ

11/03/2021 15:24:58
เหตุผลที่จำนวนคนไม่ถูกนำมาคิด สท.2 ส่วนใหญ่จะเกิดจากเหตุผล 4 ประการหลักๆ
1. เรคคอร์ดนั้น ยื่นเลยวันที่ 15 มค ของปีถัดไป เวลา 24.00น.
2. ไม่ได้พิจารณา ผ่าน/ไม่ผ่าน ที่ step3 กับ step4
3. วันที่ฝึก ไม่ได้อยู่ในช่วง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของปี
4. ไฟล์ excel ไม่ได้ใส่ ผ่าน ลองตรวจสอบดูนะครับ หากเจอแล้ว และต้องการแก้ไข ถ้าหลัง 1 ต.ค.63 ผอ.cancel เองได้ แต่ถ้าก่อน รบกวนทำหนังสือมาครับ
@12/03/2021 07:41:16
27
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บันฑิตย์ ทองดอนดู่
หนองคาย

      เรียน จนท. IT ครับช่วยดึงข้อที่ถูกลบไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.45 น. กลับมาให้หน่วยสครับ รายละเอียด ดังนี้

 สาขา:::การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (การแปรรูปพืช ผัก และผลไม้):::(4330017330313) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกอาชีพเสริม)::(185064)
 คีย์คะแนนไปแล้ว 21 คน แต่พอข้ามวัน ข้อมุลที่คีย์ถูกลบไป เหลือ 16 คน

11/03/2021 15:23:06
ไม่สามารถดึงกลับคืนมาได้ค่ะ @11/03/2021 16:43:58
26
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาววันชาติ โพธิ์แก้ว
ระยอง

แจ้งไอที ค่ะ เนื่องด้วยกรณีฝึกเอง ID 511809 ได้แจ้งนายทะเบียนยกเลิกเอกสารแล้ว แต่นายทะเบียนแจ้งว่าไม่เห็นเอกสาร ID นี้ค่ะ รบกวน ID ตรวจสอบด้วยค่ะ 

11/03/2021 14:13:44
ดำการแก้ไข id ในการยื่นรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รอ ผอ.อนุมัติอีกครั้ง @11/03/2021 14:37:06
25
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชัชชญา วรรณโสภณ
ตรัง

รบกวนปลดล็อค ID (494406)  (495044) (512964) เพื่อเข้าคลิกผ่านในขั้นตอนที่ 3 ต่อไปค่ะ

10/03/2021 11:18:06
รบกวนทำหนังสือส่งมาที่ไอทีก่อนนะคะ ถึงจะสามารถดำเนินการปลดล๊อคได้ค่ะ (ถ้าก่อน 1 ตค.63) แต่ถ้าหลัง 1 ตค. จะปลดให้ค่ะ แจ้งเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ @10/03/2021 12:10:58
24
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุชาดา ทองขวัญ
ตรัง

บันทึกรายงานผลฝึกเสร็จแล้ว พร้อมที่จะให้ ผอ. อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล คลิกเครื่องหมาย ถูก แต่ปุ๋มกดบันทึกหายไป

10/03/2021 10:58:19
ที่กดบันทึกไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจาร์ยสามารถไปแจ้งขอชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ที่ datacenter ระบบแจ้งแก้ไขชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยนำเลขรหัสหลักสูตร (เลขสีม่วง) ไปแจ้ง และรอทางคุณไพโพรจน์ (สพท.) ดำเนินการค่ะ @10/03/2021 11:04:39

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3530 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์