รายละเอียดข้อมูล

กิจกรรมที่ 1+3

กลับหน้าแรก

จำนวนสถานประกอบกิจการ 135/135

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้ประกอบ กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมที่ 3.2 ผลรวมกิจกรรม
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 8
หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลแยกรายสถานประกอบกิจการ SME สรุปผลการดำเนินงานให้คำปรึกษาแยกราย สถานประกอบกิจการ SME หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง หลักสูตร เสริมทักษะเฉพาะด้าน 12 ชั่วโมง
ลำดับ จังหวัด สถานที่จัดอบรม หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการ (แห่ง) ชื่อสถานประกอบการ แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน) แผน (คน) ผล (คน)
1 กรุงเทพมหานคร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 2 บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด 0 0 40 20 40 20 40 20 40 20 160 40
2 กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด 0 20 20 20 20 40
3 สมุทรปราการ โรงแรมเพวา ลักชัวร์รี่ เรซิเดนซ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 3 บริษัท ภูตะวันเฮิร์นแอนด์คอสเมติก จำกัด 70 79 60 6 60 0 60 0 60 0 310 79
4 สมุทรปราการ บริษัท ไทร์มาร์ทแอทแวนเทจสวีสิน 79 19 0 0 0 79
5 สมุทรปราการ บริษัท สยามฟอร์จิ่ง จำกัด 79 11 0 0 0 79
6 นนทบุรี Online สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 2 บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด 50 57 40 8 40 11 40 20 40 0 210 77
7 นนทบุรี บริษัท จอมธกล จำกัด 57 0 0 0 0 57
8 ปทุมธานี อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 2 บริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด 70 76 40 23 40 0 40 0 40 0 230 76
9 ปทุมธานี บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด 76 23 20 20 20 116
10 พระนครศรีอยุธยา ห้องประชุม 317 อาคารเจ้าพระยาบวรราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 2 บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 70 74 40 22 40 21 40 22 40 20 230 116
11 พระนครศรีอยุธยา บริษัท พลัส โพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 74 25 25 25 20 119
12 อ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 1 บริษัท อ่างทองร่วมพัฒนา จำกัด 50 50 20 1425 20 20 20 0 20 20 130 70
13 ลพบุรี โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 2 บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด (สาขาลพบุรี) 50 61 40 20 40 20 40 20 40 20 210 101
14 ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านตำบลบ้านทราย 61 20 10 20 20 101
15 สิงห์บุรี ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 1 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านห้วย 50 35 20 20 20 0 20 0 20 0 130 35
16 ชัยนาท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 1 วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 130 90
17 สระบุรี ณ ศุนย์ OTOPคอมเพล็กซ์ พุแคสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี 2 บริษัท ปอแก้ววิศวกรรม จำกัด 50 50 40 20 40 20 40 20 40 20 210 90
18 สระบุรี บริษัท เอเซียโมเดอช์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด 50 20 20 20 20 90
19 ชลบุรี โรงแรมบางแสนวิลล่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 3 บริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จำกัด 70 70 60 30 60 25 60 0 60 20 310 90
20 ชลบุรี บริษัท เมต้าเทค จำกัด 70 30 25 20 20 110
21 ชลบุรี บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด 70 30 25 20 20 110
22 ระยอง ห้องฝึกอบรมชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 2 บริษัท ฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด 70 70 40 20 40 20 40 20 40 20 230 110
23 ระยอง วิสาหกิจชุมชนแซมไอซ์ 70 20 20 20 20 110
24 จันทบุรี ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าหลาวทอแสงบีช 50 52 20 21 20 20 20 20 20 21 130 93
25 ตราด โรงแรมตราดซิตี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 1 บริษัทโกลเด้น คอสเมติก จำกัด 50 75 20 20 20 0 20 0 20 20 130 95
26 ฉะเชิงเทรา ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา 2 บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด 50 64 40 20 40 20 40 20 40 20 210 104
27 ฉะเชิงเทรา บริษัท ส.เจริญอีเล็คโตรเพลท จำกัด 64 20 20 20 20 104
28 ปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี 2 บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 50 68 40 20 40 21 40 21 40 20 210 109
29 ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง 68 20 20 0 20 88
30 นครนายก โรงแรมจันทรา รีสอร์ท สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 1 กลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร 50 50 20 21 20 0 20 0 20 22 130 72
31 สระแก้ว ห้องประชุมร้านเย็นเล่าเช้ากาแฟ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม 50 52 20 20 20 20 20 20 20 20 130 92
32 นครราชสีมา ห้างเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 3 บริษัท เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด 70 70 60 8 60 8 60 20 60 20 310 110
33 นครราชสีมา บริษัทตลาดเชฟวัน จำกัด 70 20 7 19 25 114
34 นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแคบหมูบ้านหนองชุมแสง 70 9 4 20 20 110
35 บุรีรัมย์ ศูนย์บ้านสามวัยสานใจสัมพันธ์ชุมชน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 1 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 120 80 20 20 20 20 20 20 20 20 200 120
36 สุรินทร์ ห้องประชุมช้างชมพู คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 1 บริษัท อุตสาหกรรมอาหารเส้นเหลียงเฮง จำกัด 50 58 20 6 20 11 20 20 20 20 130 98
37 ศรีสะเกษ ห้องพิกุลทอง โรมแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 2 บริษัท ดีดี ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด 50 50 40 0 40 0 40 0 40 0 210 50
38 ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง 50 20 0 0 0 50
39 อุบลราชธานี โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 3 บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จำกัด 70 70 60 12 60 0 60 0 60 0 310 70
40 อุบลราชธานี บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด 70 10 0 0 0 70
41 อุบลราชธานี บริษัท ยงกิจ วินโดว์ แอนด์ ดอร์ ซัพพลาย จำกัด 70 15 0 0 0 70
42 ยโสธร โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 1 บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด 50 51 20 25 20 18 80 19 20 20 190 90
43 ชัยภูมิ โรงแรมเลิศนิมิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก 50 51 20 20 20 0 20 0 20 20 130 71
44 อำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 1 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม 50 54 20 20 20 20 20 20 20 20 130 94
45 บึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 1 กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วย 50 60 20 30 20 30 20 120 20 20 130 200
46 หนองบัวลำภู ห้องประชุม ๑ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน หนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโป่งแค 50 51 20 20 20 31 20 31 20 31 130 113
47 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 3 บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด 70 76 60 24 60 0 60 0 60 0 310 76
48 ขอนแก่น บริษัท เนปจูนการไฟฟ้า จำกัด 76 21 0 0 0 76
49 ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านกุดน้ำใส 76 1802 0 0 0 76
50 อุดรธานี โรงแรมเจริญ โอเต็ล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 2 บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด 70 70 40 20 40 8 40 20 40 20 230 110
51 อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง 70 22 9 18 20 108
52 เลย โรงแรมบุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน้อยคีรี 50 50 20 23 20 21 20 21 20 20 130 91
53 หนองคาย อาคาร OTOP นวัตวิถีบ้านสีกายเหนือ ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย 2 บริษัท หนองคายคันทรีกอล์ฟคลับ จำกัด 50 69 40 20 40 20 40 20 40 20 210 109
54 หนองคาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ดบ้านหม้อ 69 20 20 20 20 109
55 มหาสารคาม ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 130 90
56 ร้อยเอ็ด ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 2 บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด 50 50 40 20 40 20 40 20 40 0 210 70
57 ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ 50 20 20 23 20 93
58 กาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC (Agritech and Innovation Center) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 2 บริษัท โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จำกัด 50 64 40 20 40 20 40 20 40 20 210 104
59 กาฬสินธุ์ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่ 64 20 20 0 20 84
60 สกลนคร โรงแรมอิมพีเรียลสกล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 2 บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช (2012) จำกัด 50 51 40 20 40 20 40 20 40 20 210 91
61 สกลนคร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ 51 20 20 20 20 91
62 นครพนม ห้องศรีโคตรบูรณ์ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม 2 โรงแรม อาร์ ทู 50 50 40 26 40 26 40 26 40 30 210 106
63 นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดดอกแขมบ้านโคกสี 50 20 24 24 24 98
64 มุกดาหาร ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลช สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร 50 69 20 20 20 20 20 20 20 20 130 109
65 เชียงใหม่ โรงแรม ฟูราม่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 2 บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด 70 82 40 12 40 20 40 27 40 25 230 134
66 เชียงใหม่ บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด 82 13 20 21 21 124
67 ลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 2 วิสาหกิจชุมชนสวน สาม แสน 50 53 40 9 40 25 40 25 40 20 210 98
68 ลำพูน บริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 53 8 20 22 21 96
69 ลำปาง โรงแรมลำปางเวียงทอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 3 บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด 70 71 60 20 60 23 60 20 60 20 310 111
70 ลำปาง บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด 71 21 22 24 42 137
71 ลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก 71 20 20 20 22 113
72 อุตรดิตถ์ โรงแรมฟรายเดย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต.ถ้ำฉลอง 50 50 20 4 20 20 20 20 20 20 130 90
73 แพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 1 บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด 50 68 20 30 20 20 20 30 20 24 130 122
74 น่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 1 บริษัท น่านนคร แบมบู จำกัด 50 50 20 22 20 20 20 24 20 21 130 95
75 พะเยา ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 50 75 40 20 40 20 40 20 40 20 210 115
76 พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ 75 20 20 20 20 115
77 เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 2 ศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพบ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว) 70 70 40 22 40 20 40 20 40 20 230 110
78 เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง 70 20 20 20 21 111
79 แม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 1 กลุ่มผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5 50 50 20 20 20 20 20 0 20 20 130 70
80 นครสวรรค์ ห้องประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 3 บริษัท เอ พี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 70 61 60 22 60 20 60 20 60 35 310 116
81 นครสวรรค์ บริษัท ซี.ที.เค. อุตสาหกรรม จำกัด 61 24 23 23 20 104
82 นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง 61 20 20 20 20 101
83 อุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 1 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ 50 51 20 20 20 20 20 20 20 20 130 91
84 กำแพงเพชร โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 1 บริษัท ท๊อปแลนด์คอนกรีต จำกัด 50 50 20 20 20 19 20 19 20 20 130 89
85 ตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพรธรรมชาติ 50 64 20 25 20 23 20 25 20 23 130 112
86 สุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาดงเดือย 50 69 20 20 20 20 20 20 20 20 130 109
87 พิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ SML บ้านท่าช้าง ม.2 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 3 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนแวนชั่น พิษณุโลก 70 70 60 20 60 20 60 19 60 20 310 109
88 พิษณุโลก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน 70 20 20 20 20 110
89 พิษณุโลก โรงงานแปรรูปไม้เอนกวู๊ดเซล 70 20 20 20 20 110
90 พิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง 50 53 20 20 20 21 20 20 20 21 130 94
91 เพชรบูรณ์ ห้องฝึกอบรม บ้านหลงหล่ม ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 2 บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 50 56 40 20 40 0 40 0 40 20 210 76
92 เพชรบูรณ์ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด 56 20 0 0 20 76
93 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 3 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด 70 70 60 23 60 23 60 23 60 20 310 113
94 ราชบุรี บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป 70 22 21 22 20 112
95 ราชบุรี บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด 70 20 20 20 20 110
96 กาญจนบุรี โรงแรมราชศุภมิตร(หรือมิตรพันธ์) อาคารมิตรพันธ์ ห้องประชุมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 2 บริษัท ฮาร์ทสปอร์ตแวร์ จำกัด 50 50 40 20 40 20 40 20 40 20 210 90
97 กาญจนบุรี บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด 50 20 20 20 43 113
98 สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 3 วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี 70 82 60 20 60 20 60 20 60 20 310 122
99 สุพรรณบุรี บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด 82 20 20 20 20 122
100 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าณิชารีย์ 82 18 20 20 20 122
101 นครปฐม โรงแรมเวล อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 2 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด 70 70 40 10 40 18 40 20 40 20 230 110
102 นครปฐม บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด 70 4 0 0 20 90
103 สมุทรสาคร ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 2 บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำกัด 50 48 40 20 40 13 40 20 40 20 210 88
104 สมุทรสาคร บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด 48 10 7 20 20 88
105 สมุทรสงคราม สวนนพรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 2 บริษัท รุจโอฬาร จำกัด 50 50 40 27 40 20 40 20 40 20 210 90
106 สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ 50 20 20 20 20 90
107 เพชรบุรี โรงแรมจันทิมาบูติก ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี 50 50 20 22 20 23 20 20 20 20 130 90
108 ประจวบคีรีขันธ์ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 2 บริษัท ภาสกรนที จำกัด สาขาปราณบุรี 50 59 40 20 40 20 40 20 40 20 210 99
109 ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสมบัติไหมไทย 59 20 20 20 20 99
110 นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 2 บริษัท วี.เอส.เอ็น พาราวู้ด จำกัด 70 104 40 24 40 23 40 21 40 20 230 145
111 นครศรีธรรมราช บริษัท ภัทรพาราวูด ชะอวด จำกัด 104 24 23 20 20 144
112 กระบี่ โรงแรมกระบี่รอยัล ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 2 บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด 50 65 40 23 40 20 40 19 40 20 210 104
113 กระบี่ กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้ 65 25 0 0 20 85
114 พังงา โรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านโคกเลือด 50 55 20 6 20 20 20 20 20 20 130 95
115 ภูเก็ต ห้องคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 2 บริษัทเส้งโหภูเก็ตจำกัด 70 70 40 20 40 20 40 20 40 20 230 110
116 ภูเก็ต บริษัทชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ปจำกัด 70 20 20 20 20 110
117 สุราษฎร์ธานี ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 3 บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด (สาขาบางสวรรค์) 70 70 60 20 60 30 60 30 60 30 310 130
118 สุราษฎร์ธานี บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด 70 20 26 26 27 123
119 สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่าเคย 70 22 0 0 27 97
120 ระนอง โรงแรม ไอเฟล อินน์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผงสำเร็จรูป 50 50 20 25 20 20 20 20 20 20 130 90
121 ชุมพร ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 2 บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด 50 54 40 20 40 20 40 20 40 20 210 94
122 ชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด 54 21 20 20 20 94
123 สงขลา ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอสเอ็มพาราวู๊ด 70 81 60 20 60 20 60 18 60 20 310 119
124 สงขลา บริษัทเอ็มเอชซีปิโตรเลียม จำกัด 81 20 17 19 20 120
125 สงขลา วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรบ้านปลักหนู 81 20 20 20 20 121
126 สตูล ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม(ดาหลาปาเต๊ะ) 50 54 20 20 20 20 20 20 20 20 130 94
127 ตรัง โรงแรมอีโค่ อินทน์ ตรัง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 2 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี 50 65 40 21 40 21 40 21 40 21 210 107
128 ตรัง วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว ตรัง 65 20 20 20 20 105
129 พัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง 50 50 20 20 20 20 20 20 20 20 130 90
130 ปัตตานี โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี 2 บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด 70 86 40 20 40 21 40 21 40 21 230 128
131 ปัตตานี หจก.แหลมทอง รังนกไทย 86 20 20 20 20 126
132 ยะลา โรงแรมปาร์ควิว ยะลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 2 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด 70 70 40 20 40 20 40 20 40 20 230 110
133 ยะลา กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร 70 20 20 20 20 110
134 นราธิวาส สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมืองนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ 70 90 40 15 40 0 40 0 40 0 230 90
135 นราธิวาส ร้านนราทองโฮมเซ็นเตอร์ 90 16 0 0 0 90