หน้าสรุปผลกิจกรรมของสถานประกอบกิจการจำนวนสถานประกอบกิจการ 135/135

ลำดับ จังหวัด อบรมผู้ประกอบการ 6 ชั่วโมง เป้าหมาย ชื่อสถานประกอบการ ครั้งที่ 1(ประชุม) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8(ประชุม) อบรมผู้ประกอบการ 12 ชั่วโมง
1 กรุงเทพมหานคร 2 บริษัท สุภาภรณ์พลาสติก จำกัด
2 กรุงเทพมหานคร บริษัท อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จำกัด
3 สมุทรปราการ 3 บริษัท ภูตะวันเฮิร์นแอนด์คอสเมติก จำกัด
4 สมุทรปราการ บริษัท ไทร์มาร์ทแอทแวนเทจสวีสิน
5 สมุทรปราการ บริษัท สยามฟอร์จิ่ง จำกัด
6 นนทบุรี 2 บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด
7 นนทบุรี บริษัท จอมธกล จำกัด
8 ปทุมธานี 2 บริษัท บีอาร์ที อินเตอร์เทค จำกัด
9 ปทุมธานี บริษัท ยูเนี่ยน แอพพลาย จำกัด
10 พระนครศรีอยุธยา 2 บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11 พระนครศรีอยุธยา บริษัท พลัส โพรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12 อ่างทอง 1 บริษัท อ่างทองร่วมพัฒนา จำกัด
13 ลพบุรี 2 บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด (สาขาลพบุรี)
14 ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านตำบลบ้านทราย
15 สิงห์บุรี 1 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานบ้านห้วย
16 ชัยนาท 1 วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล
17 สระบุรี 2 บริษัท ปอแก้ววิศวกรรม จำกัด
18 สระบุรี บริษัท เอเซียโมเดอช์น เวอร์ค แอนด์ พาวเดอร์ โค้ทติ้ง จำกัด
19 ชลบุรี 3 บริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จำกัด
20 ชลบุรี บริษัท เมต้าเทค จำกัด
21 ชลบุรี บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
22 ระยอง 2 บริษัท ฮาลา ฟู๊ด (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ระยอง วิสาหกิจชุมชนแซมไอซ์
24 จันทบุรี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ้าหลาวทอแสงบีช
25 ตราด 1 บริษัทโกลเด้น คอสเมติก จำกัด
26 ฉะเชิงเทรา 2 บริษัท สิทธินนท์ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด
27 ฉะเชิงเทรา บริษัท ส.เจริญอีเล็คโตรเพลท จำกัด
28 ปราจีนบุรี 2 บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
29 ปราจีนบุรี วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบัง
30 นครนายก 1 กลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร
31 สระแก้ว 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองสิบสาม
32 นครราชสีมา 3 บริษัท เอ็น.เอส.เค.อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
33 นครราชสีมา บริษัทตลาดเชฟวัน จำกัด
34 นครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปแคบหมูบ้านหนองชุมแสง
35 บุรีรัมย์ 1 บริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด
36 สุรินทร์ 1 บริษัท อุตสาหกรรมอาหารเส้นเหลียงเฮง จำกัด
37 ศรีสะเกษ 2 บริษัท ดีดี ออแกนิค ฟาร์ม จำกัด
38 ศรีสะเกษ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านท่าสว่าง
39 อุบลราชธานี 3 บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จำกัด
40 อุบลราชธานี บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
41 อุบลราชธานี บริษัท ยงกิจ วินโดว์ แอนด์ ดอร์ ซัพพลาย จำกัด
42 ยโสธร 1 บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด
43 ชัยภูมิ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก
44 อำนาจเจริญ 1 กลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม
45 บึงกาฬ 1 กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปกล้วย
46 หนองบัวลำภู 1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโป่งแค
47 ขอนแก่น 3 บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
48 ขอนแก่น บริษัท เนปจูนการไฟฟ้า จำกัด
49 ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านกุดน้ำใส
50 อุดรธานี 2 บริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด
51 อุดรธานี วิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
52 เลย 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านน้อยคีรี
53 หนองคาย 2 บริษัท หนองคายคันทรีกอล์ฟคลับ จำกัด
54 หนองคาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนเห็ดบ้านหม้อ
55 มหาสารคาม 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี
56 ร้อยเอ็ด 2 บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด
57 ร้อยเอ็ด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้
58 กาฬสินธุ์ 2 บริษัท โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จำกัด
59 กาฬสินธุ์ กลุ่มอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่
60 สกลนคร 2 บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช (2012) จำกัด
61 สกลนคร วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรลูกประคบ
62 นครพนม 2 โรงแรม อาร์ ทู
63 นครพนม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดดอกแขมบ้านโคกสี
64 มุกดาหาร 1 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร
65 เชียงใหม่ 2 บริษัท เปรมประชา คอลเลคชั่น จำกัด
66 เชียงใหม่ บริษัท สยามพรหมประทาน จำกัด
67 ลำพูน 2 วิสาหกิจชุมชนสวน สาม แสน
68 ลำพูน บริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
69 ลำปาง 3 บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด
70 ลำปาง บริษัท พาราวู้ด 1993 จำกัด
71 ลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก
72 อุตรดิตถ์ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ต.ถ้ำฉลอง
73 แพร่ 1 บริษัท โรงพยาบาลแพร่พร้อมมิตร จำกัด
74 น่าน 1 บริษัท น่านนคร แบมบู จำกัด
75 พะเยา 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995
76 พะเยา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ
77 เชียงราย 2 ศูนย์เรียนรู้เชิงวิชาชีพบ้านครู (บ้านครูอิ๋ว ครูเชี่ยว)
78 เชียงราย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง
79 แม่ฮ่องสอน 1 กลุ่มผู้ปลูกกาแฟปลอดสารพิษบ้านแม่อูคอหลวง หมู่ที่ 5
80 นครสวรรค์ 3 บริษัท เอ พี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
81 นครสวรรค์ บริษัท ซี.ที.เค. อุตสาหกรรม จำกัด
82 นครสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
83 อุทัยธานี 1 กลุ่มจักสานไม้ไผ่
84 กำแพงเพชร 1 บริษัท ท๊อปแลนด์คอนกรีต จำกัด
85 ตาก 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก สมุนไพรธรรมชาติ
86 สุโขทัย 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปลาดงเดือย
87 พิษณุโลก 3 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ลแอนด์คอนแวนชั่น พิษณุโลก
88 พิษณุโลก กลุ่มทอผ้าลายขิตบ้านนาจาน
89 พิษณุโลก โรงงานแปรรูปไม้เอนกวู๊ดเซล
90 พิจิตร 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง
91 เพชรบูรณ์ 2 บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
92 เพชรบูรณ์ บริษัท ศรีแก้วหล่มเก่า จำกัด
93 ราชบุรี 3 บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด
94 ราชบุรี บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป
95 ราชบุรี บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด
96 กาญจนบุรี 2 บริษัท ฮาร์ทสปอร์ตแวร์ จำกัด
97 กาญจนบุรี บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด
98 สุพรรณบุรี 3 วิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี
99 สุพรรณบุรี บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
100 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าณิชารีย์
101 นครปฐม 2 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
102 นครปฐม บริษัท แกรนด์ เลเบิล จำกัด
103 สมุทรสาคร 2 บริษัท ไทยเอเซีย บิสกิท จำกัด
104 สมุทรสาคร บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด
105 สมุทรสงคราม 2 บริษัท รุจโอฬาร จำกัด
106 สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
107 เพชรบุรี 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี
108 ประจวบคีรีขันธ์ 2 บริษัท ภาสกรนที จำกัด สาขาปราณบุรี
109 ประจวบคีรีขันธ์ วิสาหกิจชุมชนสมบัติไหมไทย
110 นครศรีธรรมราช 2 บริษัท วี.เอส.เอ็น พาราวู้ด จำกัด
111 นครศรีธรรมราช บริษัท ภัทรพาราวูด ชะอวด จำกัด
112 กระบี่ 2 บริษัท ส่งเสริมทรานเซอร์วิส จำกัด
113 กระบี่ กลุ่มสตรีเทศบาลคลองท่อมใต้
114 พังงา 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านโคกเลือด
115 ภูเก็ต 2 บริษัทเส้งโหภูเก็ตจำกัด
116 ภูเก็ต บริษัทชูช่วยเทรดดิ้ง กรุ๊ปจำกัด
117 สุราษฎร์ธานี 3 บริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด (สาขาบางสวรรค์)
118 สุราษฎร์ธานี บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
119 สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่าเคย
120 ระนอง 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟผงสำเร็จรูป
121 ชุมพร 2 บริษัท ชุมพร เอส.พี.ปาล์มออยล์ จำกัด
122 ชุมพร สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
123 สงขลา 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีเอสเอ็มพาราวู๊ด
124 สงขลา บริษัทเอ็มเอชซีปิโตรเลียม จำกัด
125 สงขลา วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรบ้านปลักหนู
126 สตูล 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม(ดาหลาปาเต๊ะ)
127 ตรัง 2 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
128 ตรัง วิสาหกิจชุมชนเพื่อการเกษตรทุ่งช่องกิว ตรัง
129 พัทลุง 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองปริง
130 ปัตตานี 2 บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด
131 ปัตตานี หจก.แหลมทอง รังนกไทย
132 ยะลา 2 บริษัท ศิลาอุตสาหกรรม จำกัด
133 ยะลา กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนตลาดเกษตร
134 นราธิวาส 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะกังทรายและวัสดุ
135 นราธิวาส ร้านนราทองโฮมเซ็นเตอร์