หน้าสรุปผลกิจกรรมของสถานประกอบกิจการจำนวนสถานประกอบกิจการ 114/114

ลำดับ จังหวัด อบรมผู้ประกอบการ 6 ชั่วโมง เป้าหมาย ชื่อสถานประกอบการ ครั้งที่ 1(ประชุม) ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8(ประชุม) อบรมผู้ประกอบการ 12 ชั่วโมง
1 กรุงเทพมหานคร 2 บริษัท กรี อิเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
2 กรุงเทพมหานคร บริษัท มหาจักร แอร์ เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
3 สมุทรปราการ 3 บ.สินชัยการสุรา จำกัด
4 สมุทรปราการ บ. เบสท์เวิลด์ อินเตอร์ พลาส จำกัด
5 สมุทรปราการ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์อินแจ๊กชั่น จำกัด
6 นนทบุรี 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านปลายบาง เกษตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี
7 ปทุมธานี 2 บริษัท ท็อปเพ้นท์ เพอร์เฟค จำกัด
8 ปทุมธานี บริษัท คราฟท อาท จำกัด
9 พระนครศรีอยุธยา 2 บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ จำกัด
10 พระนครศรีอยุธยา บริษัท อีโค่ เลเท็กซ์ จำกัด
11 อ่างทอง 1 บริษัทร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า
12 ลพบุรี 1 บริษัท ไทยเบิ้งโคกสลุง จำกัด
13 สิงห์บุรี 1 บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จำกัด
14 ชัยนาท 1 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองสาปยา
15 สระบุรี 1 โรงงานดัดแปลง ซ่อมแซมที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า
16 ชลบุรี 3 บริษัท เอส พี ซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด
17 ชลบุรี บริษัท แพ็ค แอนด์ แพ็ค จำกัด
18 ชลบุรี บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด
19 ระยอง 2 บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ที แอล เอช) 95 กรุ๊ป จำกัด
20 ระยอง บริษัท อีเอส ไฟเบอร์ วิชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 จันทบุรี 1 กลุ่มวิสากิจชุมชนสวนป่าโกงกางเกษตรอินทรีย์วิถีชายเลน (กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งชันโรงพยัคฆ์บูรพา)
22 ตราด 1 บริษัท เอวาด้า โฮเท็ล จำกัด
23 ฉะเชิงเทรา 1 บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด
24 ปราจีนบุรี 1 บริษัท ยูนิแลมป์ จำกัด
25 นครนายก 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ
26 สระแก้ว 1 กลุ่ม OTOP เกษตรอินทรีย์และจักสาน (บ้านเขามะกา)
27 นครราชสีมา 3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก
28 นครราชสีมา บริษัท ทอสกานา วัลเล่ คันทรีคลับ จำกัด
29 นครราชสีมา บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด
30 บุรีรัมย์ 1 บริษัทเพ ลาเพลิน บูติค รีสอร์ท
31 สุรินทร์ 1 หจก.ไวทยาครุฒ
32 ศรีสะเกษ 1 โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่
33 อุบลราชธานี 3 บริษัท ปฐมชัยโรงหล่อ เเมชีนเนอรี่ จำกัด
34 อุบลราชธานี บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
35 อุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชนบ้านบัวเทิง
36 ยโสธร 1 วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง
37 ชัยภูมิ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโปร่งโก ม.8
38 อำนาจเจริญ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุ่มลำน้ำเซบาย
39 บึงกาฬ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำพริก
40 หนองบัวลำภู 1 วิสาหกิจชุมชนเมืองลุ่มภู
41 ขอนแก่น 3 บริษัท เอี่ยมเส็ง 2003 จำกัด
42 ขอนแก่น กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าร่มเย็น
43 ขอนแก่น บริษัท โออิชิ ฟุ้ด จำกัด
44 อุดรธานี 2 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปูนาและแปรรูปบ้านดงมะกรูด
45 อุดรธานี บริษัท น้ำจิ้มคุณนิด จำกัด
46 เลย 1 บริษัท ซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
47 หนองคาย 1 วิสาหกิจชุมชนทอผ้าศิลานาคาบ้านหินโงม
48 มหาสารคาม 1 หจก.ยอดยาใจ 2015 พาณิชย์
49 ร้อยเอ็ด 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน
50 กาฬสินธุ์ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพประดิษฐ์
51 สกลนคร 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์
52 นครพนม 1 โรงแรม R-Photo
53 มุกดาหาร 1 วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านนาคำ
54 เชียงใหม่ 2 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
55 เชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดับบลิว.เอส.คอนกรีต
56 ลำพูน 1 บริษัท แอล.พี.ชี. อินดัสเทรียล จำกัด
57 ลำปาง 3 บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด
58 ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริชัย
59 ลำปาง บริษัท พี.เอ.คอนกรีต จำกัด
60 อุตรดิตถ์ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริก 100 ปากทับ
61 แพร่ 1 บริษัท ไกรทองอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
62 น่าน 1 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านท่าค้ำ
63 พะเยา 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่เศวตยนต์ พะเยา
64 เชียงราย 2 บริษัท บีอินสปายด์พลาสติก จำกัด
65 เชียงราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์สุขภัณฑ์
66 แม่ฮ่องสอน 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวบ้านหัวแม่สุริน
67 นครสวรรค์ 3 บริษัท แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท จำกัด
68 นครสวรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรรคิราห์ฟาร์มเกษตรยุคใหม่
69 นครสวรรค์ บริษัท ยงสุวัฒน์ อะกรีเทรด จำกัด
70 อุทัยธานี 1 กลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านไร่
71 กำแพงเพชร 1 บริษัท อินเตอร์อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
72 ตาก 1 วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านลานตาเกลี้ยง
73 สุโขทัย 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า
74 พิษณุโลก 3 บริษัท ไทย-ไทย ต้นหว้า ค้าไม้ จำกัด
75 พิษณุโลก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกตำบลไทรย้อย
76 พิษณุโลก บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
77 พิจิตร 1 สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด
78 เพชรบูรณ์ 1 บริษัท ไร่สายชล 101 จำกัด
79 ราชบุรี 3 บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด
80 ราชบุรี บริษัท ซิโน-ไทย ฟรีซ แอนด์ ดราย จำกัด
81 ราชบุรี บริษัท ฮ. เจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด
82 กาญจนบุรี 1 บริษัท น้ำตาลทรายแดงไทยท่าเรือ จำกัด
83 สุพรรณบุรี 3 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรน้ำลูกยอเพื่อสุขภาพ
84 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนโลกยิ้ม
85 สุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนท่ากระพี้เกษตรปลอดภัย
86 นครปฐม 2 บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
87 นครปฐม บริษัท อุตสาหกรรมอำนวยไชย จำกัด
88 สมุทรสาคร 1 บริษัท พี.เอส.อาร์.อิเลคทริค ซัพพลาย จำกัด
89 สมุทรสงคราม 1 วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
90 เพชรบุรี 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยกวนชาววัง
91 ประจวบคีรีขันธ์ 1 โรงแรมแอทที บูทีค
92 นครศรีธรรมราช 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลากระบอกร้าปากพนัง
93 นครศรีธรรมราช ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรที่วัง
94 กระบี่ 1 วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง
95 พังงา 1 บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด
96 ภูเก็ต 2 บริษัท ธนา กลาสอลูมินั่ม จำกัด
97 ภูเก็ต วิสาหกิจชุมชนวอเตอร์สปอตร์ ตำบลกะรน
98 สุราษฎร์ธานี 3 บริษัท ซีทราน ไลน์ จำกัด
99 สุราษฎร์ธานี วิสาหกิจชุมชนยางพาราตำบลพรุพี
100 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัด
101 ระนอง 1 บริษัท อีซูซุระนอง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
102 ชุมพร 1 กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
103 สงขลา 3 บริษัทวไลก่อสร้าง
104 สงขลา บริษัทวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์
105 สงขลา บริษัทถังโลหะสงขลา จำกัด
106 สตูล 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านนาข่าเหนือ
107 ตรัง 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง
108 พัทลุง 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกองทุนเพื่อการเกษตรดอนทราย
109 ปัตตานี 2 บริษัท อินนู อัฟฟาน คอนกรีต จำกัด
110 ปัตตานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลวดรองรับถ้วยน้ำยางบ้านปุหรน
111 ยะลา 2 บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด
112 ยะลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนวัตกรรมกีตอ
113 นราธิวาส 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะ
114 นราธิวาส กลุ่มสัมมาอาชีพทำเครื่องแกงบ้านนาโอน