แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
210
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กมวรรณ เครือจันทร์
กระบี่

สนพ.กระบี่ขอแจ้งแก้ไขชื่อ-นามสกุลในวุฒิบัตร

เดิมคือ นางสาว เมยาวี ดชสวัสดิ์ เป็น

ใหม่ คือ นางสาว เมวียา คชสวัสดิ์

Tasting ID 0272261 ค่ะ 

**แก้ไขเพิ่มเติมแล้วค่ะ

18/05/2021 15:19:05
ดำเนินการแล้ว รอ Gen pdf ใหม่ ค่ะ @18/05/2021 15:23:49
209
ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นิมิตชัยจันทรดี
กรุงเทพมหานคร

แจ้งย้ายเลขไอดีรับรองหลักสูตร เดิมบริษัทได้ยื่นรับรองหลักสูตรในเลขสถานประกอบกิจการ 0105531084331 ซึ่งปัจจุบัน ได้แก้ไขเป็นเลข 1000103145 แต่มีที่ยื่นเลยผิด3 ไอดี คือ

1. 528479

2. 529910

3. 531606

จึงอยากให้ย้ายให้ไปเลข 10 สถานประกอบกิจการที่ถูกต้อง

18/05/2021 11:26:19
แจ้งโอนข้อมูล สปก.ได้ที่ลิงค์นี้ ได้เลยครับอาจารย์ http://gcloud.dsd.go.th/~plandsd/lawfac.php @20/05/2021 15:59:10
208
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ชนิดา สร้อยแสง
ปทุมธานี

ขอเพิ่มรายละเอียดค่ะ
นางชุลีพร ขำขุด นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

นางเอื้อศิริ เสริมเจริญกิจ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
​กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

นายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายพงศฺ์พันธ์ เนตรมณี 
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน​ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข้าราชการย้ายมาใหม่
รบกวนหน่อยค่ะ

 
18/05/2021 09:21:53
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @18/05/2021 09:40:41
207
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายตฤณภัทร จันทร์ฉาย
พิษณุโลก

รบกวน Admin กรม อยากให้เพิ่มข้อมูลที่อยู่ โดยเพิ่มช่อง "หมู่ที่" ในข้อมูลบุคคล ของระบบรายงานผล ไม่ทราบว่าจะสามารถเพิ่มได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

17/05/2021 15:44:34
@
206
ระบบบริหารบุคคลากรและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
นพณัฐ คงจิตงาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้เจ้าหน้าที่ในสถาบันได้ครับ เข้าใจว่าตัวเองเป็น admins ของสถาบัน ไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า รบกวรตรวจสอบให้หน่อยนะครับ 

17/05/2021 14:51:48
นพณัฐ คงจิตงาม ไม่ได้เป็น admin ประจำหน่วยงานค่ะ @17/05/2021 15:00:01

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2274 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์