แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
68
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวตรีภพรินทร์ ทาระศักดิ์
ลำพูน
แจ้งลบ สาขา:::การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร:::(0920224150104) ::: 30 + 0 ชั่วโมง (การฝึกยกระดับฝีมือ)::(184960)
รุ่นที่:::PR-01 วันที่เริ่มฝึก จบฝึก    สถานที่ฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน::(0270393) 
เนื่องจาก ฝ่ายฝึกแจ้งเปิดรุ่นผิด และได้คีย์ข้อมูลไปบางคนแล้ว แต่ทำการลบข้อมูลคนสมัครออกหมดแล้ว
23/03/2021 14:38:01
หากไม่มีประชาชนสมัครมาทางช่องทางออนไลน์ อาจารย์สามารถลบรุ่นได้เอง โดยลบคนในรุ่นออกให้หมดก่อนจากนั้นจึงลบสาขาครับ @23/03/2021 14:48:14
67
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุรินทร์
นครสวรรค์

สพร 8 นครสวรค์ ฝึกเตรียมเข้าทำงาน โครงการเพิ่มศักยภาพฯ สาขาช่างสีรถยนต์ 420 ชม.(280+140) รหัสสาขา 801220 รหัสรุ่น 0265395 และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 420 ชม.(280+140) รหัสสาขา 181230 รหัสรุ่น 0265403

ปริ้นวุฒิบัตรออกมาแล้ว แสดง 280 ชม. ที่ถูกต้องคือ 420 ชม.ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด้วย  ขอบคุณค่ะ

 

23/03/2021 11:02:03
ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ @23/03/2021 13:56:48
66
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จารุรินทร์
นครสวรรค์

สพร.8 นครสวรรค์ ฝึกยกระดับ สาขาการใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint 2016 รหัสรุ่น 0270108 ผอ.คลิกอนุมัติวุฒิบัตรแล้ว ขอแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการฝึก เนื่องจากพิมพ์ผิด นางสาวสุดาพร หล่อวิจิตร  ขอบคุรค่ะ

24/03/2021 17:06:13
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ รอเจนวุฒิบัตร 5 นาทีค่ะ @23/03/2021 10:34:06
65
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุชาดา ศิลาไพร
อุดรธานี

แจ้งลบวุฒิบัตรดิจิทัลที่ผู้อำนวยการลงนามแล้วค่ะ เนื่องด้วยผู้ประสานงานการฝึกอบรม ติ๊ก เมื่อรายงานผลการฝึกครบทุกคนแล้วและพร้อมที่จะให้ผอ.อนุมัติด้วยลายเซ็นดิจิทัล และกดบันทึก โดยกลุ่มงานแผนฯ สพร.18 อุดรธานี ยังไม่ได้ตรวจความเรียบร้อยและความถูกต้องจากการบันทึกข้อมูลค่ะ 
จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ไอที ค่ะ เลข 0267772
ขอบคุณค่ะ

23/03/2021 10:01:04
ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์แล้วแจ้งมาใหม่นะคะ @23/03/2021 10:13:01
64
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชยาภัสร์ ศรทอง
พังงา

สนพ พังงา ฝึกยกระดับ สาขาช่างเสริมสวย 30 ชม. เลข id 0270211 บันทึกผลการฝึกในระบบ Data Center และได้ติ๊กถูกที่ช่อง ผอ. อนุมัติ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อมูลไม่ไปในระบบลายเซ็นดิจิทัลของผู้อำนวยการ เพื่อจะออกวุฒิบัตรดิจิทัล

22/03/2021 20:45:19
ลองดูใหม่นะครับ เท่าที่ดูก็ใส่ครบทุกอย่างแล้วนะ @22/03/2021 20:53:02

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3449 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์