แจ้งปัญหาระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
###ขอความกรุณาผู้แจ้งปัญหา โปรดแจ้งผลการแก้ปัญหา กลับมาให้ทราบด้วยครับ โดยคลิกที่ไอคอน###
สถานะ
id
ระบบ
ชื่อผู้แจ้ง
หน่วยงาน
ปัญหา/ข้อแนะนำ
วันที่แจ้งข้อมูล
คำตอบ
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา
41
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายนิกร คำภาพงษ์
ขอนแก่น

เนื่องจากได้ลงข้อมูลผลคะแนนคลาดเคลื่อน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 20/2564 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เมื่อวันที่ 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จะรบกวนขอให้ศูนย์เทคโน ช่วยแก้ไขข้อมูลให้ด้วยครับ ครั้งที่ 20 วันที่เริ่ม 17/02/2564 วันที่สิ้นสุด 20/02/2564    สถานที่ทดสอบ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น::(00071803)

12/03/2021 12:30:33
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @12/03/2021 13:40:17
39
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายสิทธิเดช โรจนวิภาต  หลักสูตรการสร้างบริการที่ประทับใจ (รหัส 0271086) ที่ฝากแก้ไขไอคอนไม่ขึ้นให้พิมพ์วุฒิบัตรครับ 

12/03/2021 11:29:45
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ @12/03/2021 13:34:46
38
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โอภาส คำอ่อน
กรุงเทพมหานคร

วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นายสิทธิเดช โรจนวิภาต ไม่พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษให้ครับ หลักสูตรการสร้างบริการที่ประทับใจ (รหัส 0271086)

12/03/2021 11:19:20
ดำเนินการเรียบร้อยค่ะ ครั้งหน้ารบกวนขอเลขรุ่น (ตัวเลขสีดำ) นะคะ @12/03/2021 10:28:59
37
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชาตรี กอบัวแก้ว
สุพรรณบุรี

รบกวน GEN วุฒิบัตรหลักสูตรการใช้โปรแกรม Microsolf Word 2016 (ของขวัญปีใหม่) Training ID 0270106

12/03/2021 09:12:53
ดำเนินการแล้ว กรุณาเข้าไปกดบันทึกใหม่ได้เลยค่ะ @12/03/2021 10:01:48
36
ระบบรายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน
บุษยพรรณ งีสันเทียะ
นครราชสีมา

ยกเว้นลายเซ็นดิจิทัลค่ะ กิจกรรมบูรณาการ

1. 0271238  อาชีพเสริม

2. 0269690  ยกระดับ

11/03/2021 16:22:00
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ @11/03/2021 16:34:37

จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3412 ข้อมูล

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว รอคำตอบจากศท. คำถามมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ศท.กำลังตรวจสอบแก้ไข ศท.ตอบแล้ว

สำหรับadmin

1 ผู้ใช้กำลังออนไลน์